Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton mukaan valtaosa asuntokaupoista sujuu hyvin

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto painottaa, että alle puoli promillea asunnonvälitystapauksista on saanut moitteita. Asuntokauppojen avoimuuden lisäämistä pidetään kuitenkin liitossa hyvänä ideana. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto (SKVL) ottaa tiedotteessaan kantaa kiinteistönvälitystä kohtaan esitettyihin moitteisiin. Monessa mediassa kerrottiin viime viikolla, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai vuonna 2012 viitisenkymmentä ilmoitusta virheellisestä toiminnasta asuntokaupassa. Valittajat epäilivät kiinteistönvälittäjiä esimerkiksi haamutarjouksista eli yrityksistä korottaa kauppahintaa väittämällä, että kohteesta on tehty korkeampi tarjous. Ilmoituksista 16 eli noin kolmannes on johtanut varoitukseen tai huomautukseen. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto haluaa painottaa, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella tehtiin kiinteistönvälittäjien avulla viime vuonna yli 34 000 asuntokauppaa, joten alle puolessa promillessa kaupoista oli huomautettavaa. Aluehallintovirastoon tehdyt ilmoituksetkin ovat vain 0,15 prosenttia asuntokaupoista. Valtaosa eli noin 99,95 prosenttia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella tehdyistä asuntokaupoista sujui siis moitteettomasti, huomauttaa SKVL. – Jos vielä huomioidaan se, että Avin tietoon ei välttämättä saateta kaikkia tapauksia, voidaan todeta, että selvä pääsääntö on, että välittäjä hoitaa asuntokaupan ammattimaisesti, huolellisesti ja molempien kaupan osapuolten edut huomioiden. Näin tulisi kaikissa tapauksissa toimia, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas. Valitukset saattavat joskus johtua tiedon puutteesta. SKVL kertoo, että ostotarjousten käsittely on joskus epäselvää niin asunnon myyjille ja ostajille kuin kiinteistönvälittäjillekin. Kun välittäjä kertoo, että asunnosta on tehty muita tarjouksia, ostajat usein epäilevät väitteen todenperäisyyttä. Anttila-Kankaan mukaan epäselvyyksien syynä voi olla se, etteivät kaupan osapuolet tiedä, miten tarjousten käsittely etenee. Ostotarjousmenettelyn vaiheet olisikin hyvä käydä läpi eri osapuolten kanssa. – Tiedossamme on myös se, että tarjouksentekijä haluaisi tietää muiden tekemien tarjousten sisällön, mutta ei haluaisi, että hänen tarjoustaan kerrottaisiin muille, Anttila-Kangas kuvaa. Kiinteistönvälittäjät eivät puolestaan aina tiedä, mitä tietoja annetuista ostotarjouksista voi kertoa muille tarjoajille. Menettelyohjeita löytyy alalle laaditusta hyvän välitystavan ohjeesta. Hyvän välitystavan mukaista on esimerkiksi kertoa uudelle ostajaehdokkaalle, että tarjouksia on jo tehty. Aiempien tarjousten rahamäärää tai muita ehtoja ei kuitenkaan kerrota, eikä välittäjällä ole oikeutta näyttää tarjouksia muille ostajille ilman toimeksiantajan ja tarjouksen tekijän suostumusta. Kaikki ostotarjoukset on kuitenkin säilytettävä välityslain säännösten mukaisesti. – Hyvän välitystavan ohjeen mukainen ostotarjousten käsittely ottaa huomioon kaupan molemmat osapuolet. Ostotarjousmenettelyn avoimuuden lisääminen olisi kuitenkin omiaan hälventämään välittäjiin kohdistuvaa epäilystä, mikä lisäisi entisestään asuntokaupan turvaa, arvioi Anttila-Kangas.

  YLE: Ikäihmisiä houkutellaan asuntokaupoille

Aiheeseen liittyvää