Ensiasunnon ostaminen

Ensiasunnon etsintä ja markkinoiden ymmärtäminen

Ensiasunnon ostaminen on merkittävä elämänvaihe, joka vaatii huolellista valmistautumista ja suunnittelua. Tässä osassa käsitellään asunnon etsintää ja markkinoiden ymmärtämistä ensiasunnon ostajan näkökulmasta.

Markkinatilanteen seuraaminen

Ennen ensiasunnon etsinnän aloittamista on hyvä tutustua paikallisiin asuntomarkkinoihin ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet. Seuraa aktiivisesti asuntojen hintakehitystä, tarjontaa ja kysyntää sekä alueellisia eroja. Tämän tiedon avulla voit arvioida, milloin on paras aika ostaa ensimmäinen asuntosi ja minkälaisista kohteista kannattaa olla kiinnostunut.

Asuntotarpeen määrittely

Mieti tarkasti, millaista asuntoa olet etsimässä. Määrittele perusvaatimuksesi ensiasunnon koosta, sijainnista, huoneiden lukumäärästä, taloyhtiön iästä ja mahdollisista yhteisistä tiloista. Tee lista kriteereistä, jotka ovat sinulle tärkeitä, mutta ole myös valmis joustamaan joistakin seikoista, jos löydät muuten sopivan ensiasunnon.

Asuntojen vertailu ja arvioiminen

Käytä eri kanavia asuntojen etsimiseen, kuten asuntoportaaleja, kiinteistönvälittäjien sivustoja sekä sosiaalisen median ryhmiä. Vertaile löytämiäsi asuntoja keskenään ja tee listaus niistä, jotka vastaavat parhaiten tarpeitasi. Arvioi asuntojen hintataso ja mieti, miten ne suhteutuvat markkinoilla oleviin muihin kohteisiin. Tarkastele myös taloyhtiön kuntoa ja tulevia remontteja sekä selvitä mahdolliset huoneistokohtaiset velat tai muut rahoitusvastikkeet.

Asuntonäyttöjen hyödyntäminen

Kun olet löytänyt kiinnostavia kohteita, osallistu niihin järjestettäviin asuntonäyttöihin. Näytöillä saat konkreettisen käsityksen siitä, miltä asunnot näyttävät todellisuudessa ja voit tehdä vertailua kriteerilistasi perusteella. Kysy rohkeasti lisätietoja välittäjältä tai yksityiseltä myyjältä ja tee muistiinpanoja näytöllä havaitsemistasi seikoista.

Asuntokaupan ammattilaisten hyödyntäminen

Ensiasunnon ostajan kannattaa harkita kiinteistönvälittäjän tai asuntokaupan neuvonantajan palkkaamista avuksi prosessissa, eikä välttämättä ostaa ilman välittäjää. He voivat auttaa sinua löytämään sopivia kohteita, neuvotella kauppahinnasta ja opastaa kaupanteon eri vaiheissa. Muista kuitenkin, että ammattilaiset saavat usein palkkionsa myynnistä, joten heidän intresseissään saattaa olla nopea kauppa. Ole siis aktiivinen ja tee omia päätöksiä perustuen saatuihin tietoihin.

Kun olet huolellisesti seurannut markkinoita, määritellyt tarpeesi, vertaillut eri asuntoja ja osallistunut näyttöihin, olet valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen eli ensiasunnon ostotarjouksen tekemiseen.

Ensiasunnon rahoitus ja lainat

Ensiasunnon ostaminen on usein elämän suurimpia investointeja, minkä vuoksi sen rahoittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja perehtymistä erilaisiin lainavaihtoehtoihin. Tässä osiossa käsitellään asuntolainan hakemista, korkojen ymmärtämistä, takaisinmaksusuunnitelmaa sekä ASP-lainan hyödyntämistä ensiasunnon ostossa. Lisäksi käydään läpi mahdolliset tukimuodot ja avustukset ensiasunnon ostajalle.

Asuntolainan hakeminen

Asuntolainan hakeminen alkaa omien taloudellisten resurssien arvioimisella ja lainatarpeen määrittelymisellä. Lainantarjoajina toimivat yleensä pankit, joiden kanssa neuvotellaan lainan ehdoista. Hakuprosessiin kuuluu myös lainatarjousten vertailu eri pankeilta.

Ennen asuntolainan hakemista on hyvä selvittää oma maksuvalmius, joka käsittää säästöt, tulot ja menot. Omaa maksuvalmiutta voi arvioida esimerkiksi pankkien verkkosivuilta löytyvillä laskureilla. Lainahakemuksessa tarvitaan myös henkilökohtaiset tiedot, tulotiedot sekä tiedot mahdollisista muista lainoista ja veloista.

Asuntolainalle vaaditaan yleensä vakuus, joka voi olla esimerkiksi ostettava asunto tai henkilötakaus. Lainan määrä voi olla enintään 85 % ensiasunnon hankintahinnasta, ja loppuosa on katettava omalla rahoituksella tai valtiontakauksella. Lue artikkelimme aiheesta: Kuinka suuren asuntolainan voin ottaa?

