Erilaiset asumismuodot

Asumismuotojen valinnan merkitys asunnon ostajalle

Asumismuodon valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, jonka henkilö tai perhe tekee elämänsä aikana. Eri asumismuodot tarjoavat erilaisia etuja ja haasteita, jotka vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin, elämänlaatuun ja joustavuuteen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tässä artikkelin osassa käsitellään asumismuotojen valinnan merkitystä asunnon ostajalle ja pohditaan, miten eri vaihtoehtoja voidaan vertailla keskenään.

Asunnon ostaminen on usein elämän suurimpia investointeja ja se vaatii huolellista suunnittelua, budjetointia ja riskien arviointia. Eri asumismuodot, kuten omistusasuminen, vuokra-asuminen, asumisoikeusasuminen ja erityisasuminen, tarjoavat omat mahdollisuutensa ja rajoitteensa, joten on tärkeää selvittää, mikä vaihtoehto sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseen ja taloudelliseen kapasiteettiin. Myös asuntolainoihin liittyvät ehdot, kuten korko– ja maksuaikataulut sekä vakuusvaatimukset, vaihtelevat eri asumismuotojen mukaan.

Laadukas ja sopiva asuminen vaikuttaa suoraan ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Asumismuodon valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten perheen koko, tarve omille harrastus- tai työtiloille sekä mahdolliset liikkumisrajoitteet ja esteettömyysvaatimukset. Erilaiset asumismuodot tarjoavat eritasoisia vastuita ja velvoitteita asumisen ylläpidon, remonttien ja taloyhtiön hallinnon osalta, joten on hyvä tietää, kuinka paljon aikaa ja resursseja haluaa käyttää näihin tehtäviin.

Asumisen joustavuus on tärkeä tekijä siinä vaiheessa, kun elämäntilanne muuttuu esimerkiksi perhekoon kasvun tai työpaikan vaihdon vuoksi. Eri asumismuodot tarjoavat erilaista joustavuutta muuttojen ja asunnon vaihtamisen suhteen. Omistusasuminen voi olla kannattavaa pitkällä aikavälillä, mutta se voi myös sitoa pääomaa ja tehdä muuttamisesta hankalampaa. Vuokra-asuminen taas mahdollistaa helpomman ja nopeamman muuttamisen uuteen asuntoon, mutta sen kustannukset voivat olla korkeammat kuin omistusasumisen.

Valittaessa sopivaa asumismuotoa on hyvä ottaa huomioon myös mahdolliset yhteiskunnalliset tuet, kuten asumistuki ja ensiasunnon ostajille suunnattu ASP-lainajärjestelmä. Nämä voivat tarjota merkittävää taloudellista apua erityisesti niille, jotka hankkivat ensimmäistä omaa asuntoaan tai joiden tulot eivät riitä kattamaan asumisen kustannuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asumismuodon valinta on monimutkainen prosessi, joka vaikuttaa merkittävästi henkilön tai perheen elämään sekä taloudelliseen tilanteeseen. On tärkeää arvioida eri vaihtoehtoja huolellisesti ja tehdä päätöksiä oman elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan. Tarkastelemalla eri asumismuotojen kustannuksia, vastuita ja joustavuutta sekä rahoitusvaihtoehtoja on mahdollista löytää sopiva ratkaisu jokaiseen elämänvaiheeseen.

Omistusasuminen

Omistusasuminen on yksi yleisimmistä asumismuodoista, jossa henkilö tai perhe omistaa asunnon, jossa asuvat. Omistusasuminen voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: omakotitalot, rivitalo- ja paritaloasuminen sekä kerrostaloasuminen. Tässä osiossa käsitellään näitä eri asumismuotoja sekä niihin liittyviä rahoitusvaihtoehtoja, ylläpidon kustannuksia ja taloyhtiön roolia.

A. Omakotitalo

Omakotitalo on yksittäinen, erillinen rakennus, joka on suunniteltu yhden perheen asumiseen. Omakotitaloissa asukkailla on usein enemmän yksityisyyttä ja tilaa kuin rivitalo- tai kerrostaloasumisessa.

1. Rahoitusvaihtoehdot omakotitalon ostoon

Rahoitusvaihtoehtoja omakotitalon ostamiseen ovat esimerkiksi:

 • Asuntolaina: Yleisin tapa hankkia rahoitus omakotitalon ostamiseen on ottaa pankista asuntolaina. Asuntolainan suuruus ja ehdot vaihtelevat eri pankkien ja asiakkaiden välillä. Yleensä asuntolainan suuruus riippuu ostettavan kohteen hinnasta, asiakkaan tuloista, luottotiedoista sekä muista veloista.
 • ASP-säästäminen: Asumisen säästöpalkkiojärjestelmä eli ASP on erityisesti ensiasunnon ostajille suunnattu säästämismuoto, jossa valtio tukee asuntokauppojen rahoitusta talletusten korkojen ja verovähennysten muodossa. ASP-tili avataan pankissa, ja siihen tulee säästää vähintään 10 % tulevan asunnon hinnasta ennen lainan nostamista.
 • Omarahoitusosuus: Omakotitalon ostoon voi käyttää myös omaa säästettyä rahaa tai muita varallisuuseriä, kuten osakkeita tai rahastoja. Mitä suurempi omarahoitusosuus, sitä pienempi tarvittava lainasumma on.

