Suomen omakotitalot rapistuvat ennenaikaisesti

Suomen yli miljoonasta omakotitalosta lähes kaikki ovat vailla ammattimaista kiinteistönpitoa. Taloyhtiöissä rakennusten kunnosta taas huolehtivat yleensä ammattilaiset, joten ongelma koskee lähinnä omakotitaloja. Kunnossapidon puutteen seurauksena talojen kunto kärsii ja seurauksena on ennenaikaisia ja kalliita korjauksia. Kosteus- ja hometalkoot ovat käynnistäneet hankkeet omakotitalon säännöllisen kuntoarvioinnin edistämiseksi. Esityksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2012. Työryhmää johtaa kiinteistöneuvos ja DI Markku Salminen. Kosteus- ja hometalkoiden vetäjän Juhani Pirisen mukaan osa omakotitaloihin kohdistuvista vaurioista ovat myös terveyshaittoja aiheuttavia homevaurioita. Vaurioista kertyy kustannuksia ihmisille, yrityksille, kunnille ja valtiolle. Pirisen mukaan myös laki velvoittaa kiinteistön omistajaa huolehtimaan rakennusten turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta vaatimus ei nykytilanteessa toteudu. Kuntotarkastuksia Suomessa tehdään vuosittain alle yhteen prosenttiin koko omakotitalokannasta. VTT:n mukaan ylläpitokustannuksissa voitaisiin säästää lähes kolmannes huolehtimalla kiinteistönpidosta ennakoivasti ja suunnitellusti. Salmisen mukaan ongelman pohjalla on omakotitalojen omistajien vähäinen kiinnostus kiinteistönsä kunnosta ja ylläpidosta. Syynä on osaamisen ja tiedonpuutteen lisäksi raha ja ikääntyminen, sekä talojen teknistymisen tuomat uudet haasteet. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten omakotitalojen säännöllistä kuntoarviointia voitaisiin edistää ja ennaltaehkäistä rakennusten ennenaikaista rapistumista ja sen tuomia ongelmia. Salmisen mukaan projektissa tutkitaan vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta julkisesta valvonnasta viestintään ja neuvontaan. Salmisen mukaan lopputulos on todennäköisesti yhdistelmä vapaaehtoisuutta ja pakollisuutta. Lähde: Kosteus- ja hometalkoot

  Sähköisen huoltokirjan avulla voit pitää huolta omakotitalostasi

Aiheeseen liittyvää