Asunnon tai kiinteistön ostaminen ja myyminen ilman välittäjää

Asunnon tai kiinteistön ostaminen ja myyminen ilman välittäjää on vaihtoehto, joka voi säästää sekä aikaa että rahaa. Tässä osiossa käsitellään asioita, jotka liittyvät asuntokaupan toteuttamiseen itsenäisesti ilman ammattimaista apua.

Mitä tarkoittaa asunnon tai kiinteistön ostaminen ja myyminen ilman välittäjää?

Asunnon tai kiinteistön ostaminen ja myyminen ilman välittäjää tarkoittaa, että kaupan osapuolet hoitavat kaikki kauppaan liittyvät toimenpiteet itse. Tällöin ei turvauduta kiinteistönvälittäjän palveluihin, vaan molemmat osapuolet neuvottelevat keskenään hinnasta, ehdoista ja muista kauppaan liittyvistä seikoista. Tämän vaihtoehdon valitsevat usein henkilöt, jotka haluavat säästää välityspalkkioissa ja/tai kokevat olevansa riittävän perehtyneitä asuntokaupan prosesseihin.

Syyt valita itsemyynti

Itsemyynnin valitsevat usein henkilöt, jotka haluavat säästää rahaa välityspalkkioissa ja/tai kokevat olevansa riittävän perehtyneitä asuntokaupan prosesseihin. Muita syitä saattavat olla:

 • Säästöt: Välityspalkkiot voivat olla merkittävä kustannus, joka voi vaihdella välittäjien mukaan. Itsemyynti voi säästää näissä kuluissa.
 • Kontrolli: Myyjä voi itse päättää myyntiprosessin kulusta, esimerkiksi markkinoinnista ja hintaneuvotteluista ilman välittäjän väliintuloa.
 • Oma osaaminen: Jos myyjällä on tarvittava tietotaito ja kokemus asuntokaupasta, hän saattaa kokea itsenäisen kaupankäynnin helpommaksi ja nopeammaksi kuin välittäjän käyttämisen.

Mahdolliset haasteet itsenäisessä kaupankäynnissä

Vaikka itsenäinen asunnon tai kiinteistön ostaminen ja myyminen ilman välittäjää voi tuoda säästöjä ja kontrollia, se voi myös sisältää haasteita, kuten:

 • Asiantuntemuksen puute: Ilman ammattilaista voi olla vaikeaa arvioida asunnon tai kiinteistön arvoa ja huomioida kaikki juridiset seikat.
 • Ajanhallinta: Myyjän on itse järjestettävä näytöt, markkinointi ja muut myyntiin liittyvät tehtävät, mikä voi olla aikaa vievää.
 • Neuvottelutaidot: Välittäjän käyttämättä jättäminen tarkoittaa, että myyjän on itse neuvoteltava hinnasta ja ehdoista ostajan kanssa. Tämä voi olla haastavaa, jos ei ole aiempaa kokemusta asuntokaupoista.

Huolimatta mahdollisista haasteista, monet ovat onnistuneet tekemään asunto- tai kiinteistökauppoja ilman välittäjää, mutta varsinkin ensiasunnon ostaminen kannattaa tehdä välittäjän kautta. Seuraavissa osioissa käsitellään yksityiskohtaisemmin asioita, jotka auttavat toteuttamaan itsenäisen kaupankäynnin menestyksekkäästi.

Asunnon tai kiinteistön arviointi

Asunnon tai kiinteistön arviointi on tärkeä osa kaupankäyntiprosessia, sillä se auttaa määrittämään kohteen oikean ja realistisen myyntihinnan. Arvonmääritys kannattaa tehdä huolellisesti ennen myynti-ilmoituksen laatimista ja markkinointia. Seuraavassa käsitellään arvonmäärityksen merkitystä, erilaisia arviointimenetelmiä sekä hintapyyntöön vaikuttavia tekijöitä.

Arvonmäärityksen merkitys

Arvonmäärityksellä on suuri merkitys asunto- tai kiinteistökaupassa, sillä se vaikuttaa sekä myyjän että ostajan päätöksiin. Oikein määritelty hintapyyntö houkuttelee potentiaalisia ostajia ja nopeuttaa kaupantekoa, kun taas yli- tai alihintainen kohde voi aiheuttaa epäilyksiä ja viivästyttää kauppaa. Lisäksi realistinen arvio auttaa välttämään mahdolliset riitatilanteet ja reklamaatiot kaupan jälkeen.

Eri arviointimenetelmät ja niiden vertailu

Asunnon tai kiinteistön arvo voidaan määrittää erilaisten menetelmien avulla. Yleisimpiä menetelmiä ovat vertailumenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja tonttimaan arvonmääritys. Kukin menetelmä soveltuu erilaisiin kohteisiin ja tilanteisiin, joten on tärkeää valita itselleen sopivin tapa.