Testaa laskureillamme:

2. Ylläpidon ja remonttien kustannukset

Omakotitalon omistajat vastaavat itse rakennuksen ja sen ympärillä olevan kiinteistön ylläpidosta ja kunnossapidosta. Tähän sisältyy esimerkiksi piha-alueiden hoito, lumityöt, jätehuolto ja rakennuksen huolto- ja korjaustyöt. Ylläpidon ja remonttien kustannukset vaihtelevat talosta toiseen, mutta niihin kannattaa varautua jo asuntokauppaa tehdessä säästämällä rahaa tulevia kuluja varten.

B. Rivitalo- ja paritaloasuminen

Rivitalo- ja paritaloasuminen on yhdistelmä omakotitalon ja kerrostaloasumisen väliltä. Rivitalo koostuu useammasta saman rakennuksen yhteydessä olevasta asunnosta, kun taas paritalo on kahden perheen yhteisessä rakennuksessa asumista. Tässä asumismuodossa asukkaat vastaavat oman huoneistonsa sisäpuolelta tekemistään remonteista, mutta ulkopuolen ja yleisten tilojen hoito kuuluu taloyhtiölle tai osakkaiden yhteiselle vastuulle.

1. Rahoitusvaihtoehdot rivitalo- ja paritalohuoneistojen ostoon

Rahoitusvaihtoehtoja rivitalo- ja paritalohuoneistojen ostamiseen ovat samankaltaiset kuin omakotitalon ostamisessa:

 • Asuntolaina: Pankista otettava laina on yleisin tapa rahoittaa rivitalo- tai paritalohuoneiston ostaminen. Lainan määrään ja ehtoihin vaikuttavat myös tässä tapauksessa ostettavan kohteen hinta, asiakkaan tulot, luottotiedot ja muut velat.
 • ASP-säästäminen: ASP-säästäminen on mahdollista myös rivitalo- ja paritalohuoneistojen ostamiseen ensiasunnon ostajille. Säästämisen periaatteet ovat samat kuin omakotitalon hankinnassa.
 • Omarahoitusosuus: Omien säästöjen ja varallisuuden käyttö helpottaa lainan saantia ja pienentää tarvittavaa lainasummaa.

2. Taloyhtiön rooli yhteisten tilojen hoidossa

Rivitalo- ja paritaloasumisessa huoneistojen omistajat kuuluvat usein taloyhtiöön, jonka tehtävänä on hoitaa yhteisten tilojen kunnossapito ja rakennuksen ulkopuolisten osien hoito. Taloyhtiö vastaa esimerkiksi piha-alueiden hoidosta, rakennusten ulkopuolisten osien korjaus- ja huoltotöistä sekä jätehuollosta. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on mm. huolehtia taloyhtiön ylläpidosta ja asukkaiden viihtyvyydestä.

C. Kerrostaloasuminen

Kerrostaloasuminen on monikerroksisissa rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen omistamista. Kerrostalossa on useita kerroksia ja huoneistoja, jotka voivat vaihdella kooltaan ja pohjaratkaisultaan.

1. Rahoitusvaihtoehdot kerrostalohuoneiston ostoon

Rahoitusvaihtoehtoja kerrostalohuoneiston ostamiseen ovat samat kuin rivitalo- ja paritalohuoneistojen ostamisessa:

 • Asuntolaina: Pankista otettava laina soveltuu myös kerrostalohuoneiston ostamiseen. Lainan määrään ja ehtoihin vaikuttavat ostettavan kohteen hinta, asiakkaan tulot, luottotiedot ja muut velat.
 • ASP-säästäminen: ASP-säästäminen on mahdollista kerrostalohuoneiston hankkimiseelseen ensiasunnon ostajille. Säästämisen periaatteet ovat samat kuin omakotitalon hankinnassa.
 • Omarahoitusosuus: Omien säästöjen ja varallisuuden käyttö helpottaa lainan saantia ja pienentää tarvittavaa lainasummaa kerrostalohuoneiston hankkimisessa.

2. Taloyhtiön vastuut ja velvoitteet

Kerrostaloasumisessa taloyhtiöllä on merkittävä rooli asukkaiden arjessa, sillä se huolehtii yhteisten tilojen ja rakennusten kunnossapidosta sekä taloudellisesta hallinnosta. Taloyhtiö voi esimerkiksi hoitaa piha-alueiden hoidon, ulkovalaistuksen, lämmityksen, vedenjakelun, jätehuollon ja hissien kunnossapidon. Taloyhtiön hallitus vastaa yhtiön päätöksenteosta ja isännöitsijä koordinoi taloyhtiön toimintaa ja huolehtii siitä, että yhtiön kokousten päätökset toteutetaan.

