Kuinka suuren asuntolainan voin ottaa?

Asuntolainan suuruuden määrittäminen on tärkeä osa unelmien kodin hankintaprosessia. Lainan suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten omat tulot, muut lainat ja velat, säästöt ja omarahoitusosuus sekä asunnon hinta. Tässä osiossa käymme läpi nämä tekijät yksityiskohtaisesti auttaaksemme sinua selvittämään, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa.

Testaa laskureilla:

Omien tulojen vaikutus lainasummaan

Pankit ottavat huomioon hakijan tulot arvioidessaan, kuinka suuren lainan he voivat myöntää. Tuloihin lukeutuvat palkkatulot sekä mahdolliset muut tulot, kuten eläkkeet ja vuokratulot. Yleensä mitä korkeammat tulot sinulla on, sitä enemmän voit saada asuntolainaa. Pankit käyttävät erilaisia mittareita arvioidakseen maksukykyäsi, kuten esimerkiksi lainanhoitoprosenttia (LHP), joka kertoo kuinka paljon lainanhoitomenosi ovat suhteessa bruttotuloihisi.

Palkkatulot

Palkkatulot ovat yleensä suurin osa hakijan tuloista, ja ne ovatkin tärkeä tekijä lainan suuruuden määrittämisessä. Pankit tarkastelevat palkkatulon vakautta, työsuhteen kestoa ja mahdollisia tulonlähteitä. Vakituinen työsuhde ja korkeampi palkka voivat parantaa mahdollisuuksiasi saada suurempi asuntolaina.

Muut tulot

Eläkkeet, vuokratulot tai muut säännölliset lisätulot voivat myös vaikuttaa positiivisesti lainan suuruuteen, sillä ne osoittavat pankille, että sinulla on useampia tulonlähteitä ja siten parempi maksukyky.

Muiden lainojen ja velkojen vaikutus lainasummaan

Pankit huomioivat myös hakijan muut lainat ja velat arvioidessaan asuntolainan suuruutta. Velkaantumisaste, eli velkojen suhde bruttotuloihin, on yksi mittari, jota pankit käyttävät arvioidessaan hakijan taloudellista tilannetta. Mitä pienempi velkaantumisaste sinulla on, sitä enemmän voit yleensä saada asuntolainaa.

Säästöt ja omarahoitusosuus

Asunnon ostajalla tulisi olla vähintään 5-15 % omarahoitusosuus asunnon hinnasta, ja tämä osuus tulee osoittaa omilla säästöillä tai muulla omaisuudella. Oman rahoitusosuuden suurempi määrä voi vaikuttaa positiivisesti lainasummaan, sillä se kertoo pankille, että sinulla on taloudellista vastuullisuutta ja kykyä säästää.

Lainakatto ja lainan enimmäismäärä

Asuntolainan enimmäismäärää säätelee lainakatto, joka on pankkien noudattama asuntolainojen myöntämistä koskeva säädös. Lainakaton mukaan asuntolaina saa yleensä olla korkeintaan 85–95 % asunnon arvosta. Lopullinen lainasumma riippuu kuitenkin aina hakijan yksilöllisestä tilanteesta, ja pankki tekee lopullisen päätöksen lainan suuruudesta arvioituaan kaikki edellä mainitut tekijät.

Asuntolainan perusasiat

Asuntolainan perusasiat auttavat sinua ymmärtämään, miten suuren asuntolainan voit ottaa ja millaisia vaihtoehtoja sinulla on lainan hankkimiseksi. Tässä osiossa käsitellään asuntolainan määritelmää, erilaisia lainatyyppejä, laina-aikaa ja takaisinmaksua.

Mitä on asuntolaina?

Asuntolaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä pitkäaikainen laina, joka on tarkoitettu asunnon hankintaan tai rakentamiseen. Asuntolaina voi olla esimerkiksi omakotitalon, paritalon, rivitalon tai kerrostaloasunnon ostamiseen tai rakentamiseen. Se voi kattaa joko osan tai koko asunnon hinnasta.

Asuntolainan tyypit

Eri pankit tarjoavat erilaisia asuntolainatyyppejä, joista voit valita itsellesi sopivimman.