 1. Vertailumenetelmä: Vertailumenetelmässä asunnon tai kiinteistön hintaa verrataan muiden samankaltaisten kohteiden toteutuneisiin kauppahintoihin. Menetelmä perustuu siis markkina-arvoon ja se soveltuu hyvin esimerkiksi kerrostaloasuntojen arviointiin. Tarkkoja vertailukohtia on kuitenkin joskus vaikea löytää, ja menetelmän luotettavuus riippuu saatavilla olevasta vertailuaineistosta.
 2. Tuottoarvomenetelmä: Tuottoarvomenetelmässä arvio perustuu kohteen mahdolliseen vuokratuottoon ja sijoitustuotto-odotukseen. Menetelmä sopii parhaiten sijoitusasuntojen ja muiden vuokrattavien kohteiden arviointiin. Tuottoarvon määrittämiseksi tarvitaan usein asiantuntijan apua, sillä se vaatii laajempaa tietoa alueen vuokramarkkinoista ja sijoitustuotto-odotuksista.
 3. Tonttimaan arvonmääritys: Tonttimaan arvonmäärityksessä kiinteistön arvo määritetään sen sijainnin, koon, rakennusoikeuden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Menetelmä soveltuu erityisesti omakotitalo- ja tonttikauppaan. Tonttimaan arvonmäärityksessä on otettava huomioon myös mahdolliset kaavamääräykset ja rajoitukset, jotka voivat vaikuttaa kohteen käyttöön ja arvoon.

Hintapyyntöön vaikuttavat tekijät

Asunnon tai kiinteistön hintapyyntö ei ole pelkästään arvioinnin tulos, vaan siihen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Seuraavassa esitellään joitakin yleisiä hintaan vaikuttavia seikkoja:

 • Sijainti: Hyvä sijainti nostaa asunnon tai kiinteistön arvoa. Etsi tietoa alueen kehitysnäkymistä, palveluista ja liikenneyhteyksistä sekä vertaa niitä muihin samankaltaisiin kohteisiin.
 • Kunto ja ikä: Kohteen kunto ja ikä vaikuttavat sen arvoon. Uudemmat ja hyväkuntoiset kohteet ovat yleensä arvokkaampia kuin vanhemmat ja huonokuntoiset. Huomioi myös tulevat remontit ja niiden vaikutus hintaan.
 • Pohjaratkaisu ja tilojen käytännöllisyys: Toimiva pohjaratkaisu ja tilojen käytännöllisyys parantavat asunnon tai kiinteistön houkuttelevuutta ostajien silmissä. Mieti, mitkä asiat ovat sinulle itsellesi tärkeitä asumisessa, ja vertaa niitä muiden ostajien tarpeisiin.
 • Yhtiön taloustilanne (asunto-osakkeet): Asunto-osakeyhtiön taloustilanne vaikuttaa asunnon arvoon, sillä se kertoo yhtiön kyvystä hoitaa vastuitaan ja investoida tulevaisuuteen. Tarkista yhtiön taloudelliset tunnusluvut, kuten hoitovastike ja velkaantumisaste, sekä vertaa niitä muihin samankaltaisiin yhtiöihin.

Muista, että asunnon tai kiinteistön arviointi on vain yksi osa kaupankäyntiprosessia ilman välittäjää. Onnistuneeseen itsemyyntiin vaaditaan myös hyvää markkinointia, näyttöjen järjestämistä ja oikeudellisten seikkojen hallintaa.

Myynti-ilmoituksen laatiminen

Myynti-ilmoituksen laatiminen on yksi tärkeimmistä vaiheista asunnon tai kiinteistön myyntiprosessissa ilman välittäjää. Huolellisesti laadittu ja houkutteleva ilmoitus auttaa herättämään potentiaalisten ostajien kiinnostuksen ja helpottaa myyntiprosessia. Tässä osiossa käsitellään valokuvien ottamista, kuvauksen laadintaa, avainsanoja sekä ilmoituksen julkaisukanavia.

Valokuvien ottaminen ja kuvankäsittely

Hyvät valokuvat ovat ensiarvoisen tärkeitä myynti-ilmoituksessa. Ne antavat ostajalle ensivaikutelman kohteesta ja saattavat ratkaista, kiinnostaako kohde heitä vai ei. Noudata seuraavia vinkkejä onnistuneiden valokuvien ottamiseen:

 • Käytä hyvälaatuista kameraa tai älypuhelinta, jolla voit ottaa selkeitä ja teräviä kuvia.
 • Valitse kuvauspäivälle sopiva sää: luonnonvalo on paras valaistus asuntokuvauksessa. Pilvinen päivä voi olla parempi kuin aurinkoinen, sillä se tuottaa tasaisemman valaistuksen.
 • Siivoa ja järjestä asunto ennen kuvausta. Poista ylimääräiset tavarat, jotta tilat näyttävät siisteiltä ja avarilta.
 • Kuvaa eri huoneet monesta kulmasta ja korosta niiden parhaita puolia. Esimerkiksi olohuoneessa voit keskittyä valoisaan ikkunaan tai takkaan.
 • Älä unohda ulkotiloja, kuten parveketta, terassia tai pihaa. Ne saattavat olla ostajalle tärkeitä myyntivaltteja.

Kun olet ottanut valokuvat, on aika käsitellä niitä tarvittaessa. Voit käyttää esimerkiksi ilmaisia kuvankäsittelyohjelmia tai -sovelluksia. Tavoitteena on tehdä kuvista mahdollisimman miellyttäviä silmälle:

 • Tarkista valotus: liian tummat tai ylivalottuneet kuvat eivät anna oikeaa kuvaa kohteesta.
 • Korjaa värilämpötilaa tarvittaessa, jotta kuvat eivät ole liian sinisiä tai kellertäviä.
 • Rajaa kuvat siten, että ne keskittyvät olennaiseen ja poistavat turhat elementit.
 • Varmista, että kuvat ovat oikeassa asennossa ja suorista niitä tarvittaessa.

