ASP-laina – mitä on ASP säästäminen

Asp-lainan tarkoitus

ASP-laina eli asuntosäästöpalkkiolaina on erityisesti ensiasunnon ostajille suunnattu lainamuoto, joka tarjoaa edulliset lainaehdot ja joustavuutta asunnon hankinnassa. ASP-lainan tarkoitus on helpottaa ensiasunnon ostoa ja omistusasumisen aloittamista erityisesti nuorille aikuisille, jotka saattavat kohdata haasteita säästämisen ja asuntolainan saamisen suhteen.

ASP-laina perustuu pitkäjänteiseen säästämiseen ASP-tilillä, johon asiakas säästää ennalta sovitun summan rahaa tietyn ajanjakson ajan. Säästetty summa toimii lainan vakuutena ja mahdollistaa valtiontakauksen, mikä puolestaan alentaa lainan korkoa ja muita kustannuksia. ASP-lainalla ensiasunnon ostaja voi saada edullisemman lainan verrattuna perinteisiin asuntolainoihin.

Kenelle asp laina on tarkoitettu

ASP-laina on suunnattu erityisesti nuorille ensiasunnon ostajille, jotka haluavat hankkia oman kodin ja sitoutuvat säästämään tätä tarkoitusta varten. Lainanhakijan tulee olla vähintään 15-vuotias ja enintään 39-vuotias, ja hänellä tulee olla riittävät säästöt ASP-tilillään sekä hyvä maksukyky. ASP-lainan avulla ensiasunnon ostaja voi saavuttaa asumisen omavaraisuutta ja taloudellista vakautta samalla kun hän pääsee nauttimaan oman kodin tuomasta turvasta ja mukavuudesta.

Asp lainan perusedellytykset

Asp-lainan saamiseksi on olemassa tiettyjä perusedellytyksiä, jotka ensiasunnon ostajan tulee täyttää. Näihin kuuluvat ikäraja ja muut henkilökohtaiset vaatimukset, säästötavoitteet ja säästöaika sekä asunnon ostaminen ensiasunnoksi.

A. Ikäraja ja muut henkilökohtaiset vaatimukset

Asp-lainaa voivat hakea 15-39-vuotiaat henkilöt. Lainanhakijan tulee olla vähintään 15-vuotias asp-tilin avaamisen hetkellä ja enintään 39-vuotias asuntolainaa hakiessa. Hakijan tulee myös olla Suomen kansalainen tai pysyvästi maassa asuva henkilö. Lisäksi hakijalla ei saa olla merkittäviä luottotietojen häiriöitä, sillä ne voivat vaikuttaa kielteisesti lainansaantiin.

B. Säästötavoitteet ja säästöaika

Asp-lainan saamiseksi hakijan tulee säästää vähintään 10 % asunnon hankintahinnasta asp-tilille. Säästämisen tulee tapahtua vähintään kahdeksan peräkkäisen vuosineljänneksen aikana eli kahden vuoden ajan. Säästöaika voi kuitenkin olla pitempi, ja säästäminen voi tapahtua joustavasti eri summin eri aikoina. Säästötavoite on täytettävä ennen asuntolainan myöntämistä.

C. Asunnon ostaminen ensiasunnoksi

Asp-laina on tarkoitettu ensiasunnon ostamiseen. Ensiasunnolla tarkoitetaan asuntoa, jossa lainanhakija ei ole aiemmin omistanut vähintään 50 %:n osuutta. Lisäksi asunnon tulee olla hakijan tai hänen perheensä vakituinen asunto, johon muutetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta. Asunnon voi ostaa yksin tai yhdessä esimerkiksi puolison kanssa. Jos asunto ostetaan yhdessä, molempien osapuolten tulee täyttää asp-lainan perusedellytykset.

Asp-tilin avaaminen

Asp-tilin eli asuntosäästöpalkkiotilin avaaminen on ensimmäinen askel kohti asp-lainaa. Tämän osion aikana käymme läpi, miten voit valita sopivan pankin, avata tilin ja valita säästösumman sekä säästövälineet. Lisäksi annamme vinkkejä onnistuneeseen asp-säästämiseen.

Valitseminen pankki ja tilin avaamisen prosessi

Ensimmäinen vaihe asp-tilin avaamisessa on pankin valinta. Useimmat suomalaiset pankit tarjoavat asp-tilipalveluita, joten kannattaa tutustua eri pankkien ehtoihin ja palveluihin. Vertaile esimerkiksi korkoja, palvelumaksuja ja asiakaspalvelun laatua. Pankkiasioiden hoitaminen tutussa pankissa voi olla helpompaa ja sujuvampaa.

Kun olet valinnut pankin, voit avata asp-tilin joko konttorissa tai usein myös verkossa. Tilin avaaminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista sekä tietojen antamista henkilötiedoista ja taloudellisesta tilanteesta. Pankki saattaa myös vaatia allekirjoituksen sopimukseen, jossa sitoudutaan noudattamaan asp-säästämisohjelman ehtoja.

Säästösumman valitseminen ja säästövälineet

Asp-tilille tulee säästää vähintään kahden vuoden ajan ja vähintään neljänneksen tavoiteostohinnasta. Säästösumman valinta riippuu omista taloudellisista mahdollisuuksista ja asunnon hankintasuunnitelmista. On tärkeää, että säästäminen on realistista ja joustavaa, jotta se ei aiheuta liikaa paineita arjessa.

