Testaa maksukykysi

Kotitalouden menot

Tulevan asunnon arvioidut asumismenot

Talouden nettotulot

Kuinka paljon asuntolainaa sinä saisit?

Miksi maksukykylaskuri on tärkeä asuntolainaa harkitsevalle

Maksukykylaskuri on erittäin tärkeä työkalu asuntolainaa harkitsevalle, sillä se auttaa arvioimaan, kuinka suuren asuntolainan hakija voi realistisesti ottaa vastaan. Maksukyky on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita pankit arvioivat asuntolainaa myöntäessään. Maksukykylaskurin avulla hakija voi ennakoida pankin näkemyksen omasta taloudellisesta tilanteestaan ja valmistautua paremmin asuntolainaneuvotteluihin. Testaa maksykykysi ylläolevalla laskurilla helposti.

Maksukykylaskurin käyttäminen auttaa hakijaa myös ymmärtämään oman talouden realiteetit ja välttämään liian suuren lainan ottamisen, joka voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin tulevaisuudessa. Lisäksi se auttaa hakijaa hahmottamaan, kuinka paljon hän voi säästää esimerkiksi asumiskustannuksissa tai muissa menoissa, jotta asuntolainan kuukausittainen lyhennys pysyy kohtuullisena.

Miten maksukykylaskuri toimii

Maksukykylaskuri toimii yksinkertaisesti vertaamalla hakijan tuloja ja menoja, eli tekee maksukyky testin. Laskuri ottaa huomioon hakijan nykyiset tulot, kuten palkan ja muut ansiotulot, sekä mahdolliset sosiaalietuudet ja muut tulot. Menot puolestaan koostuvat asumiskuluista, lainanlyhennyksistä, elämisen kuluista ja muista veloista. Laskurin avulla hakija voi arvioida, kuinka paljon hänellä on käytettävissä rahaa asuntolainan lyhennyksiin ja korkoihin kuukausittain.

Maksukykylaskuri ottaa huomioon myös tulevan asunnon kulut, kuten asuntolainan koron ja lyhennyksen, yhtiövastikkeen ja muut asumiskulut. Näiden tietojen perusteella laskuri antaa hakijalle arvion siitä, kuinka suuren asuntolainan hän voi ottaa ja kuinka paljon hänellä on todellista maksukykyä asuntolainaa ajatellen.

On tärkeää huomata, että maksukykylaskurin antama tulos on vain suuntaa-antava, ja lopullinen lainapäätös tehdään aina pankin toimesta. Kuitenkin maksukykylaskurin avulla hakija saa hyvän käsityksen omasta taloudellisesta tilanteestaan ja voi tehdä realistisia suunnitelmia asunnon hankkimiseksi.

Maksukykylaskurin käyttö

Maksukykylaskurin avulla voit arvioida, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa ja minkälaisen asunnon voit hankkia nykyisillä tuloillasi ja kuluillasi. Tässä osiossa käymme läpi, kuinka listata omat kulut, arvioida tulevan asunnon kulut ja huomioida omat tulot maksukykylaskurissa.

Kuinka listata omat kulut

Omat kulut muodostavat tärkeän osan maksukykylaskurin laskennasta. Kulut jaetaan yleensä kolmeen pääkategoriaan: asumiskulut, lainanlyhennykset ja muut velat sekä elämisen kulut.

Asumiskulut

Asumiskulut sisältävät nykyisen asuntosi vuokran tai asuntolainan lyhennykset, yhtiövastikkeen, vesi- ja sähkömaksut sekä muut asumiseen liittyvät kulut, kuten vakuutukset ja kiinteistöverot. Listaa nämä kulut yksityiskohtaisesti ja arvioi niiden kuukausittainen summa.

Lainanlyhennykset ja muut velat

Tähän kategoriaan kuuluvat kaikki muut lainat ja velat, kuten opintolainat, autolainat, kulutusluotot ja luottokorttivelat. Kirjaa ylös jokaisen lainan tai velan kuukausittainen lyhennys ja korko.