  Ensiasunnon ostaminen

Kerrostalohuoneiston omistaja on osakkeenomistajana vastuussa taloyhtiön yhteisistä velvoitteista ja kuluista oman osakepääomansa mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhtiövastikkeiden ja muiden yhteisten kulujen maksamista sekä osallistumista taloyhtiön kokouksiin ja muihin yhteisiin toimiin. Huoneiston omistaja vastaa myös oman huoneistonsa sisäpuolisen kunnossapidon toteuttamisesta ja kustannuksista.

Osakehuoneisto eli asunto-osakeyhtiömuotoinen asuminen

Asunto-osakeyhtiömuotoisessa asumisessa omistat huoneiston osakkeiden kautta, jotka oikeuttavat sinut hallitsemaan tiettyä huoneistoa taloyhtiön kiinteistössä. Tällöin sinusta tulee osa taloyhtiötä ja sitoudut noudattamaan yhtiön sääntöjä sekä osallistumaan yhteisten tilojen ylläpitokustannuksiin. Tässä osiossa käsitellään asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen perusteita, rahoitusvaihtoehtoja, asumiskustannuksia sekä osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

A. Asunto-osakeyhtiön perusteet: osakkeiden omistaminen ja hallinta

Asunto-osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka omistamat osakkeet määrittävät omistajan oikeudet ja vastuut. Osakkeet antavat omistajalle hallintaoikeuden tiettyyn huoneistoon ja mahdollisuuden käyttää yhteisiä tiloja. Osakkeiden määrä vaikuttaa esimerkiksi äänimääriin yhtiökokouksissa.

Omistajanvaihdos tapahtuu myymällä, lahjoittamalla tai perimällä osakkeet. Uuden omistajan on hyvä selvittää taloyhtiön taloudellinen tilanne, kuten mahdolliset korjaussuunnitelmat ja niiden rahoitus, ennen kaupan tekoa.

B. Rahoitusvaihtoehdot osakehuoneiston ostoon

Osakehuoneiston ostamiseen tarvitaan tavallisesti rahoitusta, joka koostuu asuntolainasta ja omarahoitusosuudesta. Asuntolaina voidaan saada pankista tai muusta rahoituslaitoksesta, ja sen suuruus riippuu ostajan taloudellisesta tilanteesta sekä vakuuksien määrästä. Omarahoitusosuus kattaa noin 5-40 % asunnon hankintahinnasta ja se voi koostua esimerkiksi säästöistä, lahjoista tai ASP-sopimuksen varoista.

Asuntolainan hakemisessa kannattaa kilpailuttaa eri pankit ja neuvotella lainan marginaalista, takaisinmaksuajasta sekä mahdollisista lisäpalveluista. Huomioon on otettava myös mahdolliset lainanhoidosta aiheutuvat kustannukset, kuten nostoprovisiot ja tilinhoitomaksut.

C. Yhtiövastikkeet ja muut asumiskustannukset

Asunto-osakeyhtiössä asumiseen liittyvät kustannukset koostuvat yhtiövastikkeista ja muista henkilökohtaisista asumismenoista. Yhtiövastike jaetaan usein hoito- ja rahoitusvastikkeeseen. Hoitovastike kattaa huoneiston käytöstä aiheutuvat kulut, kuten lämmityksen, veden ja kiinteistön ylläpidon. Rahoitusvastike puolestaan kattaa taloyhtiön ottamien lainojen lyhennykset ja korot, esimerkiksi isompien remonttien toteuttamiseksi.

Muita asumiskustannuksia ovat esimerkiksi sähkönsiirto ja -kulutus, kotivakuutus sekä mahdolliset lisäpalvelut, kuten autopaikkaoikeudet tai varastotilat. Omassa asunnossa tehdyt korjaukset ja parannukset ovat useimmiten osakkaan vastuulla ja kustannuksella.

D. Osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiön osakkaana sinulla on oikeuksia mutta myös velvollisuuksia. Oikeuksiisi kuuluu mm. päätösvalta yhtiökokouksissa, mahdollisuus vuokrata huoneisto eteenpäin sekä vaatimus taloyhtiön kunnossapitovelvollisuuden toteutumisesta.

Velvollisuuksiisi kuuluu osallistuminen taloyhtiön kulujen kattamiseen yhtiövastikkeiden muodossa, huolehtiminen huoneiston sisäosien kunnosta sekä naapureiden häiriöttömän asumisen takaaminen. Lisäksi sinun tulee noudattaa taloyhtiön sääntöjä ja järjestyssääntöjä.

Mikäli havaitset puutteita tai vikoja taloyhtiön yhteisissä tiloissa tai rakenteissa, on sinulla velvollisuus ilmoittaa niistä taloyhtiölle. Osakkaan on hyvä pitää yllä avointa ja aktiivista kommunikaatiota taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa, jotta asiat saadaan hoidettua sujuvasti ja ongelmat ratkaistua viiveettömästi.

Vuokra-asuminen ja omistusasunnon vuokraaminen sijoituskohteena

Vuokra-asuminen on asumismuoto, jossa henkilö tai perhe asuu toisen omistamassa asunnossa maksamalla kuukausittaista vuokraa. Tämä osio käsittelee vuokrasopimuksen erityispiirteitä ja ehtoja, sekä tarkastelee asiaa sekä itse vuokralla asuvan että vuokranantajan näkökulmasta. Lisäksi pohditaan rahoitusvaihtoehtoja omistusasunnon hankkimiseksi vuokraustoimintaan sekä verotuksen vaikutusta vuokratulojen laskentaan.