Kuvauksen laadinta ja avainsanat

Valokuvien lisäksi myynti-ilmoituksen tekstisisältö on tärkeää. Hyvä kuvaus auttaa ostajaa ymmärtämään kohteen ominaisuudet ja houkuttelemaan heitä tutustumaan siihen tarkemmin. Muista seuraavat vinkit kuvauksen laadinnassa:

 • Kerro kohteen perustiedot, kuten pinta-ala, huoneiden lukumäärä, rakennusvuosi ja sijainti.
 • Listaa asunnon tai kiinteistön parhaat puolet ja erityispiirteet, jotka erottavat sen kilpailijoista.
 • Älä unohda mainita remontteja, päivityksiä tai muita merkittäviä parannuksia, joita olet tehnyt kohteeseen.
 • Kuvaa alueen palveluita ja etuja, kuten lähellä olevia kauppoja, kouluja, liikenneyhteyksiä ja vapaa-ajanmahdollisuuksia.
 • Vältä liioittelua ja epätarkkoja ilmaisuja. Ole rehellinen kohteen tilasta ja ominaisuuksista.
  Kuntotarkastukset asuntokaupan yhteydessä

Avainsanojen käyttö auttaa potentiaalisia ostajia löytämään ilmoituksesi hakukoneista ja kiinteistöportaaleista. Valitse avainsanat, jotka kuvaavat asuntoasi tai kiinteistöäsi parhaiten, kuten esimerkiksi ‘rivitalo’, ‘merinäköala’ tai ‘kaksio’. Voit sisällyttää avainsanoja otsikkoon, alaotsikoihin ja leipätekstiin.

Ilmoituksen julkaisukanavat ja hintavertailu

Kun myynti-ilmoitus on valmis, on aika valita sopivat julkaisukanavat. Ilman välittäjää toimivan myyjän kannattaa hyödyntää useita eri kanavia saadakseen mahdollisimman paljon näkyvyyttä kohteelle:

 • Internetin kiinteistöportaalit: Suosittuja portaaleja ovat esimerkiksi Oikotie, Etuovi ja Jokakoti. Tutustu eri sivustojen hintoihin ja palveluihin ennen päätöksen tekemistä.
 • Sosiaalinen media: Facebook, Instagram ja LinkedIn tarjoavat loistavia mahdollisuuksia jakaa ilmoitus omalle verkostolle ja saada lisää näkyvyyttä kohteelle.
 • Paikalliset sanomalehdet tai ilmaisjakelulehdet: Jos asut pienemmällä paikkakunnalla, paikallislehti voi olla tehokas tapa tavoittaa potentiaaliset ostajat.
 • Ilmoitustaulut ja esitteet: Voit myös tehdä tulosteita ilmoituksesta ja kiinnittää niitä esimerkiksi lähikaupan, kirjaston tai urheiluhallin ilmoitustaululle.

Harkitse budjettiasi ja vertaile eri julkaisukanavien hintoja. Jotkin palvelut saattavat tarjota ilmaisen kokeilujakson tai alennuksia uusille asiakkaille. Muista seurata ilmoituksesi näkyvyyttä ja suosiota eri kanavissa, jotta voit tarvittaessa tehdä muutoksia markkinointistrategiaasi.

Ostajan löytäminen

Asunnon tai kiinteistön ostajan löytäminen ilman välittäjää voi olla haastavaa, mutta se on mahdollista oikean markkinointistrategian, verkostoitumisen ja näyttöjen avulla. Tässä osiossa käsitellään erilaisia tapoja, joilla voit houkutella potentiaalisia ostajia ja saada heidät kiinnostumaan kohteestasi.

Markkinointistrategiat ilman välittäjää

Ilman ammattimaisen välittäjän apua on tärkeää luoda tehokas markkinointistrategia, joka auttaa sinua tavoittamaan mahdollisimman suuren yleisön. Seuraavassa on muutamia ideoita:

 • Verkkomainonta: Käytä erilaisia verkkopalveluita ja -sivustoja, jotka ovat suunnattu asunto- ja kiinteistökaupoille. Jotkut niistä ovat maksullisia, kun taas toiset tarjoavat ilmaisia ilmoitusmahdollisuuksia. Muista sisällyttää laadukkaat valokuvat sekä informatiivinen ja houkutteleva kuvaus kohteesta.
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen: Jaa myynti-ilmoituksesi sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, Instagram ja Twitter. Voit myös liittyä asunto- ja kiinteistöaiheisiin ryhmiin tai keskustelupalstoille, joissa voit jakaa ilmoituksesi ja saada lisää näkyvyyttä.
 • Paikallinen mainonta: Harkitse paikallisten sanomalehtien tai kaupunginosalehtien ilmoituspalstojen käyttämistä, sekä ilmoitustauluja esimerkiksi kaupoissa ja julkisissa tiloissa.

Verkostoituminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Verkostoituminen on avainasemassa ostajan löytämisessä ilman välittäjää. Kerro ystäville, perheelle, työkavereille ja tuttaville, että olet myymässä asuntoa tai kiinteistöä. He voivat auttaa levittämään tietoa ja saattavat tuntea jonkun, joka etsii juuri sellaista kohdetta kuin sinulla on tarjota.

Kuten edellä mainittiin, sosiaalinen media on tehokas työkalu verkostoitumiseen. Voit hyödyntää omia profiilejasi ja pyytää muita jakamaan ilmoituksesi eteenpäin. Myös erilaiset alueelliset tai aihekohtaiset Facebook-ryhmät voivat olla hyödyllisiä tavoittamaan potentiaalisia ostajia.