Elämisen kulut

Elämisen kulut kattavat kaikki muut kuukausittaiset menot, kuten ruoka, vaatteet, liikenne, vapaa-aika, terveydenhuolto ja muut henkilökohtaiset menot. Tee realistinen arvio näistä kuluista ja pyri huomioimaan myös mahdolliset tulevat muutokset, kuten perheenlisäys tai työpaikan vaihto.

Kuinka arvioida tulevan asunnon kulut

Tulevan asunnon kulut vaikuttavat merkittävästi maksukykyysi. Tähän kategoriaan kuuluvat asuntolainan korko ja lyhennys sekä yhtiövastike ja muut asumiskulut.

Asuntolainan korko ja lyhennys

Asuntolainan korko ja lyhennys riippuvat lainan määrästä, laina-ajasta ja korkotasosta. Voit käyttää pankkien tarjoamia lainalaskureita arvioidaksesi, kuinka suuri lainan korko ja lyhennys olisivat eri lainasummilla ja laina-ajoilla. Huomioi, että korkotaso voi vaihdella, ja on hyvä varautua myös korkojen nousuun.

Yhtiövastike ja muut asumiskulut

Yhtiövastike on osuus taloyhtiön yhteisistä kuluista, kuten lämmityksestä, vedenkulutuksesta ja kiinteistön hoidosta. Yhtiövastikkeen suuruus riippuu asunnon neliömäärästä ja taloyhtiön kuluista. Muut asumiskulut, kuten vesi- ja sähkömaksut, vaihtelevat asunnon koon ja asukkaiden määrän mukaan. Voit arvioida näitä kuluja vertaamalla niitä nykyisiin asumiskuluihisi ja ottamalla huomioon mahdolliset muutokset, kuten asunnon koon kasvaminen.

Kuinka huomioida omat tulot

Omat tulot ovat keskeinen tekijä maksukyvyn arvioinnissa. Tähän kategoriaan kuuluvat palkkatulot ja muut ansiotulot sekä sosiaalietuudet ja muut tulot.

Palkkatulot ja muut ansiotulot

Palkkatulot ovat työsuhteesta saatavia tuloja, kuten palkka, bonukset ja lomarahat. Muut ansiotulot voivat olla esimerkiksi freelancer-tuloja, osinkoja tai vuokratuloja. Laske yhteen kaikki säännölliset ansiotulot ja huomioi mahdolliset tulevat muutokset, kuten palkankorotukset tai työpaikan vaihto.

Sosiaalietuudet ja muut tulot

Sosiaalietuudet ovat valtion tai kunnan myöntämiä tukia, kuten opintotuki, työttömyysturva, lapsilisä tai eläke. Muut tulot voivat olla esimerkiksi lahjoja tai perintöjä. Laske yhteen kaikki säännölliset sosiaalietuudet ja muut tulot, ja huomioi mahdolliset tulevat muutokset, kuten etuuksien päättyminen tai uusien etuuksien saaminen.

Kun olet listannut omat kulut, arvioinut tulevan asunnon kulut ja huomioinut omat tulot, voit syöttää tiedot maksukykylaskuriin. Laskuri antaa sinulle arvion siitä, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa ja minkälaisen asunnon voit hankkia nykyisillä tuloillasi ja kuluillasi.

Maksukykylaskurin tulosten tulkinta

Maksukykylaskurin tulosten tulkinta on tärkeää, jotta voit ymmärtää, kuinka paljon sinulla on todellista maksukykyä asuntolainaa ajatellen. Tässä osiossa käsitellään, miten tulkita maksukykylaskurin tuloksia ja miten eri tekijät vaikuttavat maksukykyyn.

Kuinka paljon sinulla on todellista maksukykyä asuntolainaa ajatellen

Maksukykylaskurin tulokset antavat sinulle käsityksen siitä, kuinka paljon sinulla on varaa maksaa asuntolainaa kuukausittain. Tulokset perustuvat arvioihisi tuloista, kuluista ja tulevan asunnon kustannuksista. On tärkeää muistaa, että laskurin tulokset ovat vain suuntaa-antavia, ja lopullinen lainapäätös tehdään pankin toimesta.

