Velkajärjestelylain muutokset saattavat vaarantaa asunnon

Velkajärjestelylain uudistamista valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa uudesta velkajärjestelylaista. Suomen Yrittäjät on huolissaan uudesta lakimuutoksesta, sillä laki heikentää asunnon säilyttämistä velkajärjestelytilanteessa. Suomen Yrittäjien mukaan lakimuutosehdotukset eivät riittävästi tue hallituksen ehdotuksia, joiden mukaan konkurssiin joutuneille yrittäjälle ja ylivelkaantuneelle on annettava uusi mahdollisuus. Lainsääntöasioiden päällikön Janne Makkulan mukaan lakiehdotus tarkoittaa käytännössä sitä, että asunnon säilyttäminen velkajärjestelyssä vaikeutuisi nykytilanteessa. Makkulan mukaan tämänkaltainen muutos ei ole velkajärjestelylainsäädännön yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaista.

  Vuokrat nousseet korkealle, vuokra-asuntojen kysyntä laskee

Aiheeseen liittyvää