Mikä on isännöitsijäntodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Johdanto

Isännöitsijätodistuksen merkitys asuntokaupoissa

Isännöitsijäntodistus on keskeinen dokumentti asuntokauppojen yhteydessä, sillä se sisältää tärkeitä tietoja asunto-osakeyhtiöstä ja niihin liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Todistus antaa asunnon ostajalle ja myyjälle kattavan käsityksen asuntoyhtiön taloudellisesta tilasta, tulevista korjaushankkeista, vastikkeista ja muista olennaisista asioista. Isännöitsijätodistuksen avulla voidaan välttää ikäviä yllätyksiä ja varmistaa, että asuntokauppa perustuu oikeaan ja ajantasaiseen tietoon.

Tässä osiossa käsitellään isännöitsijätodistuksen merkitystä asuntokaupoissa sekä sen sisältöä, käyttötarkoituksia ja tilaamiseen liittyviä seikkoja. Tarkoituksena on antaa lukijalle ymmärrys isännöitsijätodistuksen roolista asuntokaupan eri vaiheissa ja kertoa, miksi sen hankkiminen on tärkeää sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

Mikä on isännöitsijäntodistus?

Isännöitsijäntodistus on asiakirja, joka sisältää tietoja taloyhtiöstä ja erityisesti siitä asunnosta, jota ollaan ostamassa tai myymässä. Sen laatii yleensä isännöitsijä, joka on taloyhtiön hallituksen valitsema henkilö tai yritys, vastuussa kiinteistön hoitoon liittyvistä tehtävistä. Isännöitsijätodistuksen avulla ostaja saa kattavan kuvan asunnon nykytilasta, taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta sekä tulevista korjaus- ja kunnossapitotarpeista.

Isännöitsijätodistuksen sisältö

Isännöitsijätodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Asunnon perustiedot: Huoneiston tunnus, pinta-ala, huonejärjestys ja -luku sekä muut olennaiset tiedot asunnosta.
 • Taloyhtiön perustiedot: Yhtiön nimi, osoite, kiinteistötunnus, rakennusvuosi ja -materiaali sekä mahdolliset rakennusluvat.
 • Taloyhtiön taloustiedot: Yhtiövastike, rahoitusvastike, yhtiölainojen määrä ja ehdot, tulevat korjaushankkeet ja niiden kustannusarviot sekä taloyhtiön varallisuusasema.
 • Asunnon omistajatiedot: Omistajan nimi ja osakkeiden lukumäärä, omistusaika sekä mahdolliset vuokrasopimukset tai muut käyttöoikeudet.
 • Panttaustiedot: Onko asuntoon kohdistuvia panttauksia tai muita rajoituksia?
 • Muut tiedot: Esimerkiksi tiedot asunnon kunnossapitovastuista, taloyhtiön energialuokasta ja kiinteistön ylläpidosta.

Milloin isännöitsijäntodistus laaditaan?

Isännöitsijäntodistus laaditaan tavallisesti silloin, kun asuntoa ollaan myymässä tai ostamassa. Myyjän on hyvä tilata isännöitsijäntodistus jo ennen asuntonäyttöjen järjestämistä, jotta ostajat voivat tutustua siihen etukäteen. Isännöitsijäntodistusta voidaan tarvita myös esimerkiksi asuntolainaa haettaessa tai vakuutusyhtiöiden pyynnöstä.

Isännöitsijätodistuksen laatimisessa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja isännöintialan yleisiä käytäntöjä. Isännöitsijän tulee varmistaa, että todistus sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja että ne ovat ajantasaisia sekä virheettömiä.

Mihin isännöitsijäntodistusta tarvitaan?

Isännöitsijäntodistus on tärkeä asiakirja monissa eri tilanteissa, kuten asunnon ostamisessa, myymisessä, asuntolainan hakemisessa ja vakuutusyhtiöiden kanssa asioitaessa. Tässä osiossa käsitellään näitä tilanteita yksityiskohtaisesti.

Asunnon ostaminen

Isännöitsijätodistuksen rooli ensiasunnon ostamisessa on merkittävä sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

Ostajan näkökulma

Asunnon ostajalle isännöitsijäntodistus antaa tärkeää tietoa kohteena olevan asunnon ja taloyhtiön tilasta. Se sisältää mm. tiedot asunnon pinta-alasta, huoneistotiedot, yhtiövastikkeista, remonttihistoriasta ja tulevista korjaustarpeista. Näiden tietojen avulla ostaja voi varmistua siitä, että hänelle ei tule yllättäviä kuluja tai muita ongelmia asuntokaupan jälkeen.