Voit myös kokeilla laskureitamme:

Asuntolainan korkojen ymmärtäminen

Asuntolainan korko määrittelee sen, kuinka paljon lainan ottaja maksaa korkokuluja laina-ajalta. Korko koostuu viitekorosta ja marginaalista. Viitekorot ovat yleisimmin käytettyjä Euribor-korkoja tai pankkien omia prime-korkoja. Marginaali on pankin lisämaksu, joka lisätään viitekoron päälle.

Korkojen nousu ja lasku vaikuttavat asuntolainan takaisinmaksun kokonaissummaan. Asuntolainanottajan kannattaa huomioida, että korot voivat vaihdella laina-aikana. Korkoa voi suojautua esimerkiksi kiinteällä korolla tai korkokatolla.

Asuntolainan takaisinmaksusuunnitelma

Asuntolainan takaisinmaksusuunnitelma on yksilöllinen, ja sen laadintaan vaikuttavat muun muassa lainan koko, korko, lyhennystapa ja laina-aika. Takaisinmaksu tapahtuu tyypillisesti tasaerissä tai annuiteettilainana, jossa maksuerät koostuvat pääoman lyhennyksestä ja korosta.

Lyhennysvapaiden kuukausien avulla voi joustaa takaisinmaksun kanssa. Lyhennysvapaana aikana maksetaan vain korkokulut, mutta laina-aika pitenee ja kokonaiskustannukset nousevat.

ASP-lainan hyödyntäminen ensiasunnon ostossa

ASP eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä on tarkoitettu ensiasunnon hankintaan. ASP-tilille tulee säästää vähintään kahdeksan prosenttia ensiasunnon hankintahinnasta ennen lainan hakemista. Säästämisen jälkeen pankki myöntää ASP-lainan loppuosalle hankintahintaa edullisemmalla korolla ja valtiontakauksella.

ASP-lainan saaminen edellyttää säännöllistä säästämistä vähintään kahden vuoden ajan, ja lainaajan tulee olla 18–39-vuotias. ASP-lainan etuina ovat muun muassa edullisempi korko, pidempi laina-aika ja alhaisemmat sivukulut.

Mahdolliset tukimuodot ja avustukset ensiasunnon ostajalle

Ensiasunnon ostajille on tarjolla erilaisia tukimuotoja, kuten valtiontakaus asuntolainalle. Valtiontakaus korvaa osan tai koko lainan vakuusvaatimusta, mikä voi helpottaa ensiasunnon hankintaa. Takausmaksu on yleensä 2,5 % takauksen määrästä.

Kunnat voivat myös myöntää asumisoikeus- tai vuokra-asuntojen asukkaille avustuksia ensiasunnon hankintaan. Avustussumma vaihtelee kuntien välillä, ja sen saaminen edellyttää yleensä tiettyjä ehtoja, kuten asumisaikaa kyseisessä kunnassa.

Ensiasunnon verotus

Ensiasunnon ostamiseen liittyy useita verotukseen liittyviä seikkoja, jotka on tärkeää ymmärtää ennen asunnon hankintaa. Tässä osiossa käsitellään ensiasunnon ostajan verovähennykset, asunnon myynnin verotus sekä vuokratulojen verotus, mikäli asunto päätetään vuokrata.

Ensiasunnon ostajan verovähennykset

Ensiasunnon ostajalla on oikeus hyödyntää joitakin verovähennyksiä asuntolainan korkokuluista. Asuntolainan korkojen vähentäminen veroilmoituksessa voi pienentää verorasitusta ja siten helpottaa ensimmäisen oman kodin hankintaa. Korkojen vähennys tehdään pääomatuloverosta, joka on 30% 30 000 euroon saakka ja 34% sen ylittävältä osalta.

Vuoden 2021 alusta lähtien asuntolainan korkovähennysprosentti on 25%, eli voit vähentää 25% maksetuista koroista veroissasi. Huomioithan, että vähennyksen määrä voi muuttua vuosittain valtion talousarvion mukaan.

Asunnon myynnin verotus

Mikäli päätät myydä ensiasuntosi tulevaisuudessa, on tärkeää ymmärtää ensiasunnon myynnistä syntyvän voiton verotukseen liittyvät säännöt. Asunnon myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta asunnon hankintameno ja muut menot, kuten välityspalkkiot ja remonttikulut.

Asunnon myyntivoittoa ei veroteta, mikäli olet omistanut asunnon vähintään kaksi vuotta ja asunut siinä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta ennen myyntiä. Tämä sääntö koskee sekä ensiasuntoa että muita omistusasuntoja. Jos et täytä näitä ehtoja, sinun tulee maksaa pääomatuloveroa 30% myyntivoitosta 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 34%.

Vuokratulojen verotus, jos asunto vuokrataan

Mikäli päätät vuokrata ensiasuntosi esimerkiksi muuttaessasi toiseen kaupunkiin tai maahan, on hyvä tietää vuokratulojen verotuksesta. Vuokratulot lasketaan pääomatuloiksi ja niistä maksetaan veroa samoin kuin myyntivoitoista: 30% vero 30 000 euroon saakka ja 34% sen ylittävältä osalta.

Vuokratuloista voi vähentää asunnon hankintaan liittyviä kuluja, kuten välityspalkkiot, ilmoituskulut, vuokra-asunnon remonttikulut sekä vuokrasuhteen hoitamiseen liittyviä kuluja. Näiden kulujen jälkeen lasketusta netto-vuokratulosta maksetaan pääomatulovero.