Vertaile laskurin tuloksia nykyisiin menoihisi ja mieti, onko kuukausittainen lainanmaksu realistinen budjetillesi. Jos laskurin mukaan sinulla on hyvä maksukyky, voit harkita suurempaa lainaa tai parempaa asuntoa. Jos taas maksukyky on heikko, kannattaa harkita pienempää lainaa tai edullisempaa asuntoa.

Miten eri tekijät vaikuttavat maksukykyyn

Eri tekijät, kuten korkotason muutokset, tulotason muutokset ja kulutustason muutokset, voivat vaikuttaa maksukykyysi. On tärkeää ottaa nämä tekijät huomioon, kun tulkitaan maksukykylaskurin tuloksia.

Korkotason muutokset

Asuntolainan korko voi vaihdella laina-ajan kuluessa, ja korkotason muutokset vaikuttavat suoraan kuukausittaisiin lainanlyhennyksiin. Maksukykylaskurissa voit yleensä valita erilaisia korkoja, jotta näet, miten ne vaikuttavat maksukykyysi. On hyvä varautua siihen, että korot voivat nousta tulevaisuudessa, ja miettiä, pystytkö selviytymään lainanlyhennyksistä myös korkeammilla koroilla.

Tulotason muutokset

Tulotason muutokset, kuten palkankorotukset, työttömyys tai eläkkeelle siirtyminen, voivat vaikuttaa maksukykyysi. Maksukykylaskurissa voit arvioida tulojasi eri tilanteissa ja nähdä, miten ne vaikuttavat lainanmaksuun. On tärkeää huomioida, että tulot voivat vaihdella, ja on hyvä varautua mahdollisiin tulotason muutoksiin.

Kulutustason muutokset

Kulutustason muutokset, kuten perheenlisäys, auton hankinta tai harrastusten aloittaminen, voivat vaikuttaa maksukykyysi. Maksukykylaskurissa voit arvioida erilaisia kulutustilanteita ja nähdä, miten ne vaikuttavat lainanmaksuun. On tärkeää miettiä, miten elämäntilanteesi saattaa muuttua tulevaisuudessa ja varautua mahdollisiin kulutustason muutoksiin.

Maksukykylaskurin hyödyntäminen asuntolainaneuvotteluissa

Maksukykylaskurin avulla voit valmistautua asuntolainaneuvotteluun ja esittää tulokset pankille. Tässä osiossa käsitellään, kuinka valmistautua asuntolainaneuvotteluun maksukykylaskurin avulla ja miten esittää maksukykylaskurin tulokset pankille.

Kuinka valmistautua asuntolainaneuvotteluun maksukykylaskurin avulla

Ennen asuntolainaneuvotteluun osallistumista on tärkeää tehdä kotiläksyt ja valmistautua huolellisesti. Maksukykylaskurin avulla voit arvioida, kuinka suuren asuntolainan voit realistisesti ottaa ja millaisilla ehdoilla. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, kuinka valmistautua asuntolainaneuvotteluun maksukykylaskurin avulla:

 1. Tee maksukykylaskelma: Käytä maksukykylaskuria arvioidaksesi, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa ja millaisilla ehdoilla. Tämä auttaa sinua hahmottamaan realistisen lainasumman ja kuukausierän suuruuden.
 2. Vertaile eri lainavaihtoehtoja: Tutustu eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamiin asuntolainavaihtoehtoihin ja vertaile niitä keskenään. Tarkastele erityisesti lainan korkoa, lyhennystapaa ja muita lainaehtoja.
 3. Laadi budjetti: Tee realistinen budjetti tulevista tuloista ja menoista, jotta voit arvioida, kuinka suuren lainanlyhennyksen voit maksaa kuukausittain. Huomioi myös mahdolliset tulevat muutokset elämäntilanteessasi, kuten perheenlisäys tai työpaikan vaihto.
 4. Kerää tarvittavat asiakirjat: Hanki kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten palkkatodistus, verotuspäätös ja muut tuloja ja menoja koskevat dokumentit. Näin voit todistaa pankille maksukykysi ja helpottaa lainaneuvottelujen kulkua.

