Asuntolainasanasto

Annuiteettilaina

Annuiteettilyhennys on lainan lyhennystapa. Annuiteettilainassa lainaa maksetaan takaisin samansuuruisina maksuerinä, jotka sisältävät lainan lyhennykset ja koron osuuden. Kun viitekorko muuttuu, muuttuu myös maksuerän suuruus, mutta laina-aika pysyy samana. Annuiteettilainassa maksetaan alussa pääasiassa korkoa ja loppuvaiheessa lainan lyhennyksen osuus on suurempi.

ASP-tili

ASP-säästäminen on 18-30 -vuotiaille tarkoitettu edullinen tapa ensimmäisen oman asunnon hankkimiseen. ASP on valtion luoma järjestelmä, jonka tarkoituksena on kannustaa nuoria asunnon ostamiseen. Lainan ideana on, että lainanottaja säästää osan lainasummasta ASP-tilille, minkä jälkeen pankki lainaa loput. Lue lisää

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on eräänlainen vuokra- ja omistusasunnon välimuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden asuntoon. Asumisoikeusasunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu, joka palautetaan poismuuttaessa. Lue lisää

Asunto-osakeyhtiö, taloyhtiö

Osakehuoneistolla tarkoitetaan yleensä kerros-, rivitalo-, tai paritaloasuntoa. Osakehuoneistoa ostaessa ostetaan itseasiassa osakkeet, jotka oikeuttavat asunnon hallintaan ja tullaan näin asunto-osakeyhtiön, eli “taloyhtiön” osakkaaksi. Lue lisää

EKP

Euroopan keskuspankki, joka on euroalueen keskuspankki. Sen tehtävä on ylläpitää euron ostovoimaa ja alueen hintavakautta. Euroopan keskuspankki vastaa euroalueen rahapolitiikasta yhdessä euroalueen kansallisten keskuspankkien kanssa.

Ensiasunto

Ensiasunto on ensimmäinen kyseisen henkilön ostama asunto. Erityisesti nuoret saavat erilaisia tukia ensimmäisen asunnon ostamiseen esimerkiksi asp-säästämisen muodossa.

Euribor

Euribor on euroalueen viitekorko, jolla pankki saa lainattua rahaa muilta pankeilta, ja pankki lainaa näitä varoja sitten Euriboria korkeammalla korolla eteenpäin. 12 kuukauden Euribor on suosituin viitekorko asuntolainoissa Suomessa.

Kauppakirja

Asuntoa ostaessa tehdään asuntokauppaa koskevista asioista ostajan ja myyjän välinen sopimus, kauppakirja. Asuntokauppalaki säätelee kauppakirjaa koskevia minimivaatimuksia. Kauppakirja sisältää esimerkiksi ostajan ja myydän tiedot, tarkat tiedot kaupan kohteena olevasta asunnosta, hinnan ja maksamiseen liittyvät yksityiskohdat ja muut kauppaa koskevat asiat.

Kiinteistökauppa

Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä, yleensä omakotitaloa ja siihen kuuluvaa tonttia, sekä tontilla sijaitsevia rakennuksia. Talo voi sijaita myös vuokratontilla. Kiinteistökaupalla tarkoitetaan kiinteistöjen vaihdantaa.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Vero perustuu maan ja sillä olevien rakennusten arvoon. Kiinteistöveron määrä vaihtelee käyttötarkoituksen tai rakennusvaiheen mukaan. Vakituisen asuntojen vero on 0,32-0,75% kiinteistön arvosta. Asunto-osakkeissa kiinteistövero maksetaan yhtiövastikkeen mukana.

Kiinteä tasaerälyhennys

Kiinteä tasaerälaina on annuiteettilainan tyyppinen lyhennystapa, jossa maksuerä ei muutu viitekoron muuttuessa, vaan laina-aika pitenee koron noustessa ja lyhenee koron laskiessa.

Korkokatto

Korkokatto on vakuutus, jonka tarkoitus on suojata asuntolainan ottajaa korkojen nousulta. Korkokaton avulla voi ostaa varmuuden siitä, että lainan korko ei nouse pankin kanssa sovittua tasoa suuremmaksi, vaikka yleinen korkotaso nousisikin. Lue lisää

Käänteinen asuntolaina

Käänteisessä asuntolainassa takuuksi käy oma asunto ja lainaottaja saa rahaa käyttöönsä enintään puolet asunnon arvosta. Lainanottaja maksaa laina-aikana vain korot, ja perikunta hoitaa takaisinmaksun. Käänteisellä asuntolainalla voi vapauttaa asuntoon sijoitettua varallisuutta tarpeelliseen käyttöön samalla turvaten asumisoikeuden.

