Korot nousevat – 10 selviytymisvinkkiä asuntovelalliselle

1. Kiinnitä asuntolainan korko

Kun korot nousevat, asuntovelallisen ensimmäinen huolenaihe on usein lainakoron nousu ja sen vaikutus kuukausittaiseen lainanlyhennykseen. Yksi keino suojautua koronnousulta ja hallita lainan kustannuksia on kiinnittää asuntolainan korko. Kiinteä korko tarkoittaa, että lainan korko pysyy muuttumattomana sovitun ajanjakson ajan, riippumatta markkinakoroista.

Miksi kiinnittää asuntolainan korko?

Kiinteän koron etuna on se, että se tarjoaa ennustettavuutta ja turvaa lainanottajalle. Kun tiedät tarkalleen, kuinka paljon maksat lainastasi joka kuukausi, voit budjetoida paremmin ja välttää yllättävät kustannukset. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä niille, jotka haluavat minimoida taloudelliset riskit ja pitää asumismenonsa hallinnassa.

Milloin kannattaa kiinnittää asuntolainan korko?

Asuntolainan koron kiinnittämistä kannattaa harkita silloin, kun markkinakorot ovat matalalla tasolla ja odotettavissa on nousua. Tällöin kiinteän koron avulla voi lukita matalamman koron ja suojautua tulevalta koronnousulta. Kiinteän koron valitseminen ei kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto, joten lainanottajan on syytä arvioida omaa taloudellista tilannettaan ja riskinottohaluaan ennen päätöksen tekemistä.

Kiinnitä asuntolainan korko sopivaksi ajaksi

Kiinteän koron voi valita useammalle eri ajanjaksolle, esimerkiksi 1-10 vuodeksi. Ajanjakson valinta riippuu omista tarpeista ja siitä, kuinka pitkään haluat turvata lainasi korkotason. Pidemmälle ajanjaksolle kiinnitetty korko voi olla hieman korkeampi kuin lyhyemmälle ajanjaksolle kiinnitetty korko, mutta se tarjoaa pidempiaikaista turvaa koronnousua vastaan.

Asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen asuntolainan koron kiinnittämistä:

 • Tarve ennustettavuudelle: Jos haluat varmuutta kuukausibudjetissa, kiinteä korko voi olla sinulle sopiva vaihtoehto.
 • Korkotason nousuodotukset: Arvioi markkinakorkojen kehitystä ja mieti, voivatko ne nousta merkittävästi tulevaisuudessa.
 • Mahdolliset lisäkustannukset: Kiinteän koron valitseminen saattaa aiheuttaa lisäkuluja, kuten järjestelypalkkioita tai muita pankin perimiä maksuja. Selvitä nämä kulut ennen päätöksen tekemistä.
 • Kiinteän koron aikana tehtävät muutokset: Muista, että kiinteän koron aikana tehdyt lainan muutokset voivat olla rajoitetumpia tai niistä voi aiheutua lisäkuluja.

Tarkastele eri vaihtoehtoja ja punnitse niiden hyödyt ja haitat ennen kuin päätät, onko asuntolainan koron kiinnittäminen sinulle sopiva ratkaisu. Jos päädyt kiinnittämään koron, muista seurata markkinakorkojen kehitystä ja miettiä uudelleenarviointia silloin, kun kiinteän koron jakso päättyy.

2. Harkitse asuntolainan takaisinmaksun nopeuttamista

Kun korot nousevat, asuntovelallisen on hyvä harkita lainan takaisinmaksun nopeuttamista. Tämä voi auttaa vähentämään korkokuluja ja säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Tässä osiossa käymme läpi syitä miksi takaisinmaksun nopeuttaminen voi olla hyvä idea, sekä erilaisia keinoja sen toteuttamiseksi.

Miksi nopeuttaa asuntolainan takaisinmaksua?

1. Säästät korkokuluissa: Mitä nopeammin maksat lainaa pois, sitä vähemmän maksat korkoa. Erityisesti korkeammassa korkoympäristössä tämä voi tuoda huomattavia säästöjä.

2. Pääset velattomaksi aikaisemmin: Nopeuttamalla lainan takaisinmaksua voit päästä eroon veloistasi ennakoitua aikaisemmin, mikä voi vapauttaa rahaa muihin tarkoituksiin ja parantaa taloudellista turvaasi.