A. Vuokrasopimuksen erityispiirteet ja ehdot

Vuokrasopimuksessa määritellään vuokralaisen ja vuokranantajan väliset oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus sisältää tyypillisesti ainakin tiedot vuokra-asunnosta, vuokran määrästä ja maksuehdoista, vakuuden suuruudesta, sopimuksen voimassaoloajasta ja irtisanomisajasta. Vuokrasopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen sopimus päättyy sovitun ajanjakson umpeutumiseen, kun taas toistaiseksi voimassa oleva sopimus tulee irtisanoa noudattaen sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa.

B. Itse vuokralla asumisen ja vuokranantajan näkökulma

Itse vuokralla asuvan henkilön näkökulmasta vuokra-asuminen voi tarjota joustavuutta ja helppoutta, sillä asunnon ylläpidosta ja isommista korjaustöistä vastaa yleensä vuokranantaja. Vuokralaisella ei ole myöskään velvoitetta osallistua taloyhtiön hallintoon tai kokouksiin. Toisaalta vuokrasopimuksen ehdot voivat rajoittaa esimerkiksi remonttien tekemistä tai lemmikkieläinten pitämistä.

Vuokranantajan näkökulmasta omistusasunnon vuokraaminen voi olla sijoitustoimintaa, jossa tavoitteena on saada säännöllisiä vuokratuloja ja asunnon arvonnousua. Vuokranantajan tulee huolehtia asunnon kunnossapidosta ja varautua mahdollisiin tyhjiin kuukausiin (kuinka suojata tyhjillään oleva asunto?) ilman vuokralaista sekä asunnon arvonmuutoksiin. Vuokranantajan on myös noudatettava lainsäädäntöä ja hyvää vuokratapaa.

C. Rahoitusvaihtoehdot omistusasunnon hankkimiseksi vuokraustoimintaan

Omistusasunnon hankkimiseen vuokraustoimintaan on useita rahoitusvaihtoehtoja. Yleisin tapa on ottaa asuntolaina pankista, jolloin lainan vakuutena toimii ostettava asunto. Lisäksi voidaan käyttää säästöjä tai muita sijoitusvaroja, kuten arvopapereita tai rahasto-osuuksia. Omistusasunnon hankintaan voi saada myös valtiontakausta tai korkotukilainaa tietyin ehdoin.

D. Verotuksen vaikutus vuokratulojen laskentaan

Vuokranantajan saamat vuokratulot ovat veronalaista tuloa. Vuokratuloista on ilmoitettava verottajalle, ja niistä maksettava vero määräytyy henkilön ansiotulojen mukaan. Vuokratuloista voi vähentää verotuksessa erilaisia kuluja, kuten asunnon hankintaan liittyviä lainojen korkoja, vuokraustoiminnasta aiheutuneita menoja (esimerkiksi ilmoittelu- ja välityspalkkiot) sekä asunnon ylläpidosta ja kunnossapidosta johtuvia kustannuksia. Verovähennysten avulla vuokranantaja voi pienentää verotettavan tulo-osuuden määrää.

Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeusasuminen on asumisen muoto, joka sijoittuu omistus- ja vuokra-asumisen välimaastoon. Asumisoikeusasunnoissa asukas ei omista asuntoa, mutta hänellä on oikeus asua siinä elinikäisesti tai ainakin niin kauan kuin haluaa. Tässä osiossa käsitellään asumisoikeuden perusteita ja etuja, rahoitusvaihtoehtoja asumisoikeusmaksun maksamiseen, asumiskustannuksia asumisoikeusasunnossa ja asumisoikeuden myymistä ja siirtämistä.

Asumisoikeuden perusteet ja etuudet

Asumisoikeusasuminen perustuu tavallisesti paikallisia asumisoikeusyhtiöitä tarjoamiin asuntoihin. Asumisoikeuden saamiseksi hakijoiden tulee täyttää tietyt ehdot, jotka vaihtelevat yhtiöittäin ja kunnittain. Yleisiä ehtoja ovat esimerkiksi tietty ikä, kotipaikkakunta tai ensiasunnon ostajan status. Asumisoikeusasuminen tarjoaa useita etuja verrattuna muihin asumismuotoihin:

 • Vakaat ja ennakoitavat asumiskustannukset: Asumisoikeusasunnon asumismenot ovat usein kilpailukykyiset verrattuna vastaavaan vuokra- tai omistusasuntoon. Asumisoikeusmaksu ei yleensä nouse samassa suhteessa kuin asuntojen hinnat.
 • Oikeus asua asunnossa pitkäaikaisesti: Asumisoikeussopimus antaa oikeuden asua asunnossa niin kauan, kuin asumisoikeuden haltija haluaa ja täyttää sopimuksen ehdot.
 • Pienempi taloudellinen riski: Asumisoikeusasunnon hankkimisessa ei tarvita yhtä suurta alkupääomaa kuin omistusasunnon ostamisessa, eikä asumisoikeuden haltijalle kerry velkaa samalla tavalla kuin omistaja-asukkaalle.
 • Mahdollisuus muuttaa tarpeiden mukaan: Asumisoikeusasunnon vaihtaminen toiseen onnistuu usein joustavasti esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa.
  Näin suojaat tyhjänä olevan asuntosi lomakaudella