Näyttöjen järjestäminen

Asunnon tai kiinteistön näyttö on keskeinen osa myyntiprosessia, sillä se antaa ostajille mahdollisuuden tutustua kohteeseen paikan päällä. Näyttöjen järjestäminen ilman välittäjää vaatii hieman enemmän vaivannäköä, mutta se voi olla palkitsevaa ja edullisempaa pitkällä tähtäimellä.

 • Aikatauluta näytöt: Pidä näytöt viikonloppuisin tai arki-iltoina, jolloin useimmat ihmiset ovat vapaalla. Varmista, että asunto tai kiinteistö on siisti ja esillä parhaassa valossa ennen kuin aloitat näytön.
 • Mainosta näyttöjä: Ilmoita näyttöajoista etukäteen niin monessa kanavassa kuin mahdollista, kuten verkkosivustoilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. Voit myös laittaa kylttejä tai ilmoituksia kohteen läheisyyteen houkuttelemaan ohikulkijoita.
 • Ole avulias ja informatiivinen: Näytön aikana ole valmis vastaamaan kysymyksiin ja esittele asunnon tai kiinteistön parhaita puolia. Älä kuitenkaan ole liian päällekäyvä, vaan anna ostajien tutustua kohteeseen rauhassa.

Onnistuneen näytön jälkeen pyydä palautetta vierailijoilta ja ole avoin mahdollisille neuvotteluille. Muista, että ostajan löytämiseen voi mennä aikaa, joten kärsivällisyys on valttia.

Kaupanteko ilman välittäjää

Kun olet löytänyt potentiaalisen ostajan asunnollesi tai kiinteistöllesi, on aika aloittaa kaupanteko ilman välittäjää. Tämä prosessi sisältää tarjousten vastaanoton, kauppakirjan laadinnan ja allekirjoituksen sekä lainhuudatuksen haun ja varainsiirtoveron maksamisen. Seuraavassa käymme läpi nämä vaiheet yksityiskohtaisesti.

Normaali kaupan eteneminen: tarjoukset ja vastatarjoukset

Ostajan tehtyä tarjouksen, sinun tulee harkita sen hyväksymistä tai vastatarjouksen tekemistä. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen molemmat osapuolet sitoutuvat kauppaan. Jos et ole tyytyväinen saamaasi tarjoukseen, voit tehdä vastatarjouksen, joka voi sisältää korkeamman hinnan tai muutettuja ehtoja. Ostaja voi puolestaan hyväksyä vastatarjouksen tai tehdä oman vastatarjouksensa. Tämä prosessi jatkuu, kunnes molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ehtoihin ja hintaan.

Kauppakirjan laadinta ja allekirjoitus

Kun sopimus on solmittu, on aika laatia kauppakirja. Kauppakirja on asiakirja, jossa sovitut ehdot ja hinnat kirjataan ylös. Kauppakirjan tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Myyjän ja ostajan tiedot (nimet, henkilötunnukset, osoitteet)
 • Kiinteistön tai asunnon tiedot (osoite, kiinteistötunnus jne.)
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Vastuu kiinteistön tai asunnon kunnosta ja mahdollisista virheistä
 • Luovutuspäivämäärä
 • Mahdolliset erityisehdot tai lisäykset sopimukseen

Kauppakirjan tulee olla selkeä, yksiselitteinen ja täsmällinen. Voit laatia kauppakirjan itse tai käyttää apuna lakimiestä tai valmispohjaa. Kun kauppakirja on laadittu, molemmat osapuolet allekirjoittavat sen todistajien läsnä ollessa.

Lainhuudatuksen haku ja varainsiirtovero

Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen ostajan tulee hakea lainhuutoa eli rekisteröidä omistusoikeutensa Maanmittauslaitokselta. Lainhuudatushakemus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Hakemuksen yhteydessä ostajan tulee maksaa varainsiirtovero, joka on 2 % asunnon kauppahinnasta tai 4 % kiinteistön kauppahinnasta.

On tärkeää huolehtia lainhuudatuksen hakemisesta, sillä se takaa ostajalle oikeuden omistaa ja hallita kiinteistöä tai asuntoa. Myyjän vastuulla on tiedottaa ostajaa lainhuudatuksesta ja varainsiirtoverosta, sekä antaa tarvittavat asiakirjat hakemusta varten.

Kun kaikki nämä vaiheet on suoritettu, asunnon tai kiinteistön myynti ilman välittäjää on saatu päätökseen. Vaikka prosessi voi vaatia enemmän aikaa ja vaivaa kuin välittäjän käyttö, se voi silti tuoda säästöjä ja tyydytystä onnistuneesta itsemyynnistä.

Asunnon tai kiinteistön ostaminen ilman välittäjää

Ostaminen ilman välittäjää voi olla houkutteleva vaihtoehto, koska se voi säästää rahaa ja tarjota enemmän neuvotteluvaraa myyjän kanssa. Tässä osiossa käsitellään sitä, miten löytää sopiva kohde, asuntokaupan eri vaiheet ja juridiset seikat sekä rahoituksen järjestäminen ja varainsiirtoveron maksaminen.