3. Vähennät riskiä: Mitä vähemmän sinulla on velkaa, sitä pienempi riski sinulle aiheutuu esimerkiksi korkojen noususta tai tulonmenetyksestä. Tämä voi auttaa sinua selviytymään taloudellisista haasteista paremmin.

Keinoja nopeuttaa lainan takaisinmaksua

1. Tee ylimääräisiä lyhennyksiä: Voit maksaa ylimääräisiä lyhennyksiä aina kun sinulla on siihen mahdollisuus, esimerkiksi saadessasi lomarahoja tai veronpalautuksia. Tämä voi auttaa lyhentämään laina-aikaa ja pienentämään maksettavien korkojen määrää.

2. Valitse joustava laina: Jotkin lainat antavat sinulle mahdollisuuden muuttaa lyhennystapaa tai -suuruutta. Näin voit esimerkiksi valita tasalyhenteisen lainan, jonka lyhennys pysyy samana koko laina-ajan, mutta korkokulut vähenevät ajan myötä.

3. Kokeile lumipallostrategiaa: Lumipallostrategian ideana on maksaa ensin pois pienimmät velat ja siirtyä sitten suurempiin velkoihin. Koska pienempien velkojen korkokulut poistuvat nopeammin, voit käyttää säästyneet rahat suurempien velkojen lyhentämiseen.

4. Tarkista budjetti ja leikkaa kuluja: Tee tarvittaessa muutoksia budjettiisi ja etsi tapoja vähentää menoja, jotta voit laittaa säästetyt rahat asuntolainan lyhentämiseen.

Vinkkejä nopeuttamisen aloittamiseksi

1. Analysoi taloutesi: Tutki tarkkaan tulot ja menot, jotta näet mihin rahasi menevät ja mistä voisit säästää.

2. Aseta realistiset tavoitteet: Mieti, kuinka paljon voit käytännössä maksaa ylimääräistä lainanlyhennyksiin, ja aseta itsellesi saavutettavissa oleva tavoite.

3. Pidä kiinni suunnitelmasta: Kun olet tehnyt päätöksen nopeuttaa lainan takaisinmaksua, sitoudu siihen ja pidä kiinni suunnitelmastasi.

Nopeuttamalla asuntolainan takaisinmaksua voit säästää huomattavia summia korkokuluissa sekä päästä eroon veloistasi aikaisemmin. Harkitse erilaisia keinoja nopeuttaa takaisinmaksua ja valitse sinulle sopivin ratkaisu.

3.Tee ylimääräisiä lyhennyksiä

Ylimääräisten lyhennysten tekeminen on tehokas tapa selvitä koronnoususta asuntovelallisena. Tämän menetelmän avulla voit vähentää lainasi pääomaa nopeammin, mikä puolestaan pienentää korkokustannuksiasi pitkällä aikavälillä. Tässä osiossa käsitellään sitä, miten ylimääräiset lyhennykset toimivat, missä tilanteessa niiden tekeminen on järkevää ja miten niitä voi toteuttaa käytännössä.

Miten ylimääräiset lyhennykset toimivat?

Kun teet ylimääräisen lyhennyksen, maksat tavallisen kuukausilyhennyksen lisäksi lisää rahaa lainasi pääoman vähentämiseksi. Tämän seurauksena lainan korkokulut vähenevät tulevaisuudessa, koska korko lasketaan aina jäljellä olevasta lainapääomasta. Ylimääräisten lyhennysten vaikutus korostuu erityisesti koronnousutilanteessa, sillä silloin säästetty korko on suurempi kuin matalien korkojen aikana.

Milloin ylimääräisten lyhennysten tekeminen kannattaa?

Ylimääräisten lyhennysten tekeminen kannattaa silloin, kun sinulla on riittävästi ylimääräistä rahaa käytettävissäsi ja haluat vähentää lainasi korkoriskiä. Tämä voi olla viisasta esimerkiksi silloin, kun korot ovat nousussa ja haluat suojautua niiden vaikutuksilta. Ylimääräisiä lyhennyksiä voi myös harkita, jos tavoitteenasi on maksaa asuntolaina pois ennenaikaisesti tai haluat parantaa taloudellista asemaasi esimerkiksi eläköitymisen lähestyessä.