Rahoitusvaihtoehdot asumisoikeusmaksun maksamiseen

Asumisoikeusasunnon hankinta edellyttää yleensä asumisoikeusmaksun suorittamista, joka on tyypillisesti noin 10-15 % kohteen käyvästä arvosta. Asumisoikeusmaksun maksamisen voi rahoittaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Säästöt ja omat varat: Asumisoikeusmaksun voi kattaa kokonaan tai osittain säästöillä tai muilla henkilökohtaisilla varoilla.
 • Pankkilaina: Pankista voi hakea asumisoikeuslainaa asumisoikeusmaksua varten. Lainan korko ja takaisinmaksuehdot vaihtelevat pankin mukaan, mutta ne ovat tyypillisesti samankaltaisia kuin asuntolainassa.
 • Kunta- tai valtiotakuu: Joissakin tapauksissa kunta tai valtio voi myöntää asumisoikeuden haltijalle takauksen asumisoikeuslainaan, mikä pienentää pankin vaatimaa omaa lainatakauksen osuutta ja helpottaa lainansaantia.

Asumiskustannukset asumisoikeusasunnossa

Asumisoikeusasunnon asumiskustannukset muodostuvat pääosin seuraavista eristä:

 • Vastike: Asumisoikeusasunnossa maksettava vastikkeen suuruudesta päättää yleensä asumisoikeustaloyhtiön hallitus. Vastikkeen määrää ei saa kuitenkaan hinnoitella kannattavuuden perusteella, vaan sen tulee olla kohtuullinen ja perustua todellisiin kuluihin.
 • Lämmitys, vesi ja sähkö: Asumisoikeusasunnon haltijan tulee maksaa erikseen lämmitys-, vesi- ja sähkölaskut, jotka voivat vaihdella asumisen määrän ja henkilökohtaisten kulutustottumusten mukaan.
 • Ylläpito ja kunnossapito: Asumisoikeusasunnon yleiset kunnossapito- ja ylläpitokulut sisältyvät vastikkeeseen, mutta huoneiston sisäpuolen korjaus- ja parannuskustannukset ovat asukkaan omalla vastuulla.

Asumisoikeuden myyminen ja siirtäminen

Asumisoikeusasunnon myynti tai siirto on mahdollista, mutta se edellyttää usein asumisoikeustaloyhtiön hyväksyntää. Myyjän tulee ilmoittaa taloyhtiölle aikomuksestaan luopua asumisoikeudesta ja tarjota sitä ensisijaisesti yhtiölle. Jos yhtiö ei halua käyttää etuosto-oikeuttaan, asumisoikeus voidaan myydä tai siirtää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Myyminen toiselle ostajalle: Asumisoikeus voidaan myydä toiselle ostajalle, joka täyttää asumisoikeusyhtiön ja kunnan asettamat ehdot.
 • Siirtäminen perheenjäsenelle: Asumisoikeuden voi siirtää perheenjäsenelle (esim. puoliso, lapsi tai vanhempi), joka täyttää asumisoikeusyhtiön ja kunnan asettamat ehdot.
 • Asumisoikeusmaksun palautus: Kun asumisoikeus on myyty tai siirretty, myyjälle palautetaan yleensä suurin osa maksetusta asumisoikeusmaksusta. Palautuksen määrä riippuu esimerkiksi asumisen kestosta ja alueen hintakehityksestä. Joissakin tapauksissa asumisoikeusmaksu voi olla indeksiehtoinen, jolloin palautettava summa voi vaihdella sen mukaan.

On tärkeää huomata, että asumisoikeuden myynti tai siirto saattaa aiheuttaa kuluja sekä myyjälle että ostajalle. Esimerkiksi myyjän kannattaa varautua mahdollisiin välittäjäpalkkioihin tai muihin myyntikuluihin. Ostajan puolestaan tulee ottaa huomioon uuden asumisoikeusmaksun lisäksi mahdolliset lainanhoitokulut ja muuttokustannukset.

Erityisasumisen muodot

Erityisasumisen muodot tarkoittavat asuntoja, jotka on suunniteltu täyttämään tietyn käyttäjäryhmän erityistarpeet ja -vaatimukset. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa senioriasunnot, esteettömät asunnot sekä yhteisöllinen asuminen, kuten kommuunit ja ekokylät.

Seniori- ja esteettömät asunnot

Seniori- ja esteettömät asunnot ovat suunniteltu helpottamaan ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten henkilöiden asumista. Näissä asunnoissa otetaan huomioon erilaiset tarpeet, kuten helppo liikkuminen, turvallisuus ja mukavuus.