  Kuntotarkastukset asuntokaupan yhteydessä

On tärkeää huomioida, että mikäli asunto on ollut ensin oma käyttöön tarkoitettu ja myöhemmin vuokrauskäytössä, voi tämä vaikuttaa asunnon myyntivoiton verovapauden ehtoihin. On suositeltavaa tarkistaa nämä seikat verottajan ohjeista ennen ensiasunnon vuokraamista tai myymistä.

Ensiasunnon kunnossapito ja ylläpito

Ensiasunnon ostaminen on merkittävä investointi ja elämänmuutos, joka tuo mukanaan erilaisia vastuita ja velvollisuuksia. Yksi näistä vastuista on ensiasunnon kunnossapito ja ylläpito, jotta asunto säilyy hyvässä kunnossa ja sen arvo säilyy tai jopa nousee. Tässä osiossa käsitellään yhtiövastikkeita, asumiskustannuksia, kunnossapidon perusteita sekä asunnon arvon säilyttämistä ja parantamista.

Yhtiövastikkeet ja muut asumiskustannukset

Kun ostat ensiasunnon, sinusta tulee taloyhtiön osakas, jolloin sinulle syntyy oikeuksia mutta myös velvollisuuksia. Yksi tärkeimmistä velvollisuuksista on maksaa kuukausittain yhtiövastiketta, jonka avulla taloyhtiö kattaa esimerkiksi kiinteistön ylläpidon, lämmityksen, vedenkulutuksen sekä mahdolliset lainojen lyhennykset. Yhtiövastike koostuu yleensä hoitovastikkeesta, rahoitusvastikkeesta ja mahdollisista muista lisämaksuista.

Muiden asumiskustannusten osalta on hyvä huomioida esimerkiksi sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset sekä asunnon vakuutukset, jotka voivat vaihdella asumismuodon, asunnon koon ja käytettyjen palveluiden mukaan. Näiden kustannusten selvittäminen ennakkoon auttaa hahmottamaan ensiasunnon todellisia kuluja ja budjetoimaan tulevia menoja.

Asunnon kunnossapidon perusperiaatteet

Ensiasunnon ostajan vastuulla on pitää huolta asunnosta ja sen kunnossapidosta. Sisätilojen kunnossapitoon kuuluvat muun muassa lattioiden, seinien, kattojen, ikkunoiden, ovien sekä kiinteiden kalusteiden huolto ja korjaukset. Ulkopuolella taas taloyhtiö yleensä vastaa rakennuksen julkisivusta, vesikatosta ja rakenteista.

 • Seuraa asuntosi kuntoa säännöllisesti tarkastelemalla eri pintoja, laitteita ja rakenteita mahdollisten vaurioiden varalta.
 • Huolehdi ilmanvaihdosta ja kosteuden hallinnasta estääksesi kosteusvaurioiden syntymistä.
 • Suorita tarvittaessa pieniä korjauksia ja parannuksia itse tai palkkaa ammattilainen avuksi.
 • Ilmoita taloyhtiölle havaitsemistasi mahdollisista ongelmista ja vioista, jotka kuuluvat yhtiön vastuulle.

Asunnon arvon säilyttäminen ja parantaminen

Ensiasunnon arvoon vaikuttaa moni tekijä, kuten sijainti, asuntomarkkinat, rakennuksen kunto ja asunnon sisätilojen laatu. Omalla toiminnallaan ensiasunnon omistaja voi kuitenkin vaikuttaa sen arvoon esimerkiksi pitämällä huolta asunnon kunnosta ja tekemällä tarvittavia remontteja ja päivityksiä.

 • Pidä asuntosi siistinä ja hyvässä kunnossa sekä korjaa mahdolliset viat ajoissa.
 • Päivitä asunnon pintoja ja kalusteita tarvittaessa nykyaikaisemmiksi ja laadukkaammiksi materiaaleilla.
 • Mieti mahdollisia toiminnallisia parannuksia, kuten tilanjakoa tai säilytystilojen lisäämistä, jotka voivat nostaa asunnon arvoa.
 • Harkitse energiatehokkuuden parantamista, esimerkiksi vaihtamalla energiatehokkaampiin kodinkoneisiin tai asentamalla ilmalämpöpumpun.

Muista, että ensiasunnon arvon säilyttäminen ja parantaminen edellyttää säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa sekä panostusta laadukkaisiin materiaaleihin ja ratkaisuihin. Näin voit nauttia ensiasunnostasi mahdollisimman pitkään ja varmistaa sen arvon kehityksen tulevaisuudessa.

Asunnon ostaminen yhteisomistuksena

Yhteisomistus tarkoittaa ensiasunnon omistamista yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Yhteisomistus voi olla hyvä vaihtoehto ensiasunnon ostajille, jotka haluavat jakaa asumisen kustannukset ja vastuut toisten kanssa. Tässä osiossa käsitellään yhteisomistuksen sopimuksia ja sääntöjä, yhteisomistuksen riskejä ja hyötyjä sekä yhteisomistusasunnon myyntiä ja ostamista.