  Miten valita oikea korko asuntolainalle?

Kuinka tehdään ylimääräisiä lyhennyksiä?

Ylimääräiset lyhennykset voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tavallisimpia tapoja ovat:

 • Kertaluonteiset ylimääräiset lyhennykset: Voit tehdä kertaluonteisia ylimääräisiä lyhennyksiä esimerkiksi saadessasi ylimääräistä rahaa, kuten veronpalautuksia, bonuksia tai perintöjä. Näissä tilanteissa voit käyttää osan tai koko summan lainan lyhentämiseen.
 • Säännölliset ylimääräiset lyhennykset: Voit myös sopia pankin kanssa säännöllisistä ylimääräisistä lyhennyksistä, jotka tehdään tiettyinä ajankohtina, kuten kuukausittain tai vuosittain. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos sinulla on esimerkiksi säännöllisiä tuloja, joiden avulla voit lisätä lyhennysmääriä.
 • Lisälyhennysten automatisointi: Voit myös automatisoida ylimääräiset lyhennykset siten, että ne tehdään automaattisesti esimerkiksi joka kuukausi tai kun tililläsi on tietty summa rahaa. Tämän avulla voit varmistaa, että ylimääräiset lyhennykset toteutuvat säännöllisesti ilman, että sinun tarvitsee itse muistaa niitä tehdä.

Mihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota ylimääräisiä lyhennyksiä tehdessä?

Ylimääräisten lyhennysten tekemisessä kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Pankin ehdot: Selvitä pankiltasi, miten ylimääräiset lyhennykset vaikuttavat lainan ehtoihin ja mahdollisiin lisämaksuihin. Joissakin tapauksissa pankki voi periä ylimääräisistä lyhennyksistä pienen maksun, joten on hyvä vertailla eri pankkien ehtoja ja kustannuksia ennen päätöksen tekemistä.
 • Lainan jäljellä oleva aika: Ylimääräisten lyhennysten vaikutus koronmaksuihin riippuu siitä, kuinka paljon lainaa on jäljellä. Jos laina-aikaa on jäljellä vielä pitkään, ylimääräiset lyhennykset voivat tuoda merkittäviä säästöjä korkokuluissa. Jos taas lainan takaisinmaksu on jo loppusuoralla, ylimääräisten lyhennysten vaikutus voi olla vähäisempi.
 • Muut taloudelliset tavoitteet: Ennen ylimääräisten lyhennysten tekemistä kannattaa arvioida oma taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan. On tärkeää pitää tasapaino erilaisten säästö- ja sijoitustavoitteiden välillä. Jos esimerkiksi säästät eläkepäiviin tai lapsesi opintoihin, mieti tarkkaan, kuinka paljon rahaa haluat käyttää ylimääräisiin asuntolainan lyhennyksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ylimääräisten lyhennysten tekeminen on tehokas keino selvitä koronnoususta asuntovelallisena. Kuitenkin ennen ylimääräisiin lyhennyksiin ryhtymistä on tärkeää arvioida oma taloudellinen tilanne ja ottaa huomioon sekä pankin ehdot että muut taloudelliset tavoitteet.

4. Säästä rahaa hätävaraksi

Kun korot nousevat, on entistä tärkeämpää varautua yllättäviin tilanteisiin ja kustannuksiin. Tämän vuoksi on hyvä idea säästää rahaa hätävaraksi. Hätävara tarkoittaa säästöjä, joihin voi turvautua esimerkiksi silloin, kun tulot vähenevät tai menot kasvavat odottamatta. Seuraavassa käydään läpi, kuinka säästää rahaa hätävaraksi ja miten se auttaa asuntovelallista selviytymään koronnoususta.

Miten säästää rahaa hätävaraksi?

Ensin on hyvä määrittää, kuinka suuren summan haluaa säästää hätävaraksi. Yleinen suositus on, että hätävara olisi noin 3-6 kuukauden menojen verran. Tämän jälkeen voi tehdä suunnitelman siitä, kuinka paljon aikaa antaa itselleen säästöjen keräämiseen. Suunnitelman avulla voi määrittää, kuinka paljon rahaa tarvitsee siirtää säästöön joka kuukausi tavoitteen saavuttamiseksi.