Miten löytää sopiva kohde

Löytääksesi sopivan asunnon tai kiinteistön ilman välittäjää, sinun täytyy tehdä oma markkinatutkimus ja etsiä aktiivisesti kohteita. Voit aloittaa etsimällä asuntoja tai kiinteistöjä erilaisista ilmoitusportaaleista, kuten Oikotie, Etuovi tai Jokakoti. Myös sosiaalinen media, kuten Facebookin asunnonostajien ryhmät, voivat olla hyödyllisiä lähteitä. Lisäksi kannattaa verkostoitua tuttavien ja työpaikan kautta, sillä monet myyvät asuntojaan suullisesti ilmoittamalla.

Asuntokaupan eri vaiheet ja juridiset seikat

 1. Tarjouksen tekeminen: Kun olet löytänyt sopivan kohteen, voit tehdä tarjouksen myyjälle. Tarjouksen tulee sisältää kaupan ehdot, kuten ostohinta, kaupan toteutumisen ajankohta ja mahdolliset muut ehdot. Myyjällä on oikeus hyväksyä, hylätä tai neuvotella tarjouksesta.
 2. Kauppakirjan laatiminen: Kun tarjous on hyväksytty, molempien osapuolten tulee laatia ja allekirjoittaa kauppakirja. Kauppakirjassa tulee olla kaikki olennaiset tiedot, kuten osapuolet, kiinteistön tai asunnon tiedot, kauppahinta ja maksuehdot sekä muut sovitut ehdot.
 3. Kaupanvahvistajan käyttö: Kiinteistökaupoissa tarvitaan kaupanvahvistaja, joka vahvistaa kaupan molempien osapuolten läsnä ollessa. Asuntokaupoissa ei tarvitse käyttää kaupanvahvistajaa, mutta se voi tuoda lisäturvaa prosessiin.
 4. Lainhuudatuksen haku: Ostajan tulee hakea lainhuutoa Maanmittauslaitokselta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kaupasta. Lainhuudatus takaa ostajan omistusoikeuden kohteeseen.
  Erilaiset asumismuodot

Rahoituksen järjestäminen ja varainsiirtoveron maksaminen

Asunnon tai kiinteistön ostaminen ilman välittäjää edellyttää, että ostat rahoituksen itse. Tämä tarkoittaa yleensä, että sinun on haettava asuntolainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Rahoituksen saamiseksi sinun tulee osoittaa pankille säännölliset tulot, vakituinen työpaikka ja riittävä omaisuus vakuudeksi. Pankki voi myös vaatia ostotarjouksen tai kauppakirjan nähtäväksi ennen lainan myöntämistä.

Kun kauppa on tehty, sinun on maksettava varainsiirtovero. Asunto-osakkeiden varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta ja kiinteistön varainsiirtovero on 4 %. Veron määrä perustuu kauppahintaan, ja sen tulee olla maksettu viimeistään kahden kuukauden kuluessa kaupasta. Veroilmoitus ja varainsiirtoveron maksaminen tehdään sähköisesti Verohallinnon verkkopalvelussa.

Oikeudelliset näkökohdat ja vastuut

Kun asunto- tai kiinteistökauppaa tehdään ilman välittäjää, on tärkeää ymmärtää sekä myyjän että ostajan oikeudelliset näkökohdat ja vastuut. Tässä osiossa käsitellään myyjän tiedonantovelvollisuutta, ostajan selvitysvelvollisuutta, virheiden ja vikojen korjaamista sekä reklamaatioita, kaupan purkua ja hinnanalennusta.

Myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan selvitysvelvollisuus

Myyjällä on asuntokaupassa laaja tiedonantovelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että myyjän on annettava ostajalle oikeat ja riittävät tiedot asunnosta tai kiinteistöstä. Tiedonantovelvollisuuteen kuuluu muun muassa rakennuksen kunto, mahdolliset korjaustarpeet, taloyhtiön taloudellinen tilanne ja tulevat remontit. Myyjän on kerrottava kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa ostajan päätökseen kaupasta.

Ostajalla puolestaan on selvitysvelvollisuus eli velvollisuus tutustua huolellisesti kohteeseen ennen kaupan tekemistä. Ostajan tulee esimerkiksi tarkastaa asunnon tai kiinteistön kunto, tutustua taloyhtiön asiakirjoihin ja selvittää mahdolliset rajoitukset, kuten kaavoitus- tai luonnonsuojelumääräykset. Ostajan on syytä tehdä tarvittaessa kuntotarkastus ja pyytää asiantuntijoita arvioimaan kohteen kuntoa.

Virheiden ja vikojen korjaaminen sekä reklamaatiot

Jos ostaja havaitsee asunnossa tai kiinteistössä virheitä tai vikoja kaupanteon jälkeen, voi hänellä olla oikeus vaatia myyjältä virheiden korjaamista tai hinnanalennusta. Tällaisia virheitä voivat olla esimerkiksi piilevät rakenteelliset viat tai kosteusongelmat. Ostajan on kuitenkin todistettava, että virheet ovat olleet olemassa jo kaupantekohetkellä ja että myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Ostajan tulee reklamoida eli ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta. Reklamaatioaika vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta yleensä se on noin kaksi kuukautta virheen havaitsemisesta. Jos ostaja ei reklamoi ajoissa, menettää hän oikeutensa vaatia myyjältä korjausta tai hinnanalennusta.