Yhteisomistuksen sopimukset ja säännöt

Yhteisomistussopimus on tärkeä asiakirja, joka määrittelee kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet asuntoon liittyen. Sopimuksessa tulisi selvittää muun muassa seuraavat asiat:

 • Omistusosuudet: Kuinka suuri osa asunnosta kuuluu kullekin osakkaalle. Omistusosuudet voivat olla samansuuruiset tai erisuuruiset riippuen siitä, kuinka paljon kukin osakas on panostanut ensiasunnon hankintaan.
 • Lainan takaisinmaksu: Miten asuntolainan lyhennykset ja korot jaetaan osakkaiden kesken. Tämä voi perustua omistusosuuksiin tai erikseen sovittuun jakoon.
 • Yhtiövastikkeet ja muut kustannukset: Miten asumiseen liittyvät kulut, kuten yhtiövastike, vesi- ja sähkömaksut, jaetaan osakkaiden kesken.
 • Kunnossapito ja parannukset: Kuka vastaa asunnon kunnossapidosta ja mahdollisista remonteista sekä niiden kustannusten jakamisesta.
 • Muut ehdot: Esimerkiksi asunnon käyttöön, vuokraamiseen tai myymiseen liittyvät säännöt ja ehdot.

On suositeltavaa tehdä yhteisomistussopimus kirjallisena ja varmistaa, että kaikki osakkaat allekirjoittavat sen. Sopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijan apua, jotta kaikki tärkeät seikat tulevat huomioon otetuiksi.

Yhteisomistuksen riskit ja hyödyt

Yhteisomistusasumisen hyötyihin kuuluvat muun muassa:

 • Kustannusten jakaminen: Ensiasunnon hankintaan, asumiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset voidaan jakaa osakkaiden kesken.
 • Yhteistyö: Yhteisomistajat voivat tukea toisiaan esimerkiksi ensiasunnon kunnossapitoon ja hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.
 • Joustavuus: Yhteisomistus voi tarjota joustavuutta asumisen ratkaisuihin, esimerkiksi mahdollisuuden vuokrata osa asunnosta ulkopuolisille tai vaihtaa asuntoa helpommin toisen osakkaan kanssa.

Yhteisomistuksen riskit voivat puolestaan liittyä esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • Riitatilanteet: Osakkaiden välille saattaa syntyä erimielisyyksiä esimerkiksi kustannusten jakamisesta, asunnon käytöstä tai remonttien toteuttamisesta. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että yhteisomistussopimus sisältää selkeät ehdot ja menettelytavat riitojen ratkaisemiseksi.
 • Maksuvaikeudet: Jos toinen osakas ei pysty maksamaan lainaansa tai muita asumiskustannuksia, muut osakkaat saattavat joutua kantamaan suuremman taloudellisen taakan.
 • Asunnon myynti ja ostaminen: Yhteisomistusasunnon myyminen tai uuden osakkaan löytäminen voi olla haastavaa, sillä kaikkien osakkaiden on oltava yhtä mieltä myynnistä ja ostajasta.

Yhteisomistusasunnon myynti ja ostaminen

Kun yhteisomistusasuntoon tulee muutoksia, esimerkiksi osakkaan halutessa myydä oman osuutensa asunnosta, tulee prosessissa huomioida useita seikkoja:

 • Myyntihinta: Osakkaat voivat sopia yhdessä myytävän osuuden hinnasta tai käyttää ulkopuolista arvioitsijaa määrittämään sen markkina-arvon.
 • Osto-oikeus: Yhteisomistussopimuksessa voidaan määritellä, että muilla osakkailla on ensisijainen oikeus ostaa myytävä osuus. Tällöin heidän tulee ilmoittaa halukkuudestaan ostaa osuus ennen kuin se tarjotaan ulkopuolisille ostajille.
 • Uuden osakkaan hyväksyminen: Jos myytävä osuus tarjotaan ulkopuolisille ostajille, yhteisomistussopimuksessa voidaan määritellä menettelytapa uuden osakkaan hyväksymiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muut osakkaat voivat vaikuttaa ostajaehdokkaan valintaan tai että heillä on oikeus hyväksyä tai hylätä uusi osakas.
 • Lainaosuuden siirto: Myytävän osuuden mukana voi kulkea velkaosuutta asuntolainasta. Tällöin on huolehdittava siitä, että lainaosuus siirtyy ostajalle ja että pankki hyväksyy järjestelyn.

Yhteisomistusasunnon ostaminen noudattaa samoja periaatteita kuin yksinomistuksessa olevan ensiasunnon ostaminen. Ostajan tulee kuitenkin huomioida yhteisomistukseen liittyvät erityispiirteet, kuten:

 • Yhteisomistussopimuksen tutkiminen: Ostajan on syytä tutustua huolellisesti yhteisomistussopimukseen ja sen ehtoihin. Tämä auttaa ymmärtämään omia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä mahdollisia rajoituksia esimerkiksi ensiasunnon käyttöön tai myyntiin liittyen.
 • Muiden osakkaiden tapaaminen: On suositeltavaa tavata muiden osakkaiden kanssa ennen ostopäätöksen tekemistä, jotta voi arvioida, sopiiko yhteistyö heidän kanssaan.
 • Selvitys asunnon taloudellisesta tilanteesta: Kannattaa selvittää, ovatko kaikki osakkaat hoitaneet lainanmaksut ja muut asumiseen liittyvät kulut ajallaan, jottei oma taloudellinen vastuu kasva odottamatta.
  Asuntolainan kilpailuttaminen

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteisomistus voi olla hyvä vaihtoehto ensiasunnon ostajalle, joka haluaa jakaa asumisen kustannukset ja vastuut muiden kanssa. On kuitenkin tärkeää tehdä huolellinen taustatyö, laatia selkeä yhteisomistussopimus ja tiedostaa yhteisomistukseen liittyvät riskit ennen päätöksen tekemistä.