Rahoitusvaihtoehdot erityisasuntojen ostoon

Erityisasuntojen hankkimiseen on tarjolla useita rahoitusvaihtoehtoja. Tyypillisimpiä vaihtoehtoja ovat pankkilaina tai asuntolaina, kohteen mukaan valtiontakaus lainalle ja mahdolliset avustukset tai tuet esimerkiksi kunnalta tai järjestöiltä. Rahoitusvaihtoehdot kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen ostopäätöstä, jotta löytää parhaiten omaan tilanteeseen sopivan ratkaisun.

Asunnon muokkaaminen tarpeiden mukaan

Mikäli valmiiden erityisasuntojen tarjonta ei täytä omia vaatimuksia, voi esimerkiksi tavallisen asunnon muokata esteettömämmäksi tai käyttää uudisrakentamisen yhteydessä erillisiä suunnittelupalveluja, jotka auttavat toteuttamaan erityistarpeita vastaavan asumismuodon. Muutostöihin ja uudisrakentamiseen voidaan hakea myös avustusta tai tukea.

Yhteisöllinen asuminen, esimerkiksi kommuunit ja ekokylät

Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumismuotoa, jossa useampi henkilö tai perhe jakaa yhteisiä asuintiloja ja resursseja arjen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda sosiaalista kanssakäymistä sekä taloudellisia ja ekologisia säästöjä yhteisön jäsenille. Tunnettuja yhteisöllisen asumisen muotoja ovat kommuunit ja ekokylät.

Rahoitusvaihtoehdot yhteisöllisten asumismuotojen toteuttamiseen

Yhteisöllisten asumismuotojen rahoittaminen voi tapahtua eri tavoin. Tyypillisesti yhteisön jäsenet osallistuvat yhdessä kustannusten jakamiseen, mikä voi tapahtua esimerkiksi osuus- tai asunto-osakeyhtiön kautta. Tällöin jokainen osallistuu asumiskustannuksiin oman kykynsä ja tarpeidensa mukaan. Rahoitus voi koostua perinteisestä pankkilainasta tai muista tukimuodoista, kuten joukkorahoituksesta tai paikallisista avustuksista.

Yhteisöllisyyden hyödyt ja haasteet asumisen näkökulmasta

Yhteisöllisen asumisen etuja ovat esimerkiksi sosiaalinen tuki ja kanssakäyminen, yhteisten tilojen ja resurssien tehokas käyttö sekä mahdollisuus ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Toisaalta yhteisölliseen asumiseen liittyy myös haasteita, kuten sopivan ja toimivan yhteisön löytäminen, päätöksenteon vaativuus ja erilaisten tarpeiden ja toiveiden yhteensovittaminen. Yhteisöllinen asuminen sopii parhaiten henkilöille, jotka arvostavat sosiaalisuutta, yhteistyötä ja ekologisia arvoja.

Miten valita sopivin asumismuoto?

Valitessasi itsellesi sopivinta asumismuotoa, on tärkeää ottaa huomioon omat tarpeesi ja toiveesi sekä taloudelliset resurssisi. Oikean asumismuodon valinta voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuusi ja arjen sujuvuuteen. Tässä osiossa käsittelemme eri näkökulmia, jotka auttavat sinua kartoittamaan omia tarpeitasi ja vertailemaan eri asumismuotoja.

Asumisen tarpeiden kartoittaminen: tilantarve, elämäntilanne, taloudelliset resurssit

Ensimmäinen askel sopivan asumismuodon valinnassa on miettiä omia tarpeitasi. Tarvitsetko paljon tilaa esimerkiksi perheen tai harrastusten vuoksi? Onko nykyisessä elämäntilanteessasi tärkeää sijainti, joustavuus tai yhteisöllisyys? Myös taloudelliset resurssit vaikuttavat asumismuodon valintaan: kuinka paljon voit käyttää asumiseen nyt ja tulevaisuudessa?

Eri asumismuotojen vertailu: kustannukset, vastuut, joustavuus

Kun olet selvittänyt omat tarpeesi, voit alkaa vertailla eri asumismuotoja. Omistusasuminen voi olla hyvä vaihtoehto pitkällä aikavälillä, mutta se edellyttää suurempaa taloudellista sitoutumista ja vastuuta esimerkiksi ylläpidon ja remonttien kustannuksista. Toisaalta, omistusasunto on myös investointi, joka voi tuottaa tuloja tulevaisuudessa.

Vuokra-asuminen voi olla sopiva vaihtoehto, jos haluat joustavuutta elämässäsi tai et ole vielä valmis sitoutumaan omistusasuntoon. Vuokra-asunnossa ei tarvitse kantaa vastuuta remonteista, mutta toisaalta vuokranantaja saattaa päättää tehdä muutoksia asunnossa tai irtisanoa vuokrasopimuksen määräajan päätyttyä.

Asumisoikeusasuminen tarjoaa monille sopivan kompromissin omistus- ja vuokra-asumisen välillä: asumisoikeusmaksulla saa pitkäaikaisen oikeuden asua asunnossa, mutta samalla vastuu esimerkiksi remonteista on rajoitetumpi kuin omistusasunnossa.