Tarkista ainakin seuraavat asiat isännöitsijätodistuksesta ennen asunnon ostamista:
Yhtiövastikkeet: Onko niissä suuria eroja muihin samankaltaisiin kohteisiin verrattuna?
Remonttihistoria: Onko asunnossa tehty merkittäviä remontteja ja milloin?
Tulevat korjaustarpeet: Mitä suunniteltuja korjauksia taloyhtiössä on ja millainen kustannusvaikutus niillä voi olla?
Huoneistotiedot: Vastaavatko ne todellisuutta, esimerkiksi huoneistopinta-alan osalta?

Myyjän näkökulma

Asunnon myyjälle isännöitsijäntodistus on myös tärkeä asiakirja, sillä sen avulla hän voi osoittaa ostajalle asunnon ja taloyhtiön tiedot luotettavasti. Myyjän kannattaa varmistua siitä, että isännöitsijäntodistus on ajantasainen ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot ennen asuntokaupan aloittamista.

Asuntolainan hakeminen

Isännöitsijäntodistusta voidaan tarvita myös asuntolainan hakemisessa. Pankit ja muut rahoituslaitokset haluavat usein nähdä isännöitsijätodistuksen ennen kuin ne myöntävät lainaa asunnon ostamiseen. Näin ne voivat arvioida asunnon arvon ja mahdolliset riskit paremmin. Esimerkiksi suunnitellut tai toteutumatta jääneet korjaustyöt voivat vaikuttaa asunnon arvoon ja sitä kautta lainan myöntämiseen.

  Kesämökin ostaminen

Vakuutusyhtiöt ja isännöitsijäntodistus

Vakuutusyhtiöt saattavat pyytää isännöitsijäntodistusta esimerkiksi kotivakuutuksen yhteydessä. Tämän avulla ne voivat arvioida asunnon kuntoa, remonttihistoriaa ja mahdollisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa vakuutuksen hintaan ja ehtoihin. Isännöitsijätodistuksen tiedot voivat auttaa vakuutusyhtiötä määrittelemään oikean vakuutusmäärän ja korvausten perusteet.

Isännöitsijätodistuksen tilaaminen ja hinta

Isännöitsijäntodistus on tärkeä asiakirja asuntokaupoissa, ja sen hankkiminen on sekä ostajan että myyjän vastuulla. Tässä osiossa käsitellään isännöitsijätodistuksen tilaamista ja hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Kuinka tilata isännöitsijäntodistus?

Isännöitsijätodistuksen tilaaminen tapahtuu yleensä ottamalla yhteyttä asunto-osakeyhtiön isännöitsijään tai isännöintitoimistoon. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen asunnon myyntiä, jotta kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja ajan tasalla. Isännöintitoimisto voi pyytää tilausta varten joitakin tietoja, kuten asunto-osakeyhtiön nimen, osoitteen, huoneiston numeron ja myyjän yhteystiedot.

Joissain tapauksissa isännöitsijätodistuksen voi tilata myös sähköisesti esimerkiksi isännöintitoimiston verkkosivujen kautta tai erillisen palvelun avulla. Tällöin tilausprosessi voi olla nopeampi ja vaivattomampi sekä ostajalle että myyjälle.

Mitä isännöitsijäntodistus maksaa?

Isännöitsijätodistuksen hinta vaihtelee isännöintitoimistoittain ja riippuu useista tekijöistä, kuten asunto-osakeyhtiön koosta, iästä ja taloyhtiön dokumenttien laajuudesta. Hinta voi vaihdella esimerkiksi noin 50 eurosta jopa yli 200 euroon. Tarkka hinta kannattaa selvittää suoraan isännöitsijältä tai isännöintitoimistolta.

Yleensä isännöitsijätodistuksen hinta sisältää kaikki tarvittavat tiedot asuntokauppaan liittyen, mutta joissain tapauksissa erillisten liitteiden, kuten energiatodistuksen tai piirustusten, tilaaminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Myös kiireellisissä tilanteissa saatetaan periä pikatilauslisä.

Isännöitsijätodistuksen kustannukset maksaa yleensä asunnon myyjä, mutta tästä voidaan sopia myös ostajan kanssa erikseen. On tärkeää huomioida, että isännöitsijätodistuksen hinta on vain yksi osa asuntokauppaan liittyviä kuluja, joten sekä ostajan että myyjän on hyvä olla tietoinen kaikista mahdollisista kustannuksista ennen kaupantekoa.