Kaupan purku tai hinnanalennus

Jos asunnossa tai kiinteistössä ilmenee niin merkittäviä virheitä, että ne olennaisesti vaikuttavat kohteen arvoon tai käyttötarkoitukseen, voi ostaja vaatia kaupan purkua. Tällöin kauppa katsotaan tehdyksi peruutetusta ja molemmat osapuolet palauttavat saamansa suoritukset. Kaupan purkaminen on kuitenkin viimesijainen keino, ja useimmiten virheellisiin kohteisiin sovelletaan hinnanalennusta.

Hinnanalennuksessa kauppahintaa alennetaan virheiden korjauskustannusten mukaan. Hinnanalennuksen suuruus määräytyy tapauskohtaisesti ottaen huomioon virheiden laatu ja laajuus sekä se, missä määrin ostaja on voinut ottaa virheet huomioon tehdessään tarjousta.

Neuvot ja vinkit onnistuneeseen itsemyyntiin

Tässä osiossa käsittelemme neuvot ja vinkit, jotka auttavat asunnon tai kiinteistön ostajaa ja myyjää tekemään onnistuneita kauppoja ilman välittäjän apua. Keskitymme hyvään valmistautumiseen, realistisiin odotuksiin, ajanhallintaan sekä mahdollisten ongelmien ennakointiin ja ratkaisemiseen.

Hyvä valmistautuminen ja ajanhallinta

Valmistaudu huolellisesti: Itsemyynnissä menestyminen edellyttää hyvää valmistautumista. Tutki markkinatilannetta, opi arvioimaan asunnon tai kiinteistön arvoa ja tee perusteellinen kartoitus myytävän kohteen ominaisuuksista sekä mahdollisista puutteista. Tämä auttaa sinua määrittelemään realistisen hintapyyntösi ja vastaamaan potentiaalisten ostajien kysymyksiin.

Aikatauluta toimenpiteet: Myynnin eteneminen vaatii useita toimenpiteitä, kuten myynti-ilmoituksen laatiminen, markkinointi, näyttöjen järjestäminen ja kaupanteko. Aikatauluta nämä toimenpiteet ja varaa riittävästi aikaa niiden toteuttamiseen. Voit esimerkiksi laatia itsellesi viikkosuunnitelman, jossa määrittelet kullekin päivälle tietyn tehtävän tai tavoitteen.

Realistiset odotukset ja kaupankäynnin psykologia

Aseta realistiset tavoitteet: Älä odota saavasi myytyä asuntoasi tai kiinteistöäsi huippuhintaan tai lyhyessä ajassa ilman välittäjän apua. Itsemyynnissä kauppojen tekeminen voi kestää pidempään, ja sinun on oltava valmis neuvottelemaan hinnasta ja ehdoista ostajien kanssa.

Tunne omat rajoituksesi: Arvioi rehellisesti omaa osaamistasi ja kykyjäsi hoitaa asuntokauppa ilman ammattilaista. Pohdi, pystytkö käsittelemään kaikki juridiset, taloudelliset ja tekniset seikat itse. Tarvittaessa voit konsultoida asiantuntijoita, kuten lakimiestä tai rakennusinsinööriä, tietyissä kysymyksissä.

Opettele neuvottelutaidot: Kaupankäynnissä neuvottelutaidot ovat erittäin tärkeät. Harjoittele kuuntelemaan ostajien tarpeita ja toiveita sekä esittämään omat argumenttisi selkeästi ja vakuuttavasti. Ole valmis tinkimään hinnasta ja ehdoista, mutta älä myy alihintaan.

Mahdollisten ongelmien ennakointi ja ratkaiseminen

Ennakoi mahdolliset ongelmat: Mieti etukäteen, mitä haasteita ja ongelmia saatat kohdata itsemyynnin aikana. Näitä voivat olla esimerkiksi hintaneuvottelut, tekniset kysymykset tai kaupan juridiset seikat. Tee suunnitelma siitä, miten aiot ratkaista nämä ongelmat.

Kommunikoi avoimesti: Ole avoin ja rehellinen ostajille tiedonantovelvollisuuden mukaisesti. Kerro kohteen hyvät puolet, mutta älä salaile mahdollisia puutteita tai vikoja. Avoin kommunikaatio auttaa luomaan luottamuksen ilmapiirin ja vähentää reklamaatioiden riskiä myöhemmin.

Älä pelkää pyytää apua: Jos kohtaat itsemyynnissä tilanteen, jossa et osaa toimia tai päätöksenteko tuntuu vaikealta, älä epäröi konsultoida asiantuntijoita tai pyytää apua ystäviltä tai perheeltä. On parempi pyytää neuvoa kuin tehdä virheitä, jotka voivat johtaa ongelmiin kaupan jälkeen.

Case-esimerkit: Onnistuneita asunto- ja kiinteistökauppoja ilman välittäjää

Tässä osiossa käsittelemme esimerkkejä onnistuneista asunto- ja kiinteistökaupoista ilman välittäjää. Nämä tapaukset ovat opettavaisia ja antavat sinulle hyvän käsityksen siitä, miten itsemyynti voi toimia käytännössä.

Esimerkki 1: Omakotitalon myynti

Johanna päätti myydä omakotitalonsa ilman välittäjää säästääkseen välityspalkkion. Hän teetti arvioinnin talostaan ammattilaisella ja asetti hintapyyntönsä sen mukaiseksi. Johanna otti laadukkaita valokuvia talosta, pihasta ja sisätiloista sekä kirjoitti houkuttelevan kuvauksen. Hän julkaisi myynti-ilmoituksen useilla eri nettisivustoilla ja jakoi sitä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Näyttöjen järjestämiseen Johanna varasi tarpeeksi aikaa ja huolehti siitä, että talo oli siisti ja kodikas. Hänen avoimuutensa ja rehellisyytensä herättivät ostajien luottamuksen, mikä helpotti kaupankäyntiä. Lopulta Johanna sai useita tarjouksia ja päätyi myymään talon hieman yli hintapyyntönsä. Kauppakirjan laadinnassa hän käytti apuna lakimiestä.

