Suomen Pankki kaipaa edelleen asuntolainakattoa

Suomen Pankissa kannatetaan edelleen asuntolainakattoa velkaantumisen hillitsemiseksi, vaikka lainakatto on elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan tarpeeton. – Valmiudet käyttää makrovakausvälineitä, kuten lainakattoa ja järjestelmäriskipuskuria, on syytä luoda ajoissa. Historia on osoittanut, että sellaiset vahingolliset kehityskulut, joihin näillä välineillä voidaan puuttua, menevät liiallisuuksiin usein vähitellen, sanoo Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. Hakkarainen on siten hyvin eri linjoilla kuin elinkeinoministeri Jan Vapaavuori. Vapaavuori torppasi suunnitteilla olleen asuntolainakaton huhtikuun alussa. Jos asia olisi edennyt, mahdollisuus päättää asuntolainakaton asettamisesta olisi aikanaan annettu Finanssivalvonnalle. Lainakatto olisi tarkoittanut, että pankit olisivat saaneet antaa lainaa korkeintaan 80 prosenttia asunnon arvosta. Suomen Pankin mukaan Suomen rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvat riskit liittyvät pääosin heikkoihin kasvunäkymiin ja kotitalouksien velkaantuneisuuteen. Velkataakan riskejä lisää se, että asuntolainojen markkinakorot ovat historiallisen matalat. Jos korot lähtevät nousuun, osa velkaantuneista kotitalouksista voi törmätä maksuvaikeuksiin. Vapaavuoren mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvat rajoituskeinot ovat parempia kuin lainakatto. Finanssivalvonnan suositus on, että asuntolainan luototusaste saisi olla korkeintaan 90 prosenttia. Suomen Pankin Euro & Talous -katsauksen mukaan yli puolet ensiasunnon ostamiseen otetuista asuntolainoista on kuitenkin ylittänyt suositellun 90 prosentin luototussuhteen. – Velkaantumisen jatkuminen heikentää kotitalouksien ja samalla koko kansantalouden kykyä sopeutua talouden negatiivisiin yllätyksiin, Hakkarainen totesi Suomen Pankin tiedotteessa. Suomen Pankin mukaan pankkien vakavaraisuus on Suomessa hyvällä tasolla, sillä pankeilla on riittävästi omaa, hyvälaatuista varallisuutta. Matala korkotaso kuitenkin heikentää pankkien kannattavuuden edellytyksiä. Yritysten rahoitustilanne on Suomessa muihin euromaihin verrattuna hyvä, joskin rahoituksen saatavuus on Suomen Pankin mukaan heikkenemässä. Yrityslainojen korot ovat historiallisen matalia, mutta etenkin pienten lainojen marginaalit kasvavat.

  HS: Asuntolainan hinta voi jopa tuplaantua pankkisäätelyn takia

Aiheeseen liittyvää