Asunnon ostamisen ja rahoituksen suunnittelu: asuntolaina, säästöt ja muut vaihtoehdot

Kun olet päättänyt, mikä asumismuoto on sinulle sopivin, on aika suunnitella rahoitus. Omistusasuntoon tarvitaan yleensä asuntolaina. Lainatarjousten vertailu kannattaa, sillä lainan korko ja muut ehdot voivat vaikuttaa merkittävästi asumiskustannuksiin pitkällä aikavälillä.

  Mikä on isännöitsijäntodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Säästöt ovat tärkeässä roolissa asunnon ostamisessa. Usein asunnon ostamiseen tarvitaan vähintään 15 % omia säästöjä tai muuta vakuutta, joka takaa lainan. Asumisoikeusasumisessa ja erityisasumisen muodoissa säästöt voivat myös helpottaa rahoituksen järjestelyjä.

On hyvä muistaa, että asuntolainan lisäksi on muitakin rahoitusvaihtoehtoja, kuten osamaksu, henkilökohtainen laina tai perheenjäsenten taloudellinen tuki. Rahoitusvaihtoehtojen vertailu auttaa löytämään itsellesi sopivimman ratkaisun.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on asumismuotojen tärkein ero?

Asumismuotojen keskeinen ero liittyy asumisen omistussuhteisiin ja järjestelyihin. Eri asumismuodot ovat esimerkiksi omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuminen, sekä yhteisölliset asumismuodot.

Miten yhteisöllinen asuminen eroaa perinteisemmistä asumismuodoista?

Yhteisöllinen asuminen tarjoaa vaihtoehdon perinteisille asumismuodoille, sillä se korostaa yhteisön jäsenten keskinäistä tukea, avoimuutta ja yhdessä tekemistä. Tällaisissa asuinrakennuksissa voi olla yhteisiä tiloja ja harrastusmahdollisuuksia.

Mitä etuja ja haasteita yhteisöllisillä asumismuodoilla on?

Yhteisöllisten asumismuotojen etuja ovat mm. sosiaaliset kontaktit, turvallisuuden tunne ja taloudelliset hyödyt yhteiskäyttöisten tilojen ansiosta. Haasteita voivat olla asukkaiden erilaiset odotukset ja tarpeet sekä konfliktien hallinta.

Miten senioriasuminen eroaa muista asumismuodoista?

Senioriasuminen keskittyy ikääntyneiden ihmisten asumistarpeiden tyydyttämiseen. Senioriasunnot voivat olla esimerkiksi esteettömiä, palveluita lähellä olevia tai yhteisöllisiä.

Mitä on palveluasuminen, ja kenelle se sopii?

Palveluasuminen tarkoittaa asumista, jossa tietyt palvelut kuten ateriat, siivous ja hoiva ovat osa asumisen pakettia. Palveluasuminen sopii erityisesti ikääntyneille, liikuntarajoitteisille tai muutoin apua tarvitseville henkilöille.

Onko ympäristöystävällistä asumista olemassa, ja mistä sen tunnistaa?

Ympäristöystävällinen asuminen on asumismuoto, joka ottaa huomioon ekologiset näkökohdat rakentamisessa ja ylläpidossa. Tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi energiatehokkaat rakennusmateriaalit, uusiutuvan energian käyttö ja kestävä jätehuolto.

Voiko asumismuodon valinnalla vaikuttaa elämänlaatuunsa?

Kyllä, asumismuodon valinta voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Oikeanlaisen asumismuodon löytäminen voi tuoda taloudellista turvaa, mukavuutta, sosiaalisia kontakteja ja turvallisuuden tunnetta.

Onko eri asumismuodoilla erilaisia kustannusrakenteita?

Eri asumismuodoilla voi olla huomattavia eroja kustannusrakenteissa. Omistusasumisessa asukas vastaa itse kiinteistön lainoista ja muista kustannuksista, kun taas vuokra-asuminen ei vaadi suurta alkupääomaa ja vastuu kiinteistön ylläpidosta on vuokranantajalla.

Mitkä ovat asumisoikeusasumisen hyödyt ja haitat?

Asumisoikeusasumisen hyötyihin kuuluvat kohtuulliset asumiskustannukset, vakituinen asunto ilman suuria lainoja sekä mahdollisuus vaikuttaa asuinrakennuksen hallintoon. Haittoja voivat olla vähäisempi pääoman kasvu ja asuntojen vaihdon rajoitukset.

Miten eri asumismuotojen saatavuus vaihtelee alueellisesti?

Eri asumismuotojen saatavuus riippuu monista tekijöistä, kuten paikallisesta kysynnästä, rakentamisen volyymista ja maanomistussuhteista. Yleensä vuokra-asunnot ovat yleisempiä kaupunkialueilla, kun taas omistusasunnot löytyvät sekä kaupungeista että maaseudulta, mutta harvemmin keskusta-alueilta.

Yhteenveto: Miten valita sopivin asumismuoto?

Valitaksesi itsellesi parhaiten sopivan asumismuodon, on tärkeää ottaa huomioon useita eri tekijöitä. Tähän vaikuttavat muun muassa henkilökohtaiset tarpeesi ja toiveesi, elämäntilanteesi sekä taloudelliset resurssisi. Seuraavassa käymme läpi erilaisia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon eri asumismuotoja vertaillessasi.