Miten esittää maksukykylaskurin tulokset pankille

Kun olet tehnyt maksukykylaskelman ja valmistautunut asuntolainaneuvotteluun, on aika esittää tulokset pankille. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, kuinka esittää maksukykylaskurin tulokset pankille:

 1. Ole avoin ja rehellinen: Kerro pankille avoimesti ja rehellisesti omasta taloudellisesta tilanteestasi, maksukyvystäsi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi. Näin pankki voi arvioida lainanmyöntömahdollisuuksia realistisesti ja tarjota sinulle sopivia lainavaihtoehtoja.
 2. Esitä laskelman tulokset selkeästi: Tulosta tai näytä maksukykylaskurin tulokset pankille selkeästi ja ymmärrettävästi. Voit esimerkiksi käyttää taulukoita tai graafeja havainnollistamaan laskelman tuloksia.
 3. Käy läpi laskelman perusteet: Selitä pankille, miten olet laskenut maksukykysi ja millaisia oletuksia olet käyttänyt laskelmassa. Käy läpi esimerkiksi tulot, menot, korko- ja lyhennystasot sekä mahdolliset muutokset tulevaisuudessa.
 4. Kysy pankin näkemystä: Pyydä pankin edustajaa arvioimaan maksukykylaskurin tuloksia ja kertomaan, millaisia lainavaihtoehtoja he voivat tarjota sinulle. Näin voit saada arvokasta tietoa ja vertailukohtia eri pankkien välillä.

Maksukykylaskurin avulla voit valmistautua asuntolainaneuvotteluun ja esittää tulokset pankille. Muista olla avoin ja rehellinen omasta taloudellisesta tilanteestasi ja käydä läpi laskelman perusteet pankin edustajan kanssa. Näin voit saada parhaan mahdollisen asuntolainan omiin tarpeisiisi ja maksukykyysi sopivilla ehdoilla.

Yhteenveto

Maksukykylaskurin merkitys asuntolainaprosessissa on suuri, sillä se auttaa sinua arvioimaan realistisesti, kuinka suuren asuntolainan voit ottaa ja millaiset kuukausittaiset lainanlyhennykset pystyt kattamaan. Tässä yhteenvedossa käymme läpi maksukykylaskurin käytön tärkeimmät opit ja annamme vinkkejä maksukyvyn parantamiseen ja asuntolainan saamiseen.

Maksukykylaskurin merkitys asuntolainaprosessissa

Maksukykylaskurin avulla voit ennakoida tulevia asumiskustannuksiasi ja varmistaa, että sinulla on riittävästi tuloja kattamaan lainanlyhennykset, korot ja muut asumiskulut. Laskurin avulla voit myös hahmottaa, miten erilaiset muuttujat, kuten korkotason muutokset, tulotason muutokset ja kulutustason muutokset, vaikuttavat maksukykyysi. Tämä tieto auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä asuntolainan suhteen ja valmistautumaan mahdollisiin taloudellisiin muutoksiin.

Vinkkejä maksukyvyn parantamiseen

On olemassa useita keinoja parantaa maksukykyäsi asuntolainaa varten:

 • Säästä enemmän: Mitä suurempi oma säästöosuutesi on, sitä pienempi asuntolaina tarvitset. Tämä vähentää kuukausittaisia lainanlyhennyksiä ja parantaa maksukykyäsi.
 • Tarkista kulut: Käy läpi omat menosi ja mieti, onko niissä kohtia, joissa voisit säästää rahaa. Esimerkiksi turhista hankinnoista luopuminen tai edullisempien vaihtoehtojen valitseminen voi auttaa parantamaan maksukykyäsi.
 • Kasvata tulojasi: Voit harkita esimerkiksi sivutoimista työtä tai ylimääräisten työtuntien tekemistä, jotta saat lisätuloja. Myös ammatillisen osaamisen kehittäminen ja paremmin palkattuun työpaikkaan siirtyminen voi auttaa parantamaan maksukykyäsi.
 • Valitse sopiva laina-aika: Pidempi laina-aika tarkoittaa pienempiä kuukausittaisia lainanlyhennyksiä, mutta samalla kokonaiskorkokustannukset kasvavat. Lyhyempi laina-aika puolestaan tarkoittaa suurempia kuukausittaisia lyhennyksiä, mutta kokonaiskorkokustannukset jäävät pienemmiksi. Valitse laina-aika, joka sopii parhaiten omaan taloudelliseen tilanteeseesi ja maksukykyysi.