 1. Tavallinen asuntolaina: Yleisin ja suosituin asuntolainatyyppi. Laina-aika vaihtelee yleensä 10-30 vuoden välillä, ja asuntolainan korko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva.
 2. ASP-laina: ASP eli asuntosäästöpalkkiolaina on tarkoitettu ensiasunnon ostajille, jotka ovat säästäneet vähintään kahdeksan neljännesvuotta ASP-tilille. ASP-lainalle saa usein edullisemman koron kuin tavalliselle asuntolainalle.
 3. Korkotukilaina: Korkotukilainaa voivat saada esimerkiksi pienituloiset perheet tai erityisryhmät, kuten opiskelijat ja nuoret aikuiset. Lainan korko on osittain tai kokonaan valtion takaama, mikä alentaa lainan kustannuksia.
 4. Muut lainatyypit: Joillakin pankeilla voi olla myös muita erikoistuneempia lainatyyppejä, kuten energiatehokkuutta parantavien remonttien rahoittamiseen tarkoitettuja lainoja tai senioriasuntolainoja.

Laina-aika ja takaisinmaksu

Asuntolainan laina-aika on yleensä 10-30 vuotta riippuen lainasummasta ja sinun taloudellisesta tilanteestasi. Pidempi laina-aika tarkoittaa yleensä pienempiä kuukausieriä, mutta samalla myös suurempaa maksettavaa korkoa koko laina-ajalta.

Lainan takaisinmaksu tapahtuu yleensä kuukausittain, jolloin sinun tulee maksaa lainapääomaan kohdistuva lyhennys sekä lainan korko. Voit valita annuiteetti- tai tasalyhennystavan. Annuiteettilaina tarkoittaa, että maksat samansuuruisia eriä koko laina-ajalta, mutta erän sisältämä korko- ja lyhennysosuus muuttuvat ajan myötä. Tasalyhenteisessä lainassa taas maksat aina samansuuruisen lyhennyksen, mutta kokonaislainaerän summa pienenee ajan myötä, kun korkokulut vähenevät.

Kuinka paljon asuntolainaa voi saada?

Asuntolainan suuruus riippuu monista tekijöistä, kuten hakijan tuloista, muista veloista, säästöistä ja omarahoitusosuudesta. Laina-ajan pituus ja valittu lainatyyppi vaikuttavat myös siihen, kuinka suuren asuntolainan pankki on valmis myöntämään. Tässä osiossa käsitellään näitä tekijöitä tarkemmin.

A. Omien tulojen vaikutus lainasummaan

Hakijan tulot ovat yksi keskeisimmistä tekijöistä asuntolainan suuruuden määrittämisessä. Pankit arvioivat hakijan maksukykyä erilaisten laskentamallien avulla, joiden perusteella määritellään, kuinka suuren lainan hakija voi ottaa.

 1. Palkkatulot: Hakijan palkkatulot ovat merkittävä tekijä asuntolainan suuruuden määrittelyssä. Yleensä pankit haluavat, että hakijalla on vakituinen työsuhde tai vähintään pitkäaikainen määräaikainen työsuhde. Pankit ottavat huomioon myös hakijan ammatin ja toimialan sekä työkokemuksen.
 2. Muut tulot (esim. eläke, vuokratulot): Pankit voivat myös huomioida hakijan muut säännölliset tulot, kuten eläkkeet tai vuokratulot, lainan suuruutta määriteltäessä. Tällöin on tärkeää esittää todistukset näistä tuloista.

B. Muiden lainojen ja velkojen vaikutus lainasummaan

Hakijan muut lainat ja velat vaikuttavat asuntolainan suuruuteen siten, että ne vähentävät hakijan käytettävissä olevaa tuloa. Pankit haluavat varmistua siitä, että hakijalla on riittävästi maksukykyä hoitaa sekä uusi asuntolaina että mahdolliset aiemmat velat. Hakijan velkaantumisaste otetaan huomioon laskelmissa, ja se voi rajata maksimilainamäärää.

C. Säästöt ja omarahoitusosuus

Asunnon ostajan tulee yleensä kattaa osa asunnon hankintahinnasta omilla säästöillään tai muilla varoilla. Tätä kutsutaan omarahoitusosuudeksi. Mitä suurempi omarahoitusosuus on, sitä pienempään asuntolainaan hakija tarvitsee turvautua. Pankit suosivat hakijoita, joilla on riittävä omarahoitusosuus, sillä se osoittaa heidän taloudellista vastuullisuuttaan ja pienentää pankin riskiä.