Ensiasunnon ostajan oikeudet ja velvollisuudet

Ensiasunnon ostaminen on merkittävä päätös ja siihen liittyy monia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tässä osiossa käsitellään ensiasunnon ostajan tärkeimpiä oikeuksia, suojamekanismeja, velvollisuuksia ja vastuita sekä riitatilanteiden käsittelyä ensiasunnon oston yhteydessä.

Ostajan oikeudet ja suojamekanismit

Ensiasunnon ostajalla on useita oikeuksia ja suojamekanismeja, jotka auttavat varmistamaan turvallisen ja onnistuneen asuntokaupan. Näitä ovat muun muassa:

 • Tarkastusoikeus: Ostajalla on oikeus tutustua asuntoon ennen kaupan solmimista ja tehdä tarvittaessa asiantuntijoiden avulla kuntotarkastus. Tämä auttaa ostajaa havaitsemaan mahdollisia piileviä vikoja tai puutteita, joihin myyjä ei ole kiinnittänyt huomiota tai joista hän ei ole kertonut.
 • Virhevastuu: Myyjällä on vastuu asunnossa ilmenevistä virheistä, jotka olivat olemassa jo ennen kauppaa ja joihin ostaja ei ole voinut varautua. Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai hinnanalennusta, mikäli virheellisyys on merkittävä.
 • Kaupan purkaminen: Mikäli asunnossa ilmenee vakavia ja olennaisia virheitä, joista myyjä ei ole kertonut tai jotka eivät käyneet ilmi kuntotarkastuksessa, ostajalla on oikeus purkaa kauppa ja saada rahansa takaisin.

Ostajan velvollisuudet ja vastuut

Ensiasunnon ostajaan kohdistuu myös tiettyjä velvollisuuksia ja vastuita asuntokaupan yhteydessä. Näitä ovat muun muassa:

 • Tutustumisvelvollisuus: Ostajalla on velvollisuus tutustua huolellisesti asuntoon ennen kaupan solmimista, jotta mahdolliset viat ja puutteet tulevat esiin. Tämä sisältää esimerkiksi ensiasunnon kunnon tarkastamisen, asunto-osakeyhtiön asiakirjojen läpikäymisen sekä alueen markkinatilanteeseen perehtymisen.
 • Kauppahinnan maksaminen: Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta ajallaan. Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa sovitussa ajassa, myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa ja tarvittaessa purkaa kauppa.
 • Asunnon kunnossapitovelvollisuus: Ostajan vastuulla on pitää asunto kunnossa ja huolehtia sen ylläpidosta. Tämä sisältää esimerkiksi asunnon sisätilojen ja parvekkeen siisteyden ylläpitämisen sekä vahinkojen ennaltaehkäisemisen.
 • Yhtiövastikkeiden maksaminen: Ostajan tulee maksaa asunto-osakeyhtiölle kuukausittain sovitut yhtiövastikkeet, jotka kattavat muun muassa hoito-, rahoitus- ja tulevat korjauskustannukset.

Riitatilanteiden käsittely ensiasunnon ostossa

Mikäli ensiasunnon ostoon liittyvässä prosessissa ilmenee erimielisyyksiä tai riitatilanteita, on tärkeää käsitellä ne rakentavasti ja pyrkiä löytämään ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Riitatilanteiden käsittely voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

 • Neuvottelut: Usein riitatilanteet voidaan ratkaista neuvottelemalla osapuolten kesken ja löytämällä yhteinen ratkaisu ongelmaan.
 • Sovittelu: Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, voidaan harkita sovittelua ulkopuolisen sovittelijan avulla. Sovittelija auttaa osapuolia löytämään yhteisen ratkaisun ja sopimaan erimielisyyksistä.
 • Oikeusprosessi: Jos muut keinot eivät tuota tulosta, viimeisenä vaihtoehtona on viedä asia käräjäoikeuteen. Oikeusprosessi voi olla pitkä ja kallis, joten se kannattaa ottaa huomioon ennen päätöksen tekemistä.

Kaiken kaikkiaan ensiasunnon ostajan oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tiiviisti asuntokaupan turvallisuuteen ja onnistumiseen. Ostajan on tärkeää tuntea omat oikeutensa ja suojamekanismit sekä huolehtia velvollisuuksiensa täyttämisestä, jotta ensiasunnon osto sujuu mahdollisimman mutkattomasti ja miellyttävästi.