Isännöitsijätodistuksen voimassaoloaika

Isännöitsijätodistuksen voimassaoloaika on tärkeä huomioida, sillä se kertoo, kuinka kauan todistuksen tiedot ovat ajantasaisia ja luotettavia. Tässä osiossa käsitellään isännöitsijätodistuksen voimassaoloaikaa, sen määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä ja mitä tehdä, jos todistus vanhenee.

Voimassaoloajan määrittely

Isännöitsijätodistuksella ei ole virallista, laissa määriteltyä voimassaoloaikaa. Kuitenkin käytännössä isännöitsijätodistuksen katsotaan olevan voimassa yleensä noin 2-3 kuukautta sen laatimisesta. Tämän jälkeen tiedot saattavat vanhentua tai muuttua, mikä voi vaikuttaa asunnon arvoon ja ostajan päätökseen hankinnasta.

Tekijät, jotka vaikuttavat voimassaoloaikaan

Isännöitsijätodistuksen voimassaoloaikaan vaikuttavat useat tekijät, kuten taloyhtiön tilanne, asuntomarkkinoiden muutokset ja mahdolliset korjaustarpeet. Esimerkiksi suunnitellut remontit, taloyhtiön taloudellinen tilanne tai yhtiökokouksen päätökset voivat muuttaa isännöitsijätodistuksessa olevia tietoja.

Suunnitellut remontit

Jos taloyhtiössä on suunnitteilla merkittäviä remontteja, isännöitsijätodistuksen tiedot saattavat vanhentua nopeasti. Remonttien toteutumisen myötä esimerkiksi vastike- ja rahoitusvastikemaksut voivat muuttua, mikä vaikuttaa asunnon omistamisen kustannuksiin.

Taloyhtiön taloudellinen tilanne

Taloyhtiön taloudellinen tilanne voi muuttua esimerkiksi sen vuoksi, että yhtiö on saanut uusia lainoja tai maksanut pois vanhoja. Tämä voi vaikuttaa isännöitsijätodistuksen tietoihin, kuten yhtiölainan määrään ja vastikkeisiin.

Yhtiökokouksen päätökset

Taloyhtiön yhtiökokous voi tehdä päätöksiä, jotka muuttavat isännöitsijätodistuksen tietoja. Esimerkiksi uusiin energiaratkaisuihin siirtyminen, tonttivuokran neuvottelu tai kiinteistön hankinnat voivat edellyttää isännöitsijätodistuksen päivittämistä.

  Näin suojaat tyhjänä olevan asuntosi lomakaudella

Mitä tehdä, jos isännöitsijäntodistus vanhenee?

Jos isännöitsijäntodistus on vanhentunut tai olet epävarma sen ajantasaisuudesta, kannattaa pyytää myyjältä tai isännöitsijältä uusi, päivitetty versio. Tämä varmistaa, että saat käyttöösi ajantasaiset ja luotettavat tiedot asunnon ja taloyhtiön tilanteesta. Myyjän vastuulla on toimittaa ostajalle ajantasainen isännöitsijäntodistus ennen kaupantekoa.

Mikäli isännöitsijätodistuksen voimassaoloaika on päättynyt eikä uutta ole saatavilla, on tärkeää tarkistaa tiedot muista lähteistä, kuten taloyhtiön hallitukselta, yhtiöjärjestyksestä tai tilinpäätösasiakirjoista. Näin voit varmistua, että saat kattavan kuvan asunnon ja taloyhtiön nykytilanteesta ennen ostopäätöstä.

Digitaalinen isännöitsijätodistus – tulevaisuuden mahdollisuudet

Teknologian kehittyessä ja digitalisaation yleistyessä myös isännöitsijätodistuksen toimittaminen ja käyttäminen digitaalisessa muodossa on yhä ajankohtaisempaa. Digitaalisen isännöitsijätodistuksen hyödyntäminen voi helpottaa ja nopeuttaa monia asuntokauppaan liittyviä prosesseja, kuten tiedonhankintaa, tilaamista ja toimitusta. Tässä osiossa käsitellään digitaalisen isännöitsijätodistuksen mahdollisuuksia ja etuja sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä.

Hyödyt digitaalisesta isännöitsijätodistuksesta

Digitaalisen isännöitsijätodistuksen käyttöön liittyy useita etuja verrattuna perinteiseen paperiseen versioon:

 • Nopeus ja saatavuus: Digitaalinen isännöitsijätodistus voidaan toimittaa nopeasti tilaajalle sähköpostilla tai muulla digitaalisella alustalla, mikä vähentää fyysisen postituksen aiheuttamaa viivettä. Lisäksi se on helposti saatavilla tarvittaessa, kunhan käyttäjällä on pääsy tietokoneeseen tai älypuhelimeen.
 • Helppo päivittäminen ja jakaminen: Digitaalisen isännöitsijätodistuksen tietoja on yleensä helpompi päivittää ja muokata tarvittaessa, esimerkiksi kun taloyhtiössä tehdään muutoksia. Myös tiedon jakaminen muiden osapuolten kanssa, kuten ostajan, myyjän, pankin ja vakuutusyhtiön, on vaivattomampaa sähköisessä muodossa.
 • Ympäristöystävällisyys: Digitaalinen isännöitsijätodistus säästää paperia ja postitukseen liittyviä resursseja, mikä on ekologisempi vaihtoehto.