  Lainojen Kilpailutus

D. Lainakatto ja lainan enimmäismäärä

Lainakatto on asuntolainan enimmäismäärä suhteessa asunnon arvoon. Suomessa lainakatto on yleensä 85 % asunnon hankintahinnasta. Tämä tarkoittaa, että hakijan on kyetty kattamaan vähintään 15 % asunnon hinnasta omilla säästöillään tai muilla varoilla. Valtiontakausta käyttävissä asuntolainoissa lainakatto voi olla korkeampi, jopa 95 %.

On hyvä huomata, että lainakaton lisäksi pankit arvioivat myös hakijan maksukykyä ja muita tekijöitä määritellessään lopullisen asuntolainan suuruuden. Joskus hakija voi saada pienemmän lainan kuin mitä lainakatto antaisi perusteella, jos esimerkiksi tulot eivät ole riittävät suuremman lainan hoitamiseen.

Asunnon hinta ja siihen vaikuttavat tekijät

Kun mietit, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa, on tärkeää huomioida myös asunnon hinnan määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Asunnon hinta voi vaihdella suuresti eri alueilla ja riippuen asunnon iästä, kunnosta ja koosta. Tässä osiossa käsitellään näitä tekijöitä tarkemmin.

Alueelliset hintaerot

Asuntojen hinnat vaihtelevat merkittävästi eri puolilla Suomea. Yleisesti ottaen asuntojen hinnat ovat korkeammat kasvukeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, kun taas maaseutualueilla asuntojen hinnat ovat usein huomattavasti edullisempia. Alueelliset hintaerot johtuvat muun muassa kysynnän ja tarjonnan suhteesta, työpaikkojen määrästä sekä alueen palveluista ja viihtyisyydestä.

Ennen kuin päätät asuntolainan suuruudesta, on hyvä tutkia asuntojen hintatilannetta haluamallasi alueella. Voit vertailla esimerkiksi eri välitysliikkeiden ja asuntoportaalien tarjontaa sekä tutustua Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin hintatilastoihin.

Asunnon kunto, ikä ja koko

Asunnon hinnassa on huomioitava myös asunnon kunto, ikä ja koko. Vanhempien asuntojen hinnat ovat usein alhaisempia kuin uudempien asuntojen, mutta niiden korjaus- ja remonttitarpeet voivat olla suurempia. Myös asunnon koko vaikuttaa hintaan: isommat asunnot maksavat yleensä enemmän kuin pienemmät.

Kun arvioit tarvitsemaasi lainasummaa, mieti millaisessa asunnossa haluat asua. Tarvitsetko paljon tilaa vai riittääkö sinulle pienempi asunto? Onko sinulle tärkeää, että asunto on uusi ja hyväkuntoinen, vai oletko valmis tekemään remonttia itse? Näiden pohdintojen avulla voit paremmin arvioida sopivan lainasumman tarvetta.

Uudiskohteet vs vanhat asunnot

Uudiskohteilla ja vanhoilla asunnoilla on omat etunsa ja haittansa. Uudiskohteissa ei yleensä ole välittömiä remonttitarpeita, ja ne noudattavat nykyisiä energiatehokkuus- ja rakennusmääräyksiä. Lisäksi uudiskohteissa voi olla mahdollisuus vaikuttaa asunnon sisustusratkaisuihin. Uudiskohteiden hinnat ovat kuitenkin usein korkeampia kuin vanhojen asuntojen, ja niiden arvonkehitys on vaikeampi ennustaa.

Vanhoissa asunnoissa taas on usein enemmän luonnetta ja ne sijaitsevat yleensä keskustan alueilla, jossa palvelut ovat lähellä. Vanhojen asuntojen hinnat voivat olla edullisempia, mutta niissä saattaa olla tarvetta remonteille. Jos olet valmis tekemään remonttia, voit löytää hyviä diilejä vanhoista asunnoista ja säästää asuntolainan määrässä.

Lopulta lainasumman suuruuden arvioiminen riippuu siitä, millaisen asunnon haluat ostaa ja millaiseen hintaluokkaan se sijoittuu. Muista ottaa huomioon myös mahdolliset remonttikustannukset sekä varautua korkojen nousuun tulevaisuudessa.