Ensiasunnon ostaminen uudiskohteesta vs. vanhasta rakennuksesta

Ensiasunnon ostamisen yhteydessä yksi tärkeimmistä päätöksistä on valita, haluaako ostaa ensiasunnon uudiskohteesta vai vanhasta rakennuksesta. Molemmilla vaihtoehdoilla on omat hyötynsä ja haittansa, ja tässä osiossa käsitellään niitä yksityiskohtaisesti auttaaksemme sinua tekemään oikean valinnan.

Uudiskohteen ostamisen hyödyt ja haitat

Hyödyt:

 • Moderneja mukavuuksia: Uudiskohteet tarjoavat usein moderneja mukavuuksia, kuten energiatehokkuutta, älyteknologiaa ja nykyaikaisia rakennusmateriaaleja.
 • Pienemmät korjaustarpeet: Koska uudiskohteet ovat juuri valmistuneita, niissä on harvoin välittömiä korjaustarpeita tai huoltotöitä.
 • Takuu: Uudiskohteissa on usein rakentajan myöntämä takuu, joka kattaa mahdolliset rakenteelliset viat tai muut ongelmat tietyn ajanjakson ajan.
 • Mahdollisuus vaikuttaa: Jos olet mukana ostamassa asuntoa jo ennen rakentamisen päättymistä, sinulla voi olla mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi pintamateriaalien valintaan tai muihin yksityiskohtiin.

Haitat:

 • Korkeampi hinta: Uudiskohteet ovat usein kalliimpia kuin vastaavankokoiset vanhat asunnot samalla alueella.
 • Rakennusaikataulun epävarmuus: Uudiskohteen valmistuminen saattaa viivästyä, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta muuttoajankohdasta.
 • Mahdolliset lastentauteja: Kaikki uudet talot eivät ole täydellisiä, joten ensiasukkaana saatat joutua kohtaamaan joitakin lastentauteja, kuten kosteusongelmia tai muita rakenteellisia puutteita.

Vanhan rakennuksen ostamisen hyödyt ja haitat

Hyödyt:

 • Sijainti: Vanhat rakennukset sijaitsevat usein keskeisillä paikoilla, ja niiden ympärillä on jo valmiiksi hyvät palvelut ja liikenneyhteydet.
 • Edullisempi hinta: Vanhat asunnot ovat usein uudiskohteita edullisempia, mikä voi helpottaa ensiasunnon ostajan budjetointia.
 • Persoonallisuus: Vanhoissa rakennuksissa on usein enemmän persoonallisuutta ja historiaa kuin uusissa kohteissa.
 • Mahdollisuus remontoida: Voit tehdä vanhaan asuntoon haluamasi muutokset tai kunnostustyöt, jolloin saat asunnosta juuri sinun tarpeisiisi sopivan.

Haitat:

 • Korjaustarpeet: Vanhoissa rakennuksissa on usein enemmän korjaus- ja kunnostustarvetta, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaivaa.
 • Energiatehokkuuden puute: Vanhemmat rakennukset voivat olla vähemmän energiatehokkaita kuin uudet, mikä voi johtaa suurempiin lämmitys- ja sähkökustannuksiin.
 • Heikommat äänieristykset: Äänieristys voi olla heikompaa vanhemmissa rakennuksissa, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä naapureista tai ulkoa.

Miten valita uudiskohde tai vanha rakennus

Valinta uudiskohteen ja vanhan rakennuksen välillä riippuu pitkälti omista tarpeistasi, toiveistasi ja budjetistasi. On tärkeää pohtia, mitkä seikat ovat sinulle tärkeimpiä ensiasunnon ostamisessa. Haluatko modernin, huoltovapaan asunnon vai onko sinulle tärkeämpää sijainti ja persoonallisuus? Mieti myös, kuinka paljon aikaa ja rahaa olet valmis käyttämään ensiasunnon kunnostukseen tai remontointiin.

Tee lista tärkeimmistä kriteereistäsi ja vertaile eri asuntoja näiden kriteerien perusteella. Käy katsomassa sekä uudiskohteita että vanhoja rakennuksia, jotta saat paremman käsityksen eri vaihtoehdoista. Muista ottaa huomioon myös asumiskustannukset, kuten yhtiövastike, energiatehokkuus ja mahdolliset remonttikulut.

Lopulta valinta on henkilökohtainen, ja sinun täytyy punnita eri tekijöitä oman tilanteesi mukaan. Tärkeintä on löytää asunto, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi ja budjettiisi sekä antaa sinulle hyvän pohjan nauttia ensiasunnostasi pitkään.

Asunnon ostaminen sijoitusmielessä

Ensiasunnon ostaminen voi olla myös sijoitusstrategia, jossa asunnon arvon nousu ja mahdolliset vuokratulot tuovat taloudellista hyötyä pitkällä aikavälillä. Tässä osiossa käsitellään ensiasunnon ostamista sijoitusmielessä, vuokraustoiminnan perusteita sekä sijoitusasunnon myyntiä ja verotusta.

Asunnon ostaminen sijoitusstrategiana

Asunnon ostaminen ensisijaisesti sijoituksena eroaa hieman oman ensiasunnon hankkimisesta, sillä tavoitteena on saada taloudellista hyötyä asunnon arvon noususta ja mahdollisista vuokratuloista. Sijoitusasunnon valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten asunnon sijainti, kysyntä vuokra-asuntojen markkinoilla, ylläpitokustannukset ja asunnon arvonnousupotentiaali.