Seuraavassa muutamia vinkkejä, joilla voi tehostaa säästämistä:

 • Tee budjetti ja seuraa tuloja sekä menoja. Näin voit löytää säästökohteita ja varmistaa, että pystyt siirtämään sovitun summan säästöön joka kuukausi.
 • Käytä automaattista säästämistä, eli aseta pankkitililtäsi automaattinen siirto säästötilille joka kuukausi heti palkkapäivän jälkeen. Näin et unohda säästämistä ja rahat eivät ehdi kulua muihin menoihin.
 • Karsi turhat menot, kuten tilaukset, joiden hyöty on vähäinen tai joita et käytä aktiivisesti. Myös arjen pienillä valinnoilla, kuten edullisempien tuotteiden ostamisella tai harrastusten priorisoimisella, voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä.
 • Hyödynnä erilaisia säästämisen tapoja, kuten rahastosijoittamista tai talletuksia. Näin voit kasvattaa säästöjäsi myös tuottojen avulla.

Miten hätävara auttaa koronnousussa?

Hätävara tuo turvaa koronnousun aiheuttamissa taloudellisissa haasteissa. Esimerkiksi, jos asuntolainan korkojen nousu yllättää ja kuukausittainen lainanlyhennys kasvaa merkittävästi, hätävara auttaa kattamaan nämä lisäkustannukset ilman, että joudut tinkimään muista menoista tai ottamaan lisälainaa.

Hätävara on myös hyödyllinen silloin, kun kohtaat muita taloudellisia haasteita, kuten työttömyyttä, sairastumista tai suuria yllättäviä menoja. Tällaisissa tilanteissa hätävara voi auttaa selviytymään taloudellisesti ilman, että joudut ottaamaan lisävelkaa tai myymään omaisuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että säästämällä rahaa hätävaraksi voit varautua koronnousun aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin ja turvata taloutesi vakautta. Muista tehdä realistinen suunnitelma säästämisen tavoitteista ja seurata budjettiasi, jotta voit saavuttaa tavoitteesi ja nauttia mielenrauhasta tietäessäsi olevasi hyvin varautunut koronnousun yllätyksiin.

5. Kilpailuta asuntolaina eri pankeissa

Kun korot nousevat, on tärkeää kilpailuttaa asuntolaina eri pankeissa saadaksesi parhaan mahdollisen tarjouksen. Kilpailuttamalla voit löytää edullisemman lainatarjouksen ja säästää rahaa korkokustannuksissa pitkällä aikavälillä. Tässä osiossa käsitellään, miten kilpailutat asuntolainasi tehokkaasti ja mitä seikkoja sinun tulee ottaa huomioon prosessin aikana.

Vertaile lainatarjouksia

Aloita kilpailuttaminen pyytämällä lainatarjouksia useammasta pankista. Vertaile saamiasi tarjouksia keskenään, ja kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin tekijöihin:

 • Korko: Vertaa tarjottuja viitekorkoja sekä marginaaleja. Muista, että alhaisin marginaali ei välttämättä tarkoita halvinta lainaa, sillä myös viitekorolla on merkitystä kokonaiskustannuksiin.
 • Lainan muut kustannukset: Selvitä tarjousten muut kustannukset, kuten tilinhoitomaksut ja mahdolliset järjestelypalkkiot. Nämä voivat vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin.
 • Lainan ehdot: Vertaile myös lainojen ehtoja, kuten lyhennystapaa, laina-aikaa ja mahdollisuutta lyhennysvapaaseen. Eri pankit voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja, jotka voivat vaikuttaa lainan sopivuuteen sinulle.

Neuvottele paremmista ehdoista

Kun olet saanut useita lainatarjouksia, voit käyttää niitä neuvotteluvalttina parantaaksesi lainasi ehtoja. Kerro pankille, että olet saanut kilpailijalta paremman tarjouksen, ja kysy, voisivatko he vastata siihen tai jopa tarjota edullisemman vaihtoehdon. Muista, että pankit ovat usein valmiita joustamaan asiakkaidensa kanssa, joten älä pelkää neuvotella paremmasta diilistä itsellesi.