Millainen korko asuntolainalle kannattaa valita?

Asuntolainan koron valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin ja takaisinmaksun kuukausittaiseen rasitukseen. Korkoja on erilaisia ja niiden vertailu eri pankkien välillä on suositeltavaa. Tässä osiossa käsitellään kahden yleisimmän koron – kiinteän ja vaihtuvan koron – eroja, korkojen vertailua pankkien välillä sekä korkoputken ja korkokaton hyötyjä.

Kiinteä korko vs vaihtuva korko

Kiinteä korko tarkoittaa sitä, että asuntolainan korko pysyy samana sovitun ajanjakson ajan, esimerkiksi 5, 10 tai 15 vuotta. Kiinteän koron etuna on ennakoitavuus: tiedät tarkalleen, paljonko maksat korkoa koko kiinteän koron ajanjakson ajan. Haittapuolena on usein hieman korkeampi lähtötaso verrattuna vaihtuvaan korkoon.

Vaihtuva korko, joka tunnetaan myös nimellä Euribor-korko, seuraa markkinakorkojen kehitystä. Vaihtuvan koron etuna on yleensä alhaisempi lähtötaso, mutta toisaalta korko voi nousta tai laskea laina-aikana, mikä tekee takaisinmaksun suunnittelusta epävarmempaa. Vaihtuvan koron valitseminen edellyttää riskinsietokykyä ja valmiutta varautua koronnousuun.

Korkojen vertailu eri pankkien välillä

Asuntolainan korko ei ole ainoa tekijä, johon kannattaa kiinnittää huomiota lainaa kilpailuttaessa, mutta se on merkittävä osa lainan kokonaiskustannuksia. On tärkeää vertailla eri pankkien tarjoamia korkoja sekä kiinteän että vaihtuvan koron osalta. Pyydä tarjouksia useammalta pankilta ja neuvottele parhaasta mahdollisesta korosta.

Korkoputki ja korkokatto

Korkoputki on sopimus, jolla voit rajoittaa asuntolainasi vaihtuvan koron nousua. Korkoputken avulla sovit ylärajan korolle, jonka yli se ei nouse. Korkoputken hankkiminen lisää lainan kustannuksia, mutta antaa turvaa korkeiden korkojen varalle.

Korkokatto on toinen tapa suojautua koronnousulta. Korkokatto määrittelee enimmäiskoron, jonka laina voi saavuttaa. Korkokatosta peritään yleensä erillinen maksu, mutta se voi olla hyödyllinen, jos haluat varmistaa, että lainan korko ei nouse yli tietyn rajan.

Asuntolainan korkoon liittyvien päätösten tekeminen edellyttää huolellista harkintaa ja oman talouden tilanteen arviointia. Vertaile eri pankkien tarjouksia ja punnitse kiinteän ja vaihtuvan koron sekä mahdollisten suojautumiskeinojen hyötyjä ja riskejä.

Lainan vakuudet ja takaukset

Asuntolainan saamiseksi pankki edellyttää usein lainalle vakuuksia tai takaajia. Vakuudet ovat omaisuutta, jonka arvoa pankki käyttää turvana lainalle. Tässä osiossa käsitellään erilaisia vakuus- ja takausvaihtoehtoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa.

Asunnon ostajan omat vakuudet

Omaisuutesi, kuten asunto tai sijoitukset, voivat toimia asuntolainasi vakuutena. Yleensä ostettava asunto toimii ensisijaisena vakuutena lainalle, mutta sen arvo ei aina riitä kattamaan koko lainasummaa. Tällöin tarvitset lisävakuuksia, joita voivat olla esimerkiksi muut omistamasi kiinteistöt, arvopaperit tai muu arvokas omaisuus.

  Hae Autolainaa

Lainan takaajat

Jos sinulla ei ole riittävästi omaa omaisuutta vakuuksiksi, voit pyytää läheisiäsi (esim. perheenjäseniä tai ystäviä) toimimaan lainasi takaajina. Takaaja sitoutuu maksamaan lainasi takaisin pankille, mikäli et itse kykene hoitamaan lainanmaksuvelvoitteitasi. Takaajan taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, kuinka suuren lainan voit saada.