Asumisen tarpeiden kartoittaminen: tilantarve, elämäntilanne, taloudelliset resurssit

Tilantarve: Mieti ensin, millainen asunto vastaa parhaiten nykyisiä ja tulevaisuuden asumistarpeitasi. Esimerkiksi perheen kasvaessa tilantarve saattaa lisääntyä, kun taas lasten muuttaessa pois kotoa voi pienempi asunto olla riittävä.

Elämäntilanne: Elämäntilanteesi vaikuttaa merkittävästi siihen, mikä asumismuoto on sinulle sopivin. Opiskelijalle tai nuorelle aikuiselle vuokra-asuminen saattaa olla joustavin ratkaisu, kun taas omistusasunto voi houkutella vakinaista työpaikkaa omaavia ja perheellisiä henkilöitä. Myös erityisasumisen muodot, kuten seniori- ja esteettömät asunnot tai yhteisöllinen asuminen, voi olla sopiva vaihtoehto tietyissä elämäntilanteissa.

Taloudelliset resurssit: Eri asumismuodoilla on erilaiset kustannukset, vastuut ja joustavuus taloudellisten resurssien kannalta. Tarkastele omaa taloudellista tilannettasi ja mieti, miten se vaikuttaa asumismuodon valintaan. Onko sinulla riittävästi säästöjä asunnon ostamiseen vai olisiko vuokra-asuminen tässä vaiheessa järkevämpää? Entä kuinka paljon pystyt sijoittamaan asumisen muihin kuluihin, kuten yhtiövastikkeisiin, remontteihin tai yhteisöllisen asumisen toteuttamiseen?

Eri asumismuotojen vertailu: kustannukset, vastuut, joustavuus

Kun olet selvittänyt omat tarpeesi ja resurssisi, voit alkaa vertailla eri asumismuotoja keskenään. Asumismuodon valinnassa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät:

 • Kustannukset: Vertaile eri asumismuotojen kustannuksia, kuten asunnon hintaa, yhtiövastikkeita, vuokria ja mahdollisia muita kuluja. Muista myös huomioida ylläpidon ja remonttien kustannukset.
 • Vastuut: Omistusasunnossa vastaat itse asuntosi kunnosta ja mahdollisista korjauksista, kun taas vuokra-asunnossa tai osakehuoneistossa näistä vastuu kuuluu pääasiassa vuokranantajalle tai taloyhtiölle. Asumisoikeusasuminen puolestaan tarjoaa jonkinasteisen kompromissin omistus- ja vuokra-asumisen välillä.
 • Joustavuus: Vuokra-asuminen on yleensäjoustavin vaihtoehto, sillä asunnon vaihtaminen on helppoa ja nopeaa ilman suurta taloudellista sitoutumista. Omistusasuntoon sitoudutaan usein pitkäksi aikaa, ja asunnon myyminen voi olla aikaa vievää ja mahdollisesti kalliimpaa. Asumisoikeusasuminen tarjoaa tältä osin joustavuutta omistusasumisen ja vuokra-asumisen väliltä, mutta siirtämiseen ja myymiseen liittyy kuitenkin omat säädöksensä ja rajoituksensa.

Asunnon ostamisen ja rahoituksen suunnittelu: asuntolaina, säästöt ja muut vaihtoehdot

Kun olet päättänyt asumismuodosta, on aika ryhtyä suunnittelemaan asunnon ostamista ja rahoitusta. Tärkeimmät rahoitusvaihtoehdot ovat asuntolaina, säästöjen käyttö sekä mahdolliset julkiset tai yksityiset tukimuodot. Tarkastele omaa taloudellista tilannettasi ja tutustu erilaisiin lainavaihtoehtoihin sekä niiden ehtoihin ja kustannuksiin. Muista myös huomioida asunnon hankintakuluihin liittyvät ylimääräiset kulut, kuten varainsiirtovero, välityspalkkiot ja kauppakirjan laatiminen.

Lisäksi on hyvä miettiä, miten haluat hoitaa asuntosi ylläpidon ja remontoinnin, esimerkiksi omatoimisesti tai ulkopuolisten ammattilaisten avulla. Huomioi myös arvio siitä, kuinka paljon aikaa, energiaa ja rahaa olet valmis panostamaan eri asumismuotoihin liittyviin velvoitteisiin. Omistusasuminen saattaa tuoda mukanaan enemmän vastuita, mutta toisaalta se voi tarjota myös enemmän vapautta ja mahdollisuuksia oman kodin muokkaamiseen juuri sellaiseksi kuin haluat.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sopivan asumismuodon valinta edellyttää huolellista harkintaa ja vertailua eri vaihtoehtojen välillä. On tärkeää ottaa huomioon oma elämäntilanne, tarpeet, toiveet ja taloudelliset resurssit, jotta valinta olisi mahdollisimman onnistunut ja palvelisi parhaiten omaa hyvinvointiasi sekä tulevaisuuden suunnitelmiasi.

Aiheeseen liittyvää