  Miksi asuntolainan korot muuttuvat?

Tee päätös huolellisesti

Kun olet vertaillut tarjouksia ja neuvotellut parhaista ehdoista, tee päätös sen perusteella, mikä lainavaihtoehto on sinulle edullisin ja sopivin. Ota huomioon sekä korkokustannukset että muut lainan ominaisuudet, kuten lyhennystapa ja mahdollisuus joustoihin. Muista myös, että on tärkeää valita pankki, jonka kanssa tunnet olosi mukavaksi ja luotettavaksi kumppaniksi asuntolainasi hallinnoinnissa.

Seuraa markkinatilannetta

Kun olet kilpailuttanut asuntolainasi ja tehnyt päätöksen, ei prosessi lopu siihen. On tärkeää seurata markkinatilannetta ja olla valmis kilpailuttamaan lainasi uudelleen, mikäli korot nousevat merkittävästi tai saatavilla on parempia tarjouksia. Näin voit varmistaa, että asuntolainasi pysyy kilpailukykyisenä ja korkokustannuksesi kurissa myös tulevaisuudessa.

6. Pidennä laina-aikaa tarvittaessa

Kun asuntolainan korot nousevat, yksi tapa selviytyä lisääntyneistä kustannuksista on harkita laina-ajan pidentämistä. Laina-ajan pidentäminen voi auttaa pienentämään kuukausittaisia lyhennyksiä ja siten helpottaa taloudellista taakkaa. Tässä osiossa käsittelemme, miten laina-ajan pidentämistä voidaan hyödyntää, mitkä ovat sen edut ja mahdolliset haitat sekä miten sitä voi hakea.

Miten laina-ajan pidentäminen toimii?

Asuntolainan laina-aika tarkoittaa sitä aikaa, jonka kuluessa laina maksetaan takaisin. Laina-aikaa pidennettäessä takaisinmaksuaika venytetään pidemmälle tulevaisuuteen. Tämä pienentää kuukausittaista lyhennystä, sillä lainan pääoma jaetaan suuremmalle määrälle kuukausia.

Edut ja haitat

Edut:

 • Alentaa kuukausittaisia lyhennyksiä, mikä voi helpottaa taloudellista tilannetta
 • Tarjoaa lisää joustavuutta talouden suunnittelussa ja mahdollisissa muutoksissa
 • Voi auttaa välttämään maksuvaikeuksia nousevien korkojen aikana

Haitat:

 • Kokonaiskorkokulut kasvavat, sillä lainaa maksetaan takaisin pidemmän ajan kuluessa
 • Laina-aikaa pidentämällä velka-asema kestää pidempään
 • Pankit saattavat vaatia lisätakauksia tai -vakuuksia laina-ajan pidentämiseksi

Miten haet laina-ajan pidentämistä?

Jos harkitset asuntolainan laina-ajan pidentämistä, ota yhteyttä omaan pankkiisi ja keskustele heidän kanssaan vaihtoehdoista. Pankki arvioi taloudellisen tilanteesi ja tekee päätöksen siitä, onko laina-ajan pidentäminen mahdollista. Pankki voi myös neuvoa sinua muiden vaihtoehtojen suhteen, kuten joustavan lyhennysvapaan käytöstä.

7. Lisää lainan osuutta tasalyhenteiseen

Tasalyhenteinen asuntolaina tarkoittaa sitä, että lainan pääoma lyhenee samansuuruisin erin koko laina-ajan. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos korot nousevat ja haluat hallita lainan kustannuksia paremmin. Tasalyhenteisessä lainassa kuukausierät ovat alussa suurempia, mutta ne pienenevät ajan myötä, kun lainan pääoma lyhenee.

Miksi valita tasalyhenteinen laina?

Tasalyhenteisen lainan etuna on se, että kokonaiskorkokulut jäävät usein pienemmiksi verrattuna annuiteetti- tai tasaerälainaan. Tämä johtuu siitä, että lainan pääoma lyhenee nopeammin ja näin ollen maksettavaa korkoa kertyy vähemmän. Lainan takaisinmaksu voi myös tuntua selkeämmältä, koska tiedät tarkalleen, kuinka paljon pääomaa lyhennät joka kuukausi.