Pankin myöntämät lisävakuudet

Jos omat vakuutesi tai takaajasi eivät riitä kattamaan koko asuntolainaa, voit hakea pankilta lisävakuuksia. Pankki voi esimerkiksi myöntää panttikirjalainaa, joka perustuu aiemmin hankittuun kiinteistöön tai muuhun omaisuuteen. Panttikirjalaina voi nostaa lainakelpoisuuttasi ja auttaa sinua saamaan suuremman asuntolainan.

Valtiontakaus

Valtiontakaus on toinen vaihtoehto, jos tarvitset lisävakuutta asuntolainallesi. Valtiontakauksen avulla valtio sitoutuu maksamaan lainasi takaisin pankille, mikäli et itse pysty siihen. Valtiontakauksen saaminen edellyttää yleensä ensiasunnon ostoa, eikä se kata koko lainasummaa. Voit yhdistää valtiontakauksen muihin vakuuksiin ja takaajiin saadaksesi tarvitsemasi asuntolainan.

Huomioithan, että eri pankit voivat asettaa erilaisia vaatimuksia ja rajoituksia vakuuksille ja takaajille. Onkin tärkeää keskustella oman pankkisi kanssa heidän käytännöistään ja selvittää, mitkä vaihtoehdot sopivat parhaiten sinun tilanteeseesi.

Asuntolainan hakeminen ja kilpailuttaminen

Asuntolainan hakeminen ja kilpailuttaminen on tärkeä vaihe unelmien kodin hankinnassa. Tässä osiossa käsitellään, miten valmistautua lainaneuvotteluun, kuinka kilpailuttaa asuntolaina ja mitä prosessiin liittyviä seikkoja tulee huomioida.

Miten valmistautua lainaneuvotteluun?

Ennen kuin hakee asuntolainaa, on hyvä kartoittaa oma taloustilanne ja varautua esittämään tarvittavat dokumentit pankille. Seuraavassa muutamia vinkkejä valmistautumiseen:

 1. Oman talouden kartoitus: Selvitä omat tulot, menot, säästöt ja mahdolliset muut velat. Näin saat selkeän käsityksen siitä, kuinka suuren lainan voit realistisesti ottaa ja kuinka paljon voit lyhentää lainaa kuukausittain.
 2. Tarvittavat dokumentit: Kerää asiakirjat, jotka todistavat tulosi ja muut taloudelliset seikat. Näitä ovat esimerkiksi palkkatositteet, verotuspäätös, vuokrasopimus (jos sinulla on vuokratuloja) sekä tiedot mahdollisista muista lainoista. Pankki saattaa myös pyytää sinua esittämään asunnon ostoa varten tehdyn kauppakirjan tai esisopimuksen.

Kuinka kilpailuttaa asuntolaina?

Asuntolainan kilpailuttaminen tarkoittaa eri pankkien tarjousten vertailua ja neuvottelua parhaasta mahdollisesta lainaehdosta. Seuraavassa vaiheittainen ohjeistus:

 1. Eri pankkien tarjousten vertailu: Ota yhteyttä useampaan pankkiin ja pyydä heiltä lainatarjous. Vertaile tarjouksia huolellisesti, sillä lainan korko, kulut ja muut ehdot voivat vaihdella suuresti eri pankkien välillä. Muista huomioida myös lainan kokonaiskustannukset, ei pelkästään korkoa.
 2. Neuvottelut pankin kanssa: Kun olet löytänyt itsellesi sopivan lainatarjouksen, neuvottele vielä pankin kanssa ehtojen hiomisesta. Voit esimerkiksi pyrkiä alentamaan korkoa, vähentämään muita kuluja tai saamaan paremmat ehdot maksuvapaalle kuukaudelle.
 3. Sopimuksen allekirjoittaminen: Kun olet saanut parhaan mahdollisen tarjouksen, allekirjoita sopimus pankin kanssa. Tarkista vielä viimeisen kerran, että kaikki sopimuksen ehdot ovat sinulle selvät ja hyväksyttävät.

Kilpailuttamalla asuntolainan voit säästää merkittäviä summia lainan kuluissa ja koroissa pitkällä aikavälillä. Muista kuitenkin, että laina on sitova sopimus, joten harkitse tarkkaan ennen kuin sitoudut mihinkään tarjoukseen.