  Erilaiset asumismuodot

Pitkän aikavälin arvonnousu on usein merkittävä tekijä asuntosijoituksen kannattavuudessa. Ensiasunnon arvoon vaikuttavat esimerkiksi alueen kehitys, palvelut, liikenneyhteydet ja muutostrendit. Hyvällä sijainnilla varustettu asunto on yleensä helpompi vuokrata ja myydä eteenpäin, mikä parantaa sijoitusasunnon likviditeettiä.

Vuokraustoiminnan perusteet

Vuokraustoiminta on keskeinen osa asuntosijoittamista. Vuokratulot voivat kattaa asuntolainan lyhennykset ja muut asumiskustannukset sekä tuottaa ylimääräistä tuloa. Vuokranantajana toimimisessa on omat velvollisuudet, kuten ensiasunnon kunnossapito, vuokrasopimuksen noudattaminen ja vuokralaisen oikeuksien kunnioittaminen.

 • Asunnon valinta: Sijoitusasunnon valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi sijaintiin, pohjaratkaisuun, kuntoon ja taloyhtiön tilanteeseen. Hyvä sijoitusasunto houkuttelee vuokralaisia ja säilyttää arvonsa pitkällä aikavälillä.
 • Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen laatiminen vaatii huolellisuutta, sillä se määrittelee molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Tarkista paikalliset lait ja asetukset vuokraustoiminnasta ennen sopimuksen solmimista.
 • Vuokralaisen valinta: Vuokralaisen valinnassa on syytä kiinnittää huomiota hakijan luottotietoihin, työtilanteeseen ja mahdollisiin suosituksiin. Luotettava vuokralainen on tärkeä tekijä asuntosijoituksen kannattavuudessa.

Sijoitusasunnon myynti ja verotus

Kun päätös sijoitusasunnon myynnistä on tehty, on tärkeää huomioida myyntiprosessiin liittyvät asiat, kuten ensiasunnon arvioiminen, markkinointi ja kaupanteko. Asunnon myynnistä saatu voitto tai tappio vaikuttaa verotukseen, joten se on otettava huomioon taloudellista tulosta laskettaessa.

 • Asunnon arviointi: Asunnon arvon määrittämiseksi voi käyttää ammattilaista tai vertailla vastaavia kohteita alueella. Hintapyyntöön vaikuttavat mm. ensiasunnon kunto, ikä, sijainti ja taloyhtiön tilanne.
 • Markkinointi: Sijoitusasunnon myyntiin kannattaa panostaa hyvä markkinointi, joka voi sisältää esimerkiksi valokuvia, videokierroksia ja kohdennettuja mainoksia. Hyvä markkinointi voi nopeuttaa myyntiprosessia ja saada paremman hinnan asunnosta.
 • Verotus: Ensiasunnon myynnistä saatu voitto on Suomessa pääomatuloa, joka verotetaan 30 prosentin pääomatuloverokannalla 30 000 euroon asti ja ylimenevältä osalta 34 prosentilla. Tappiot voi vähentää verotuksessa muiden pääomatulojen hankkimisesta aiheutuneista kuluista. Ensiasunnon myynnistä ei kuitenkaan tarvitse maksaa luovutusvoiton veroa tietyin edellytyksin.

Asunnon ostaminen sijoitusmielessä vaatii huolellista suunnittelua ja seurantaa sekä taloudellista riskinottoa. Onnistunut asuntosijoittaminen voi kuitenkin tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä pitkällä aikavälillä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ensiasunto?

Ensiasunto tarkoittaa henkilön ensimmäistä omistusasuntoa, jota käytetään hänen vakituisena asuinpaikkanaan. Yleensä ensiasunnon ostajat ovat nuoria aikuisia, jotka muuttavat pois vanhempiensa luota tai opiskelija-asunnosta.

Mitkä ovat ensiasunnon ostajan edut?

Ensiasunnon ostajalla on useita etuja, kuten varainsiirtoveron alennus tai vapautus, mahdollisuus saada ASP-lainaa sekä mahdollisuus vähentää asuntolainan korkoja verotuksessa.

Miten haen ensiasunnon ostajan etuja?

Ensiasunnon ostajan edut haetaan eri tavoin riippuen edusta. Varainsiirtoverovapautus haetaan Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, kun taas ASP-laina haetaan pankista. Korkovähennykset tehdään automaattisesti veroilmoituksessa.

Kuinka paljon varainsiirtovero on ensiasunnon ostajalle?

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoveroprosentti on 0 %, mikä tarkoittaa vapautusta varainsiirtoverosta. Muille kuin ensiasunnon ostajille varainsiirtovero on 2 % asunto-osakkeista ja 4 % kiinteistöistä.

Mitä tarkoittaa ASP-laina?

ASP-laina eli asuntosäästöpalkkiolaina on valtion tukema laina ensiasunnon ostajille, joka myönnetään henkilöille, jotka ovat säästäneet vähintään kahdeksan neljännesvuotta ASP-tilillä. ASP-lainassa on edullisempi korko ja paremmat ehdot kuin tavallisessa asuntolainassa.

Voinko saada ensiasunnon ostajan edut, jos olen jo omistanut asunnon?