Lainanhoitokulut

Lainahoitokuluilla tarkoitetaan lainan takaisinmaksamiseen liittyviä kustannuksia, eli pääasiassa lyhennyksiä ja korkoja. Kuukausittaiset lainahoitokulut muodostuvat siis kuukausilyhennyssummasta ja kuukausittaisin maksettavasta koron osuudesta.

Lainan pääoma

Lainan pääoma on pankilta lainattu lainasumma, joka maksetaan takaisin. Lainan pääoman lisäksi tulevat maksettavaksi korot ja muut kulut.

Lainatarjous

Lainatarjous on pankilta saatu tarjous asuntolainasta. Tarjous sisältää marginaalikoron ja lainan ehtoihin liittyviä asioita, esim. mahdollisuuden ylimääräisiin lyhennyksiin tai mahdollisuuden vaihtaa viitekorkoa kuluitta, pankin perimät palkkiot lainan järjestelyistä ja lyhennysvapaat kuukaudet. Lue lisää

Lyhennystapa

Lyhennystavalla tarkoitetaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla lainaa lyhennetään. Asuntolainan maksuerät koostuvat aina lainan pääoman lyhennyksestä ja koron osuudesta, lyhennystavasta riippuu näiden suhde maksuerässä. Yleisimmät lyhennystavat ovat annuiteetti, tasalyhennys ja kiinteä tasaerä.

Maksukyky, lainanhoitokyky

Maksukyvyllä tarkoitetaan lainanottajan mahdollisuutta maksaa asuntolainan korot ja lyhennykset niin, että rahaa jää myös muihin kuluihin ja elämiseen. Pankki arvioi maksukyvyn perusteella minkä suuruinen asuntolaina hakijalle voidaan myöntää. Lue lisää

Marginaali, korkomarginaali

Asuntolainan korko muodostuu pankin kanssa neuvotellusta korkomarginaalista ja viitekorosta. Marginaali on koron osuus, jolla pankki tekee voittoa. Marginaali voi vaihdella eri asiakkaiden välillä liittyen elämäntilanteesta ja asiakassuhteesta pankkiin. Lue lisää

Ohjauskorko

Ohjauskorko keskuspankin määrittämä koron taso, jolla määritellään ‘rahan hinta’. EKP:n ohjauskorko vaikuttaa Euribor-koron tasoon.

Osakehuoneisto

Osakehuoneistolla tarkoitetaan yleensä kerros-, rivitalo-, tai paritaloasuntoa. Osakehuoneistoa ostaessa ostetaan itseasiassa osakkeet, jotka oikeuttavat asunnon hallintaan ja tullaan näin asunto-osakeyhtiön, eli “taloyhtiön” osakkaaksi. Lue lisää

Prime-korko

Prime-korot ovat pankkien itsensä määrittelemiä viitekorkoja. Prime-korko on euribor-koron vaihtoehto. Pankki päättää koron muutoksesta, mutta päätökset perustuvat talouden yleisiin kehitysnäkymiin. Prime-korkoa voidaan pitää markkinakorkoja vakaampana, mutta kalliimpana. Lue lisää

Tasalyhennyslaina

Tasalyhennyslaina on lainan lyhennystapa, jossa lyhennysosa pysyy aina samana koron vaihteluista riippumatta. Kuukausierä vaihtelee viitekoron vaihtelun mukaan ja korkojen määrä pienenee lainan pääoman pienetessä korkojen pysyessä samana.

Valtiontakaus

Asunnonostaja voi saada lainalleen valtiontakauksen. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa omat vakuudet eivät riitä koko lainan vakuudeksi. Valtion takaama asuntolaina voi olla korkeintaan 85 % asunnon hankintahinnasta tai omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta. Lopulle lainalle tarvitaan omarahoitusta tai lisälainaa. Valtiontakaus on toissijainen vakuus, asunnon ollessa ensisijainen.

Varainsiirtovero

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta maksetaan varainsiirtoveroa. Alle 40-vuotiaan ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Viitekorko

Asuntolainan korko muodostuu kahdesta osasta, viitekorosta ja pankin marginaalista. Viitekorko on osuus, jonka voi valita itse erilaisista vaihtoehdoista ja jonka nousua ja laskua seurataan tarkasti. Asuntolainoissa yleisin viitekorko on 12 kuukauden euribor. Lue lisää

Yhtiövastike

Osakkaat maksavat taloyhtiölle yhtiövastiketta, jolla katetaan yhtiön menot. Yhtiövastike voi koostua hoito- ja rahoitusvastikkeesta, joista hoitovastikkeesta kustannetaan ylläpitokulut ja rahoitusvastikkeesta yhtiölainan kulut. Lue lisää