Asuntolainan takaisinmaksu ja mahdolliset muutokset

Kun olet saanut asuntolainasi hyväksyttyä ja ostanut unelmiesi kodin, on aika keskittyä lainan takaisinmaksuun. Tässä osiossa käsittelemme erilaisia tapoja maksaa asuntolaina takaisin ja miten voit joustavasti mukauttaa lainasi ehtoja elämäntilanteesi muuttuessa.

Takaisinmaksusuunnitelman laatiminen

Ennen kuin aloitat asuntolainan takaisinmaksun, on tärkeää laatia realistinen suunnitelma siitä, miten aiot hoitaa lainasi. Suunnittele budjetti, joka kattaa kaikki menosi ja varmistaa, että sinulla on riittävästi rahaa asuntolainan lyhennyksiin ja muihin säännöllisiin kuluihin. Voit pyytää apua pankiltasi tai talousneuvojalta budjetin laatimiseen.

Lainan lyhentämistavan valinta (annuiteetti, tasalyhennys)

Asuntolainan lyhentämiseen on yleensä kaksi pääasiallista tapaa: annuiteetti ja tasalyhennys. Annuiteettilainassa maksat joka kuukausi samansuuruisen summan, joka koostuu korkojen ja pääoman osuuksista. Korkojen osuus pienenee ja pääoman osuus kasvaa laina-ajan kuluessa. Tasalyhenteisessä lainassa lyhennät joka kuukausi saman summan pääomasta, mutta korkokulut vähenevät ajan myötä, jolloin kokonaiskustannukset laskevat.

Valitse lyhentämistapa huolellisesti, sillä se vaikuttaa takaisinmaksun kokonaiskustannuksiin ja talouteesi. Annuiteettilaina on usein helpompi budjetoida, koska maksuerät pysyvät samansuuruisina koko laina-ajan, mutta tasalyhenteinen laina voi olla edullisempi pitkällä aikavälillä.

Lainan maksuvapaat kuukaudet ja lyhennysvapaa aika

Elämäntilanteesi saattaa muuttua, ja saatat tarvita väliaikaisesti lisää joustavuutta asuntolainasi takaisinmaksussa. Useimmat pankit tarjoavat mahdollisuuden sopia maksuvapaista kuukausista tai lyhennysvapaasta ajasta, jolloin voit keskeyttää lainan lyhennykset hetkeksi. Tällöin sinun tulee kuitenkin maksaa korot ja muut lainaan liittyvät kulut.

Selvitä pankiltasi, miten paljon maksuvapaita kuukausia tai lyhennysvapaata aikaa voit saada, ja mitä ehtoja niihin liittyy. Huomioi, että maksuvapaat kuukaudet ja lyhennysvapaa aika voivat pidentää laina-aikaasi ja kasvattaa kokonaiskustannuksia.

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu tai uudelleenjärjestely

Voit halutessasi maksaa asuntolainasi takaisin ennenaikaisesti tai järjestellä sen uudelleen paremmin elämäntilanteeseesi sopivaksi. Ennenaikainen takaisinmaksu voi tarkoittaa koko lainan kertaluonteista maksamista tai ylimääräisten lyhennyserien tekemistä. Uudelleenjärjestely voi puolestaan tarkoittaa laina-ajan pidentämistä, lyhennyserien muuttamista tai lainan siirtämistä toiseen pankkiin kilpailukykyisemmän koron saamiseksi.

Ota huomioon, että ennenaikainen takaisinmaksu ja uudelleenjärjestely voivat aiheuttaa lisäkuluja, kuten jäljellä olevan lainasumman perusteella laskettavan komission. Keskustele pankkisi kanssa eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista talouteesi ennen päätöksen tekemistä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka suuren asuntolainan voin ottaa?

Vastaus: Asuntolainan suuruus riippuu monista tekijöistä, kuten tuloistasi, säästöistäsi, veloistasi ja laina-ajan pituudesta. Lainantarjoajat arvioivat näitä tietoja yksilöllisesti, joten lainan suuruus voi vaihdella eri pankkien välillä. Yleensä asuntolainan määrä on noin 3-5 kertaa vuositulosi, mutta tämäkin voi vaihdella.