Asuntolainan saamiseen vaikuttavat tekijät

Asuntolainan saamiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten:

 • Maksukyky: Pankit arvioivat lainanhakijan maksukykyä tarkasti. Maksukykylaskurin avulla voit osoittaa pankille, että sinulla on riittävästi tuloja kattamaan lainanlyhennykset ja muut asumiskulut.
 • Oma säästöosuus: Mitä suurempi oma säästöosuutesi on, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on saada asuntolaina. Pankit arvostavat säästäväisyyttä ja taloudellista vastuullisuutta.
 • Työ- ja tulotilanne: Vakituinen työ ja säännölliset tulot parantavat mahdollisuuksiasi saada asuntolaina. Myös työkokemus ja ammatillinen osaaminen vaikuttavat pankin arvioon lainanhakijasta.
 • Lainan vakuudet: Pankit vaativat asuntolainalle vakuuksia, kuten asuntoa tai muuta omaisuutta. Vakuuksien arvo vaikuttaa siihen, kuinka suuren asuntolainan voit saada.
 • Muut velat: Muiden velkojen määrä vaikuttaa maksukykyysi ja siten myös asuntolainan saamiseen. Pyri maksamaan pois pienempiä velkoja ennen asuntolainan hakemista, jotta maksukykysi paranee.

Maksukykylaskurin avulla voit arvioida realistisesti omaa maksukykyäsi ja valmistautua paremmin asuntolainaneuvotteluihin. Muista kuitenkin, että laskurin antamat tulokset ovat vain suuntaa-antavia, ja lopullinen lainapäätös tehdään aina tapauskohtaisesti pankin toimesta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on maksukyky ja miten sitä testataan?

Maksukyky tarkoittaa henkilön tai yrityksen kykyä vastata taloudellisista velvoitteistaan, kuten lainojen takaisinmaksusta, laskujen maksamisesta ja muiden taloudellisten sitoumusten täyttämisestä. Maksukyvyn testaaminen voi tapahtua esimerkiksi laatimalla budjetti, joka kattaa kaikki tulot ja menot sekä arvioimalla tulevia taloudellisia tarpeita ja mahdollisia riskejä.

Mitkä tekijät vaikuttavat maksukykyyn?

Maksukykyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten tulot, menot, velat, säästöt, luottotiedot ja elämäntilanne. Myös odottamattomat tapahtumat ja taloudelliset muutokset voivat heikentää maksukykyä.

Kuinka usein maksukykyä tulisi testata?

Maksukykyä on hyvä tarkastella säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa. Joissakin tilanteissa, kuten suurten taloudellisten päätösten yhteydessä tai elämänmuutosten kohdalla, on suositeltavaa tarkistaa maksukyky useammin.

Miten voin parantaa maksukykyäni?

Maksukyvyn parantamiseksi voi esimerkiksi pyrkiä lisäämään tulojaan, vähentämään menojaan, maksamaan velkoja pois tai kasvattamaan säästöjään. On myös tärkeää pitää huolta luottotiedoistaan ja varautua mahdollisiin taloudellisiin muutoksiin etukäteen.

Voiko maksukykyään testata itse vai tarvitseeko asiantuntijan apua?

Maksukykyään voi testata itse laatimalla budjetin ja arvioimalla omaa taloudellista tilannettaan. Joskus voi olla hyvä kuitenkin kääntyä asiantuntijan puoleen, jos tarvitsee apua esimerkiksi velkojen järjestelyssä tai talouden suunnittelussa.

Mitä hyötyä maksukyvyn testaamisesta on?

Maksukyvyn testaaminen auttaa hahmottamaan oman taloudellisen tilanteen ja tunnistamaan mahdolliset riskit. Se auttaa tekemään vastuullisia taloudellisia päätöksiä ja varmistaa, että pystyy vastaamaan taloudellisiin velvoitteisiinsa myös tulevaisuudessa. Maksukyvyn seuraaminen voi myös auttaa välttämään ylivelkaantumista ja luottotietojen menettämistä.