Miten siirtyä tasalyhenteiseen lainaan?

Jos haluat lisätä asuntolainasi osuutta tasalyhenteiseen, kannattaa keskustella asiasta oman pankkisi kanssa. Pankki voi tehdä tarvittavat muutokset lainaasi, jolloin voit siirtyä tasalyhenteiseen lainaan. Muista kuitenkin ottaa huomioon, että kuukausierät saattavat aluksi nousta tasalyhenteisessä lainassa.

Vertaile eri lainatyyppejä

Ennen kuin päätät siirtyä tasalyhenteiseen asuntolainaan, on hyvä vertailla eri lainatyyppejä ja niiden kustannuksia. Voit esimerkiksi käyttää pankkien tarjoamia lainalaskureita arvioidaksesi, kuinka paljon eri lainatyypit vaikuttavat kuukausierään ja kokonaiskorkokuluihin. Tämän avulla voit tehdä paremmin perustellun päätöksen siitä, mikä lainatyyppi sopii sinulle parhaiten.

Huomioon otettavia seikkoja

 • Mieti, pystytkö maksamaan suurempia kuukausieriä tasalyhenteisen lainan alussa. On tärkeää varmistaa, että taloudellinen tilanteesi kestää mahdolliset muutokset.
 • Tarkista, onko olemassa rajoituksia tai lisämaksuja siirtyessäsi tasalyhenteiseen lainaan. Pankit saattavat periä esimerkiksi muutos- tai toimituskuluja.
 • Muista, että lainan korko vaikuttaa myös tasalyhenteisen lainan kokonaiskustannuksiin. Voit neuvotella pankkisi kanssa mahdollisista korkojen alennuksista tai kilpailuttaa asuntolainasi saadaksesi parhaan mahdollisen tarjouksen.

Lopulta on tärkeää muistaa, että tasalyhenteinen asuntolaina ei välttämättä ole paras ratkaisu kaikille. Arvioi oma taloudellinen tilanteesi ja mieti, mikä lainatyyppi sopii sinulle parhaiten ottaen huomioon koronnousun ja muut tekijät.

8. Pidä budjetti ja kulut kurissa

Asuntovelallisen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota talousarvion eli budjetin laatimiseen ja kulujen kuriin, jotta mahdolliset korkojen nousut eivät aiheuta suurta rasitusta talouteen. Tässä osiossa käymme läpi vinkkejä ja keinoja, joiden avulla voit hallita talouttasi paremmin ja varautua koronmuutoksiin.

Laadi realistinen talousarvio

Aloita laatimalla realistinen talousarvio, joka kattaa kaikki menot ja tulot. Tähän sisältyvät niin pysyvät kuukausittaiset menot, kuten asuntolainan lyhennykset, sähkö, vakuutukset ja ruoka, kuin myös epäsäännölliset kulut, esimerkiksi vaateostokset tai lomamatkat. Varmista, että budjetin avulla saat selkeän kuvan siitä, mihin rahasi menevät ja mihin sinulla on mahdollisuus säästää.

Tee säästösuunnitelma

Kun olet laatinut talousarvion, tee myös säästösuunnitelma. Mieti eri tapoja, joilla voit vähentää menoja tai lisätä tuloja. Voisitko esimerkiksi tehdä ylimääräisiä töitä tai harkita sivutyötä? Onko sinulla tavaraa, jonka voit myydä käytettynä? Muista, että pienilläkin säästöillä ja tuloilla voi olla suuri vaikutus talouteesi pitkällä aikavälillä.

Tarkista menot säännöllisesti

Seuraa talousarviosi toteutumista säännöllisesti ja tarkista, onko sinun tarpeen tehdä muutoksia menojen tai tulojen osalta. Pidä kirjaa kaikista kuluista, jotta näet helposti, missä voit tehdä säästöjä tai onko sinulla ylimääräistä rahaa, jonka voit laittaa esimerkiksi hätävaraan tai ylimääräiseen asuntolainan lyhennykseen.

  Miten valita oikea korko asuntolainalle?