Et voi saada ensiasunnon ostajan etuja, jos olet aiemmin omistanut asunnon. Edut koskevat vain ensimmäisen omistusasunnon hankintaa.

Miten määritellään ‘vakituinen asuinpaikka’?

Vakituinen asuinpaikka tarkoittaa paikkaa, jossa henkilö asuu pysyvästi ja joka on hänen virallinen osoitteensa väestörekisterissä. Ensiasunnon ostajan tulee muuttaa asuntoon vakituiseen asumiseen kuuden kuukauden sisällä kaupanteosta.

Kuinka paljon voin saada lainaa ensiasuntoa varten?

Lainan määrä riippuu monista tekijöistä, kuten tuloista, säästöistä ja veloista. Yleensä voit saada lainaa noin 3-5 kertaa vuosittaiset bruttotulosi. Pankki tekee aina yksilöllisen arvion lainan määrästä ja ehdoista.

Mikä on ensiasunnon ostamisen prosessi?

Asunnon ostamisen prosessi koostuu useista vaiheista, kuten asuntomarkkinoiden tutkimisesta, budjetin laatimisesta, asuntojen näytöistä, tarjouksen tekemisestä, kauppakirjan allekirjoittamisesta ja lainan hakemisesta.

Mistä löydän sopivan ensiasunnon?

Sopivan ensiasunnon löytämiseksi kannattaa seurata asuntomarkkinoita esimerkiksi internetissä, lehti-ilmoituksissa tai kiinteistönvälittäjien kautta. Lisäksi on hyvä keskustella pankin kanssa rahoitusmahdollisuuksista ja miettiä omia asumistoiveita ja tarpeita.

Miten valmistaudun ensiasunnon näyttöön?

Asunnon näytössä kannattaa kiinnittää huomiota asunnon kuntoon, sijaintiin ja ympäristöön. Tee lista kysymyksistä, joita haluat kysyä asunnon myyjältä tai välittäjältä. Näytössä on hyvä ottaa valokuvia ja tehdä muistiinpanoja.

Milloin voin tehdä tarjouksen asunnosta?

Voit tehdä tarjouksen asunnosta heti, kun olet löytänyt sopivan kohteen ja olet varma siitä, että se vastaa tarpeitasi ja budjettiasi. Muista kuitenkin, että tarjous on sitova ja siitä voi seurata kustannuksia, jos et pysty noudattamaan sopimusta.

Mitä tarkoittaa kauppakirja?

Kauppakirja on asiakirja, jolla asuntokauppa vahvistetaan kirjallisesti. Siinä mainitaan mm. kaupan osapuolet, kauppahinta, maksuehdot ja ensiasunnon tiedot. Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen asunnon omistusoikeus siirtyy ostajalle.

Miten haen asuntolainaa?

Asuntolainaa haetaan pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Lainahakemukseen tulee liittää henkilökohtaiset ja taloudelliset tiedot, kuten tulot, säästöt ja velat. Pankki tekee lainapäätöksen perustuen näihin tietoihin ja arvioi, kuinka paljon voit saada lainaa.

Mikä on asuntolainan korko?

Asuntolainan korko on rahoituslaitoksen veloittama hinta lainasta. Korko määräytyy yleensä markkinakorkojen ja pankin marginaalin perusteella. Asuntolainan korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja se voi vaihdella laina-aikana.

Mitä ovat lainanhoitokulut?

Lainanhoitokulut ovat asuntolainaan liittyvät maksut, kuten korot, tilinhoitomaksut ja mahdolliset muut pankin perimät palvelumaksut. Lainanhoitokulut tulee huomioida oman talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa asunnon ostamisen yhteydessä.

Miten voin säästää ensiasunnon ostamiseen?

Ensiasunnon ostamiseen voi säästää esimerkiksi avaamalla ASP-tilin, jolle säästetään säännöllisesti vähintään kahdeksan neljännesvuotta ennen asuntokauppaa. Lisäksi voi tehdä budjettia, seurata menoja ja harkita ylimääräisten kulujen karsimista.

Mitä tarkoittaa omavastuuosuus?

Omavastuuosuus tarkoittaa sitä osuutta ensiasunnon hankintahinnasta, jonka ostaja maksaa itse ilman lainaa. Asuntolainan saaminen edellyttää yleensä vähintään 5-10 % omavastuuosuutta, mutta ensiasunnon ostajille on mahdollista saada lainaa jopa 100 % asunnon hinnasta.

Miten arvioin asunnon kuntoa?

Asunnon kunnon arvioimiseksi kannattaa kiinnittää huomiota mm. rakenteisiin, pintamateriaaleihin, talotekniikkaan ja yleiseen siisteyteen. Lisäksi kannattaa tarkastaa asunnon dokumentit, kuten isännöitsijäntodistus ja kuntotarkastusraportti.

Miten voin varmistaa, että teen hyvän asuntokaupan?

Hyvän asuntokaupan varmistamiseksi on tärkeää tutkia asuntomarkkinoita huolellisesti, tehdä realistinen budjetti, valmistautua asunnon näyttöön kysymyksineen ja arvioida asunnon kuntoa. Lisäksi kannattaa neuvotella kauppahinnasta ja ehdoista sekä hakea sopiva laina.

Aiheeseen liittyvää