Esimerkki 2: Kerrostaloasunnon ostaminen

Matti etsi uutta asuntoa itselleen ja halusi välttää välityspalkkiot. Hän aloitti etsimällä myynti-ilmoituksia eri nettisivustoilta sekä seuraamalla sosiaalisen median ryhmiä, joissa ilmoitettiin itsemyydyistä asunnoista. Matti otti suoraan yhteyttä mielenkiintoisten kohteiden myyjiin ja järjesti asuntonäyttöjä.

  Mikä on isännöitsijäntodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Kun hän löysi sopivan asunnon, Matti teki tarjouksen, johon sisältyi ehto lainhuudatuksen saamisesta. Kaupanteko sujui sujuvasti, koska sekä Matti että myyjä olivat hyvin perillä kaupan juridisista näkökohdista ja vastuista. Lainhuudatus ja varainsiirtovero hoidettiin onnistuneesti ja Matti sai unelma-asuntonsa ilman ylimääräisiä kuluja.

Esimerkki 3: Loma-asunnon myynti

Liisa halusi myydä perheensä loma-asunnon ilman välittäjää. Hän teki itse arvioinnin ja asetti hintapyyntönsä vertailemalla muiden samankaltaisten kohteiden hintoja. Laadukkaiden valokuvien ja hyvän kuvauksen avulla hän sai kiinnostuneita ostajia ympäri Suomea.

Liisa järjesti yksityisnäyttöjä sopiville ajankohdille ja oli valmis vastaamaan kaikkiin ostajien kysymyksiin. Kun oikea ostaja löytyi, Liisa laati kauppakirjan pohjaltaan netistä löytämällään mallilla, mutta varmisti sen sisällön vielä lakimiehen kanssa. Kauppa saatiin päätökseen nopeasti ja molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä.

Nämä esimerkit osoittavat, että onnistunut asunto- tai kiinteistökauppa ilman välittäjää on mahdollista, kunhan molemmat osapuolet ovat hyvin valmistautuneita ja tietoisia omista vastuistaan. Hyvä kommunikaatio, realistiset odotukset ja riittävä ajanhallinta ovat avainasemassa tässä prosessissa.

Milloin kannattaa harkita asunnon tai kiinteistön ostoa/myyntiä ilman välittäjää?

Asunnon tai kiinteistön ostaminen ja myyminen ilman välittäjää voi olla houkutteleva vaihtoehto monille, mutta on tärkeää tunnistaa, milloin se on järkevää ja milloin ei. Tässä osiossa käsitellään tilanteita, joissa itsemyynti tai -osto voi olla hyvä ratkaisu sekä tilanteita, joissa ammattimaisen välittäjän käyttö on suositeltavaa.

Itsemyynti/osto voi olla järkevää silloin, kun:

 • Olet valmis tekemään tutkimusta ja työtä. Ilman välittäjää toimiminen vaatii perusteellista tietoa kaupankäynnin prosessista, markkinatilanteesta ja lainsäädännöstä. Se edellyttää myös valmiutta tehdä kaikki tarvittavat tehtävät itse, kuten arviointi, markkinointi ja kauppakirjan laadinta.
 • Sinulla on aikaa. Itsemyynti tai -osto vie yleensä enemmän aikaa kuin välittäjän käyttö, sillä sinun on itse hoidettava kaikki kauppaan liittyvät asiat. Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa keskittyä kaupankäyntiin.
 • Säästät merkittävästi välityspalkkioissa. Ammattimaisen välittäjän palveluiden käyttämättä jättäminen voi säästää välityspalkkioiden osalta useita tuhansia euroja. Tämä voi olla erityisen houkuttelevaa silloin, kun kyseessä on arvokas kiinteistö tai omakotitalo, jolloin palkkiot voivat nousta korkeiksi.
 • Tunnet alueen ja markkinat hyvin. Jos olet asunut alueella pitkään ja tunnet sen sekä paikalliset kiinteistömarkkinat hyvin, saatat pystyä hinnoittelemaan asuntosi tai kiinteistösi kilpailukykyisesti ilman ammattilaisen apua.

Välittäjän käyttö saattaa olla parempi vaihtoehto silloin, kun:

 • Kauppa on monimutkainen. Erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi perikunnan myymä kiinteistö tai ostaja haluaa tehdä kauppaa useammasta kohteesta samanaikaisesti, ammattilaisen apu voi olla korvaamatonta.
 • Et ole varma markkinatilanteesta tai asunnon arvosta. Ammattimainen välittäjä tuntee paikalliset markkinat ja osaa määrittää kohteen arvon täsmällisesti. Jos et ole varma, kuinka paljon asuntosi tai kiinteistösi on todella arvoinen, välittäjän apu voi olla kullanarvoista.
 • Sinulla ei ole kokemusta kiinteistökaupoista. Jos et ole aiemmin ostanut tai myynyt asuntoa tai kiinteistöä, saatat kokea koko prosessin monimutkaiseksi ja stressaavaksi. Tällöin ammattilaisen apu voi tuoda turvaa ja helpottaa kaupankäyntiä huomattavasti.
 • Kohde vaatii erityistä markkinointiosaamista tai verkostoja. Joissakin tapauksissa, kuten ainutlaatuisten kohteiden myynnissä, ammattilaisen markkinointitaidot ja laajat verkostot voivat olla ratkaisevia kaupan onnistumisen kannalta.