Vältä velkaantumista

Luottokortit: Käytä luottokortteja harkiten ja vältä niiden liiallista käyttöä. Maksimoi mieluummin maksuaika ilman korkoa ja pyri maksamaan koko saldo pois ennen seuraavaa laskutusjaksoa.
Kulutusluotot: Vältä houkutusta ottaa kulutusluottoja tai pikavippejä, sillä ne voivat johtaa velkakierteeseen ja heikentää taloudellista tilannettasi entisestään.
Ostot laskulla: Ole tarkka ostosten tekemisessä laskulle, sillä ne voivat kertyä huomaamatta ja aiheuttaa ongelmia maksukyvyssäsi.

Vinkkejä säästämiseen

Ruokaostokset: Suunnittele viikon ruokalista etukäteen ja tee ostokset kerralla, jotta vältät turhat kauppareissut ja heräteostokset. Hyödynnä myös tarjouksia ja alennuksia.
Energiansäästö: Säästä sähkölaskussa sammuttamalla laitteet kokonaan, kun niitä ei käytetä. Vaihda energiansäästölamppuihin ja vähennä lämmityksen käyttöä silloin, kun se on mahdollista.
Liikkuminen: Käytä julkisia liikennevälineitä, pyöräile tai kävele sen sijaan, että käyttäisit omaa autoa. Tarkista myös autovakuutustesi kilpailukyky ja harkitse auton vaihtamista taloudellisempaan malliin.

Muista, että talouden hallinta on jatkuvaa työtä eikä vain kertaluontoista toimenpidettä. Pidä siis talousarviosi ja kulut kurissa, niin voit paremmin selvitä mahdollisista koronnousuista asuntovelallisena.

9. Joustava lyhennysvapaa asuntolainassa

Yksi tapa selviytyä koronnousun aiheuttamista lisäkuluista on tarkistaa mahdollisuus joustavaan lyhennysvapaaseen. Joustavalla lyhennysvapaalla tarkoitetaan asuntolainan lyhennyksen väliaikaista keskeyttämistä, mikä voi auttaa talouden tasapainottamisessa ja antaa hengähdystauon taloudellisesti tiukempina aikoina. Tässä osiossa käydään läpi, miten joustava lyhennysvapaa toimii, mitkä ovat sen edut ja haitat sekä kuinka sitä voi hyödyntää omassa asuntolainassaan.

Miten joustava lyhennysvapaa toimii?

Joustavan lyhennysvapaan periaatteena on, että lainanottaja voi sopia pankin kanssa asuntolainan lyhennysten maksamisen tauottamisesta määräajaksi. Tauon aikana lainanottaja maksaa vain korkokulut ja muut mahdolliset lainaan liittyvät kulut, mutta ei itse lainan pääomaa. Lyhennysvapaan kesto voi vaihdella pankista riippuen, mutta yleensä se on muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen tai pidempään.

Edut ja haitat lyhennysvapaasta

Lyhennysvapaan etuna on, että se voi auttaa tilapäisesti tasapainottamaan taloutta esimerkiksi koronnousun yhteydessä. Lyhennysvapaan aikana lainanottajan kuukausittaiset menot pienenevät, mikä voi helpottaa taloudellista tilannetta ja antaa aikaa sopeutua uusiin korkokuluihin tai muihin taloudellisiin muutoksiin.

Toisaalta lyhennysvapaalla on myös haittapuolia. Ensinnäkin, koska lainan pääomaa ei makseta takaisin lyhennysvapaan aikana, laina-aika pitenee ja kokonaiskorkokulut kasvavat. Lisäksi joustava lyhennysvapaa saattaa sisältää lisäkuluja, kuten palvelumaksuja tai nostettua marginaalia tauon ajaksi. Onkin tärkeää vertailla eri pankkien tarjouksia ja huomioida kaikki kustannukset ennen lyhennysvapaan hakemista.

Kuinka hyödyntää joustava lyhennysvapaa omassa asuntolainassaan?