Mitä tarkoittaa lainakatto?

Vastaus: Lainakatto tarkoittaa sitä, kuinka suuren osuuden asunnon hankintahinnasta voit rahoittaa lainalla. Suomessa lainakatto on yleensä 85-90 % asunnon hankintahinnasta, eli sinun tulee kattaa loppuosa omilla säästöilläsi tai muulla rahoituksella.

Kuinka pitkän laina-ajan voin valita?

Vastaus: Laina-aika voi vaihdella yleensä 10-30 vuoden välillä. Pidempi laina-aika tarkoittaa pienempiä kuukausieriä, mutta samalla kokonaiskorkokustannukset kasvavat. Lyhyempi laina-aika puolestaan tarkoittaa suurempia kuukausieriä, mutta kokonaiskorkokustannukset jäävät pienemmiksi.

Mitä tarkoittaa asuntolainan marginaali?

Vastaus: Asuntolainan marginaali on pankin lisäämä korkoerä, joka lisätään viitekorkoon (esim. euribor). Marginaali vaihtelee pankista toiseen ja asiakkaan luottokelpoisuuden mukaan. Kilpailuttamalla eri pankkien tarjoukset voit löytää itsellesi edullisimman marginaalin.

Onko olemassa erityyppisiä asuntolainoja?

Vastaus: Kyllä, asuntolainoja on useita eri tyyppejä, kuten kiinteäkorkoiset lainat, vaihtuvakorkoiset lainat ja tasaerälainat. Eri lainatyypeillä on omat hyvät ja huonot puolensa, joten kannattaa selvittää eri vaihtoehtojen sopivuus omaan tilanteeseesi.

Miksi minun pitäisi kilpailuttaa asuntolaina?

Vastaus: Kilpailuttamalla asuntolainan voit saada paremman koron ja lainaehdot, mikä säästää sinulle rahaa pitkällä aikavälillä. Eri pankit tarjoavat erilaisia korkoja ja ehtoja, joten vertailemalla saat selville, mikä pankki tarjoaa sinulle parhaan ratkaisun.

Voinko neuvotella asuntolainan ehdoista pankin kanssa?

Vastaus: Kyllä, voit neuvotella asuntolainan ehdoista pankin kanssa. Neuvotteluvalttina voi olla esimerkiksi hyvä luottokelpoisuutesi, aiempi asiakassuhde pankkiin tai suurempi omarahoitusosuus. Neuvottelemalla voit saada paremman koron tai muita etuja.

Mikä on asuntolainan viitekorko?

Vastaus: Asuntolainan viitekorko on se korko, johon pankin marginaali lisätään. Yleisimpiäviitekorkoja ovat euribor-korot, kuten 12 kuukauden euribor. Viitekoron vaihtelut vaikuttavat asuntolainan korkoon, jos olet valinnut vaihtuvakorkoisen lainan.

Miten voin laskea asuntolainan kuukausierän?

Vastaus: Voit laskea asuntolainan kuukausierän käyttämällä lainalaskuria, joka löytyy useimpien pankkien verkkosivuilta. Syötä laskuriin lainan määrä, korko ja laina-aika, niin laskuri näyttää sinulle arvioidun kuukausierän.

Mitä tarkoittaa ASP-laina?

Vastaus: ASP-laina (asuntosäästöpalkkiolaina) on erityinen asuntolaina alle 40-vuotiaille ensiasunnon ostajille. ASP-lainalla voit saada edullisemman koron ja alhaisemman omarahoitusosuuden (10 %) kuin tavallisella asuntolainalla.

Milloin kannattaa valita kiinteä korko?

Vastaus: Kiinteä korko voi olla hyvä vaihtoehto, jos haluat varmuutta tulevista lainakuluistasi ja välttyä korkojen nousun aiheuttamilta yllätyksiltä. Kiinteä korko sopii erityisen hyvin niille, jotka haluavat suunnitella talouttaan pitkälle tulevaisuuteen.

Miten asuntolainan takaisinmaksu tapahtuu?

Vastaus: Asuntolainan takaisinmaksu tapahtuu yleensä kuukausittain erissä, jotka sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että koron maksun. Lainan takaisinmaksuaikataulu ja erien suuruus sovitaan lainasopimuksessa.

Voinko saada lyhennysvapaata asuntolainasta?