Tulevaisuuden näkymät

Digitaalisten isännöitsijätodistusten käyttöönotto on vielä suhteellisen uutta ja kehitysvaiheessa. Tulevaisuudessa digitaaliset ratkaisut voivat kuitenkin yleistyä entisestään ja tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia asuntokaupan prosesseihin:

 • Integrointi muihin järjestelmiin: Digitaalinen isännöitsijätodistus voi tulevaisuudessa olla yhdistettävissä muihin asuntokauppaan liittyviin järjestelmiin, kuten kiinteistönvälitys-, laina- ja vakuutuspalveluihin. Tämä mahdollistaa sujuvamman tiedonkulun ja nopeammat toimenpiteet kaupan eri vaiheissa.
 • Automatisointi: Tulevaisuudessa osa isännöitsijätodistuksen tiedoista voisi päivittyä automaattisesti tietokantojen ja järjestelmien välillä, mikä vähentää manuaalista työtä ja virhemahdollisuuksia.
 • Tietoturva: Digitaalisen isännöitsijätodistuksen tietoturvasta tulee entistä tärkeämpää, kun henkilötietoja ja arkaluonteisia tietoja käsitellään sähköisesti. Tietoturvan parantaminen on keskeinen haaste digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalinen isännöitsijätodistus tarjoaa monia etuja perinteiseen paperiseen versioon verrattuna, ja sen käyttömahdollisuudet ovat laajat. Kehitystyön myötä digitaaliset ratkaisut voivat yleistyä entisestään ja tuoda uusia innovaatioita asuntokaupan prosesseihin.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on isännöitsijäntodistus?

Isännöitsijäntodistus on asiakirja, joka antaa tietoa asunto-osakeyhtiön taloudellisesta tilanteesta, hallinnosta, kiinteistöstä ja huoneistoista. Se on tarpeen esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä tai rahoituslaitoksille annettavissa selvityksissä.

2. Kuka voi tilata isännöitsijätodistuksen?

Isännöitsijätodistuksen voi tilata huoneiston omistaja, ostajaehdokas tai heidän edustajansa. Joissain tapauksissa myös asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet voivat tilata todistuksen.

3. Mistä isännöitsijätodistuksen saa?

Isännöitsijätodistuksen saa tilattua yleensä isännöintitoimiston kautta. Joissakin tapauksissa se voidaan tilata sähköisesti esimerkiksi isännöintialan palveluntarjoajan verkkosivujen kautta.

4. Kuinka pitkä toimitusaika isännöitsijätodistuksella on?

Isännöitsijätodistuksen toimitusaika vaihtelee, mutta yleensä se on noin 3-7 arkipäivää tilauksesta. Toimitusaika riippuu isännöintitoimiston resursseista ja työmäärästä.

5. Mitä tietoja isännöitsijäntodistus sisältää?

Isännöitsijäntodistus sisältää mm. asunto-osakeyhtiön taloudelliset tiedot, hallituksen jäsenten nimet, huoneistotiedot, kiinnitykset, tehdyt korjaukset ja suunnitellut remontit sekä mahdolliset erikoisselvitykset.

7. Onko isännöitsijäntodistus pakollinen dokumentti?

Isännöitsijäntodistus ei ole lakisääteinen dokumentti, mutta se on välttämätön asuntokaupassa ja rahoituslaitosten kanssa asioitaessa. Todistuksen puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia kaupan toteutumisessa.

8. Voiko isännöitsijätodistuksen saada sähköisessä muodossa?

Kyllä, nykyään monet isännöintitoimistot tarjoavat mahdollisuuden saada isännöitsijätodistuksen sähköisenä versiona esimerkiksi sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta.

9. Mitä isännöitsijäntodistus maksaa?

Isännöitsijätodistuksen hinta vaihtelee isännöintitoimistoittain ja alueellisesti, mutta yleensä hinnat liikkuvat 70-150 euron välillä. Hinta voi sisältää alv:n ja postikulut.