 1. Tarkista sopimus: Selvitä ensin, sisältyykö joustava lyhennysvapaa jo valmiiksi asuntolainasopimukseesi, vai täytyykö siitä sopia erikseen pankin kanssa.
 2. Arvioi tarve: Mieti, kuinka paljon lyhennysvapaasta olisi hyötyä taloutesi tilanteessa. Voit esimerkiksi laskea, kuinka paljon kuukausittaiset menot vähenisivät tauon ajaksi ja punnita sitä suhteessa mahdollisiin lisäkuluihin ja laina-ajan pidentymiseen.
 3. Ota yhteyttä pankkiin: Jos olet päättänyt hakea joustavaa lyhennysvapaata, ota yhteyttä omaan pankkiisi ja selvitä heidän tarjoamansa vaihtoehdot sekä ehdot.
 4. Vertaile tarjouksia: Jos useampi pankki tarjoaa joustavan lyhennysvapaan mahdollisuuden, vertaile niiden kustannuksia ja ehtoja löytääksesi itsellesi sopivimman ratkaisun.
 5. Tee päätös: Lopuksi tee päätös lyhennysvapaan hakemisesta ja ilmoita päätöksestäsi pankille. Muista myös huomioida, että lyhennysvapaan päättyessä asuntolainan maksuerät nousevat takaisin normaalille tasolle tai korkeammalle, joten ole valmis sopeutumaan näihin muutoksiin.

Joustava lyhennysvapaa voi olla hyödyllinen keino selviytyä koronnousun aiheuttamista taloudellisista haasteista, mutta sen käytön tulee olla harkittua. Ennen lyhennysvapaan hakemista on tärkeää selvittää oman talouden tilanne ja huomioida mahdolliset lisäkustannukset sekä laina-ajan pidentyminen.

10. Varmista, että olet hyödyntänyt kaikki mahdolliset verovähennykset

Kun korot nousevat, asuntovelallisen on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että hän hyödyntää kaikki mahdolliset verovähennykset liittyen asuntolainan korkoihin. Verovähennykset voivat nimittäin auttaa pienentämään lainan kustannuksia ja helpottaa näin taloudellista rasitetta. Tässä osiossa käydään läpi erilaisia verovähennyksiin liittyviä seikkoja, joiden avulla voit varmistaa, että saat parhaan mahdollisen hyödyn asuntolainasi kustannuksissa.

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa tuloverotuksessa. Tämä tarkoittaa, että voit vähentää asuntolainasi korot omassa verotuksessasi, mikä pienentää maksettavaa veroa. Korkovähennysprosentti voi vaihdella vuosittain ja eri maissa, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla muutoksista ja mukauttaa vähennyksiä sen mukaan.

Miten hakea korkovähennystä?

 • Tarkista ensin, että olet oikeutettu asuntolainan korkovähennykseen. Yleensä vähennyksen saamisen edellytyksenä on, että laina on otettu oman asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen.
 • Ilmoita asuntolainasi korot veroilmoituksessasi. Useimmiten pankki ilmoittaa korot suoraan verottajalle, mutta on hyvä varmistaa, että tiedot ovat oikein ja täydentää niitä tarvittaessa.
 • Seuraa verotuspäätöstäsi ja tarkista, että korkovähennys on huomioitu oikein. Jos huomaat virheitä, voit hakea muutosta verotukseesi.

Muita mahdollisia verovähennyksiä

Jos sinulla on esimerkiksi sijoitusasuntoja, voit olla oikeutettu myös muihin verovähennyksiin liittyen vuokratulojen verotukseen. Tällaisia vähennyksiä voivat olla esimerkiksi vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet kulut, kuten välityspalkkiot, hoitovastikkeet ja vuokraustoiminnasta aiheutuneet matkakulut. Ota selvää, mitä vähennyksiä sinulla on mahdollisuus hyödyntää, ja ilmoita ne veroilmoituksessasi.

Yhteenveto

Kun korot nousevat, on tärkeää varmistaa, että hyödynnät kaikki mahdolliset verovähennykset asuntolainasi kustannuksissa. Tarkista, että olet oikeutettu korkovähennykseen ja ilmoita korot veroilmoituksessasi. Pidä silmällä verotuspäätöstäsi ja hae tarvittaessa muutosta verotukseesi. Muista myös selvittää mahdollisia muita verovähennyksiä, joita voit hyödyntää esimerkiksi sijoitusasuntojen osalta.

Aiheeseen liittyvää