Vastaus: Kyllä, useimmat pankit tarjoavat mahdollisuuden lyhennysvapaaseen, jolloin maksat vain lainan korot tietyn ajan. Lyhennysvapaa voi auttaa tilapäisissä taloudellisissa haasteissa, mutta se myös pidentää laina-aikaa ja nostaa kokonaiskorkokustannuksia.

Onko olemassa valtiontakauksia asuntolainoille?

Vastaus: Kyllä, Suomessa valtiontakaus on yksi vaihtoehto asuntolainan vakuudeksi. Valtiontakauksen avulla voit saada jopa 90 % asunnon hankintahinnasta lainaa ilman muita vakuuksia. Valtiontakauksesta peritään kuitenkin takausmaksu.

Miten voin varautua korkojen nousuun?

Vastaus: Voit varautua korkojen nousuun esimerkiksi valitsemalla kiinteän koron, tekemällä ylimääräisiä lyhennyksiä tai säästämällä rahaa korkojen nousun varalle. Tarkastele omaa talouttasi ja mieti, mikä vaihtoehto sopii sinulle parhaiten.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käyneet läpi asuntolainan perusasioita, lainasumman määrittämistä, asunnon hintaan vaikuttavia tekijöitä, korkovaihtoehtoja, vakuuksia ja takauksia, lainan hakemista ja kilpailuttamista sekä takaisinmaksua ja sen mahdollisia muutoksia. Tämän yhteenvetokappaleen tarkoitus on tuoda esiin keskeiset asiat, jotka sinun tulisi huomioida miettiessäsi kuinka suuren asuntolainan voit ottaa.

1. Oman talouden kartoittaminen: Selvitä omat tulot, menot ja säästöt ennen lainaneuvotteluja. Näin ymmärrät paremmin oman maksukykysi ja voit hahmotella realistisen budjetin unelmiesi kodille.

2. Lainakatto ja omarahoitusosuus: Suomessa asuntolainan enimmäismäärä on 85 % asunnon hankintahinnasta (95 % ASP-lainalla). Muista siis varautua siihen, että sinun tulee kattaa ainakin 15 % asunnon hinnasta omilla säästöillä tai muulla rahoituksella.

3. Asunnon hintaan vaikuttavat tekijät: Ota huomioon alueelliset hintaerot, asunnon kunto, ikä ja koko sekä uudiskohteiden ja vanhojen asuntojen erot. Näin ymmärrät paremmin asuntojen hintoja ja voit arvioida, minkälainen asunto on sinulle mahdollinen.

4. Korkovaihtoehdot: Valitse asuntolainallesi kiinteä tai vaihtuva korko sen mukaan, kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä korkojen noususta. Vertaile eri pankkien tarjouksia ja harkitse esimerkiksi korkoputkea tai korkokattoa turvaamaan lainan kustannukset.

5. Vakuudet ja takaukset: Selvitä omat vakuutesi (esim. asunto, sijoitukset) ja mahdollisten takaajien tilanne ennen lainaneuvotteluja. Muista myös tutustua valtiontakauksen ehtoihin ja mahdollisuuksiin saada lisävakuuksia pankilta.

6. Lainan hakeminen ja kilpailuttaminen: Valmistaudu lainaneuvotteluun huolellisesti keräämällä tarvittavat dokumentit ja vertaamalla eri pankkien tarjouksia. Älä pelkää neuvotella paremmista ehdoista, sillä tämä voi säästää sinulta merkittävästi rahaa.

7. Takaisinmaksu ja mahdolliset muutokset: Laadi realistinen takaisinmaksusuunnitelma ja valitse lainan lyhentämistapa (annuiteetti tai tasalyhennys) sen mukaan, mikä sopii parhaiten omaan talouteesi. Muista myös, että lainan ehtoihin voi tehdä muutoksia esimerkiksi maksuvapaiden kuukausien tai ennenaikaisen takaisinmaksun avulla.

Kun otat huomioon nämä keskeiset asiat, saat paremman käsityksen siitä, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa ja millainen unelmiesi koti on realistisesti saavutettavissa. Asuntolainan hankkiminen on iso päätös, joten ole tarkkaavainen ja tee huolellisia valintoja löytääksesi juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Aiheeseen liittyvää