10. Miten isännöitsijätodistuksen tietojen oikeellisuus varmistetaan?

Isännöitsijän vastuu isännöitsijätodistuksen tietojen oikeellisuudesta perustuu lakiin ja isännöintisopimukseen. Ostajan kannattaa kuitenkin aina varmistaa tietojen paikkansapitävyys esimerkiksi hallituksen jäseniltä tai isännöitsijältä.

11. Onko isännöitsijäntodistus voimassa tietyn ajan?

Isännöitsijätodistuksen tiedot ovat voimassa sen hetkisen tilanteen mukaan. Asuntokaupassa yleinen käytäntö on, että todistus ei saa olla vanhempi kuin 3 kuukautta.

12. Mitä eroa on isännöitsijätodistuksella ja yhtiöjärjestyksellä?

Isännöitsijäntodistus kertoo asunto-osakeyhtiön ajankohtaiset tiedot, kun taas yhtiöjärjestys sisältää yhtiön perustiedot ja säännöt sekä osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Molemmat dokumentit ovat tarpeen asuntokaupassa.

13. Voiko isännöitsijätodistuksen tietoja muuttaa jälkikäteen?

Isännöitsijätodistuksen tietoja ei voi muuttaa jälkikäteen, mutta mikäli todistuksessa havaitaan virheitä tai puutteita, voidaan pyytää isännöitsijältä korjattua todistusta.

14. Mitä tapahtuu, jos isännöitsijätodistuksen tiedot ovat virheellisiä?

Mikäli isännöitsijätodistuksen tiedot ovat virheellisiä, se voi aiheuttaa ongelmia asuntokaupassa tai muissa tilanteissa, joissa todistusta käytetään. Virheelliset tiedot voivat myös johtaa korvausvastuuseen isännöitsijälle.

15. Voiko isännöitsijän vaihtuminen vaikuttaa isännöitsijätodistukseen?

Isännöitsijän vaihtuminen voi vaikuttaa isännöitsijätodistuksen tietoihin ja toimitusaikaan, sillä uusi isännöitsijä joutuu perehtymään yhtiön tietoihin. Isännöitsijän vaihtumisen vuoksi voi olla tarpeen tilata uusi todistus.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet isännöitsijätodistuksen merkitystä, sisältöä, käyttötarkoituksia ja hankintaprosessia. Isännöitsijätodistus on tärkeä dokumentti asuntokaupassa sekä asuntolainan hakemisessa ja se tarjoaa kattavan kuvan asunto-osakeyhtiön taloudellisesta tilanteesta, huoltotoimista ja mahdollisista tulevista remonteista.

Isännöitsijätodistusta tarvitaan erityisesti asunnon ostamiseen liittyvissä tilanteissa, joissa sekä ostajan että myyjän on hyvä olla perillä asunto-osakeyhtiön tilanteesta. Asuntolainan hakemisen yhteydessä pankit saattavat myös pyytää isännöitsijätodistusta arvioidakseen lainan takaisinmaksukykyä ja -halukkuutta. Vakuutusyhtiöt voivat käyttää isännöitsijätodistusta arvioidessaan kiinteistön vakuutustarpeita ja -riskejä.

Isännöitsijätodistuksen tilaaminen tapahtuu yleensä isännöitsijältä tai isännöintitoimistolta, joka veloittaa palvelusta maksun. Hinta voi vaihdella toimistojen välillä, joten kannattaa vertailla eri toimistojen tarjouksia.

Isännöitsijätodistuksen voimassaoloaika on yleensä rajoitettu, esimerkiksi kolmeen kuukauteen. Tämän vuoksi ostajan on tärkeää varmistaa, että todistus on ajantasainen ja kattaa kaikki relevantit tiedot. Ostajan on myös syytä muistaa, ettei pelkkään isännöitsijätodistukseen kannata tukeutua, vaan asuntoon ja sen yhtiöön liittyvät asiat on hyvä selvittää mahdollisimman kattavasti ennen ostopäätöksen tekemistä.

Digitaalinen isännöitsijätodistus voi tarjota tulevaisuudessa helpomman ja nopeamman tavan saada tarvittavat tiedot asunto-osakeyhtiöstä. Tämä voi tehostaa asuntokaupan prosesseja ja parantaa tiedon saatavuutta sekä ostajille että myyjille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että isännöitsijätodistus on keskeinen dokumentti asuntokaupassa ja sen hankkiminen on tärkeää sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Isännöitsijätodistuksen avulla voidaan varmistua asunto-osakeyhtiön taloudellisesta tilanteesta ja suunnitelluista remonteista, mikä auttaa osapuolia tekemään perusteltuja päätöksiä asuntokaupassa.

Aiheeseen liittyvää