Lopulta päätös itsemyynnin tai -oston ja välittäjän käyttämisen välillä riippuu omista tarpeista, resursseista ja tavoitteista. On tärkeää arvioida omaa osaamista ja aikaa, joka on käytettävissä kaupankäynnin hoitamiseen sekä miettiä, kuinka paljon arvoa ammattilaisen apu tuo prosessiin. Tärkeintä on tehdä perusteellinen harkinta ja valita itselle sopivin vaihtoehto.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat edut ostaa tai myydä asunto ilman välittäjää?

Kun ostat tai myyt asunnon ilman välittäjää, voit säästää välityspalkkiot ja neuvotella hinnasta suoraan toisen osapuolen kanssa. Lisäksi voit itse päättää näytöt ja markkinoinnin.

Miten voin arvioida asunnon tai kiinteistön hintaa ilman välittäjän apua?

Voit käyttää verkkopalveluita, kuten asuntojen hintatietopalveluita, vertailla samankaltaisia myynnissä olevia kohteita alueella tai pyytää ammattilaista tekemään hinta-arvion.

Millainen on hyvä asunnon tai kiinteistön myynti-ilmoitus?

Hyvässä ilmoituksessa on selkeät ja informatiiviset tiedot kohteesta, kuten pinta-ala, huoneiden lukumäärä, sijainti ja hinta. Kuvat ovat laadukkaita ja esittelevät asuntoa parhaimmillaan.

Mitä juridisia seikkoja tulee huomioida asunnon tai kiinteistön kaupassa ilman välittäjää?

On tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten kauppakirja, lainhuuto- ja rasitustodistus, ovat kunnossa ennen kaupantekoa. Suositellaan käyttämään lakimiehen apua.

Miten voin markkinoida asuntoani tai kiinteistöäni ilman välittäjää?

Hyödynnä internetin myyntisivustoja, sosiaalista mediaa ja omaa verkostoasi. Voit myös harkita mainostamista paikallisissa sanomalehdissä tai esitteiden jakamista alueella.

Miten järjestän asuntonäytöt ilman välittäjää?

Sovi näytöt joustavasti ostajaehdokkaiden kanssa. Varaudu esittelemään asuntoa ja vastaamaan kysymyksiin. Pidä asunto siistinä ja valoisana näyttöjen aikana.

Miten neuvottelen hinnasta ostajan kanssa ilman välittäjää?

Ole realistinen hintapyynnössäsi ja valmistaudu perustelemaan se. Kuuntele ostajan näkemyksiä ja ole avoin tarjouksille. Muista, että tinkiminen on normaali osa asuntokauppaa.

Miten voin varmistaa, että ostajaehdokas on luotettava?

Pyydä ostajaehdokkaalta henkilötiedot ja tarkista ne. Voit myös pyytää rahoituslaitoksen kirjallisen lainapäätöksen tai maksusitoumuksen ennen kaupan solmimista.

Mitä vakuuksia tarvitaan asuntokaupassa ilman välittäjää?

Yleensä ostaja antaa käsirahan tai vakuuden osoitukseksi sitoutumisestaan kauppaan. Vakuuden suuruus vaihtelee, mutta on tyypillisesti 2-10% kauppahinnasta.

Miten toimin, jos asunnon tai kiinteistön myynti ei etene ilman välittäjää?

Arvioi markkinatilannetta ja omia toimiasi. Harkitse hintapyynnön alentamista, markkinoinnin tehostamista tai ammattilaisten apua esimerkiksi valokuvaamiseen tai juridiikkaan.

Kuka vastaa kuntotarkastuksesta ilman välittäjää tehtävässä kaupassa?

Myyjä vastaa kuntotarkastuksen järjestämisestä, mutta sekä myyjän että ostajan on hyvä olla paikalla kartoituksessa. Kuntotarkastuksen voi tilata alan ammattilaiselta.

Mitä muita kuluja saattaa tulla asunnon tai kiinteistön ostossa ja myynnissä ilman välittäjää?

Mahdollisia kuluja ovat esimerkiksi kauppakirjan laatiminen, lainhuuto- ja rasitustodistusten hankkiminen, kuntotarkastus ja markkinointikulut.

Onko asunnon tai kiinteistön osto ja myynti ilman välittäjää turvallista?

Se voi olla turvallista, kunhan molemmat osapuolet huolehtivat tarvittavista juridisista seikoista ja tarkistuksista. Lakimiehen käyttö voi auttaa varmistamaan kaupan turvallisuuden.

Voinko ostaa tai myydä asunnon tai kiinteistön ulkomailta ilman välittäjää?

Kyllä, mutta eri maissa on erilaiset säädökset ja käytännöt. Tutustu paikalliseen lainsäädäntöön ja harkitse paikallisen asiantuntijan palkkaamista avuksi.

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä asuntoa tai kiinteistöä ilman välittäjää?

Markkinatilanne ja henkilökohtaiset syyt vaikuttavat oikean ajankohdan valintaan. Suosi kevättä ja syksyä, jolloin asuntokauppa on yleensä vilkkaimmillaan.

Aiheeseen liittyvää