Asp-säästäjänä voit valita erilaisia säästövälineitä, kuten talletuksia, sijoitusrahastoja tai osakkeita. Tarkastele eri vaihtoehtojen tuotto-odotuksia, riskejä ja kuluja ennen päätöksen tekemistä. On hyvä muistaa, että korkeamman riskin sijoituksilla voi olla suurempi tuottopotentiaali, mutta samalla myös suurempi mahdollisuus pääoman menetykseen.

Vinkkejä asp-säästämiseen

Onnistunut asp-säästäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja sitoutumista. Tässä muutamia vinkkejä asp-säästämisen tehostamiseen:

 • Aseta selkeät tavoitteet: Mieti, kuinka paljon haluat säästää ja minkälaisen asunnon haluat ostaa. Tämä auttaa motivoimaan säästämiseen ja pitämään suunnan kohti tavoitetta.
 • Säästä säännöllisesti: Tee säästämisestä rutiini esimerkiksi automaattisen säästötilisiirron avulla. Näin et unohda säästää, ja säästäminen on helpompi sisällyttää arjen menoihin.
 • Seuraa edistymistäsi: Pidä kirjaa säästöistäsi ja tarkista tilanteesi säännöllisesti. Näin voit tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmaasi ja varmistaa, että olet oikealla tiellä kohti tavoitettasi.
 • Kartoita mahdollisia tukia: Selvitä, onko sinulla oikeus esimerkiksi asumistukeen tai opintotuen asumislisään, jotka voivat auttaa kattamaan asumiskuluja säästämisen aikana.

Asp-säästämisen avulla voit rakentaa vakaan taloudellisen pohjan tulevalle asunnon hankinnalle ja saada edullisen ja joustavan asp-lainan ensiasunnon ostoa varten.

Asp-lainan hakeminen

Asp-lainan hakeminen on tärkeä vaihe ensiasunnon ostamisessa, ja seuraavassa käsitellään hakemisen ajankohtaa, tarvittavia asiakirjoja, lainan määrän arviointia ja laskentaa sekä käsittelyaikaa ja lainapäätöstä.

Hakemisen ajankohta ja tarvittavat asiakirjat

Asp-lainan hakeminen kannattaa aloittaa, kun säästötavoite on saavutettu tai sen saavuttamiseen on vähän aikaa jäljellä. Tällöin asunnon etsiminen ja ostaminen on ajankohtaista. Ennen lainahakemuksen jättämistä on hyvä varmistaa, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa.

Tarvittavat asiakirjat voivat vaihdella eri pankkien välillä, mutta yleensä asp-lainanhakijan tulee toimittaa ainakin seuraavat tiedot ja dokumentit:

 • Henkilötiedot ja henkilöllisyystodistus
 • Tulotodistus tai muu selvitys tuloista (esimerkiksi palkkakuitti)
 • Asp-tilin tiliote, josta ilmenee säästetty summa
 • Selvitys mahdollisista muista lainoista ja veloista
 • Asunnon ostoa varten tehty esisopimus tai kauppakirja

Lainan määrän arviointi ja laskenta

Asp-lainan määrä riippuu säästetystä summasta, asunnon hinnasta sekä hakijan maksukyvystä. Lainan enimmäismäärä on 90 % asunnon hankintahinnasta, mutta ensiasunnon ostajalla tulee olla vähintään 10 % asunnon hinnasta omia säästöjä. Pankki voi kuitenkin myöntää lainaa pienemmällä omavastuuosuudella, jos valtiontakausta tai muuta vakuutta käytetään.

  Kuinka suuren asuntolainan voin ottaa?

Lainan määrää arvioitaessa pankki tarkastelee hakijan tuloja, menoja ja velkoja. Pankki käyttää yleensä ns. lainakatetta, joka on suhdeluku hakijan bruttotulojen ja lainan määrän välillä. Yleinen suositus lainakatteelle on, että se ei saisi ylittää 4-5-kertaista vuosibruttotuloa.

Esimerkiksi, jos hakijan vuosibruttotulot ovat 50 000 euroa ja asunnon hinta on 200 000 euroa, hakijan omavastuuosuus (10 %) on 20 000 euroa. Tällöin asp-lainan enimmäismäärä on 180 000 euroa (90 %), jolloin lainakatteen suhde on 3,6 (180 000 / 50 000).

Kokeile myös asuntolainalaskuria.

Käsittelyaika ja lainapäätös

Asp-lainahakemuksen käsittelyaika vaihtelee eri pankkien välillä, mutta yleensä se on noin 1-2 viikkoa. Käsittelyajan aikana pankki tarkistaa hakijan tiedot ja arvioi maksukyvyn. Lainapäätöksen saamisen jälkeen hakija voi allekirjoittaa lainasopimuksen ja nostaa lainan sovitun aikataulun mukaisesti.

Huomioitavaa on, että lainapäätös ei ole vielä sitova sopimus, vaan se on pankin myöntämä lupaus lainasta. Laina tulee nostaa sovitun ajan kuluessa, muuten lainalupaus raukeaa. Asuntokaupan toteutumisen yhteydessä asp-lainan ehtoihin voi vielä tulla muutoksia esimerkiksi asunnon arvon tai ostajien maksukyvyn muuttuessa.

Lainan ehdot ja kustannukset

ASP-lainan ehdot ja kustannukset määritellään lainasopimuksessa, jonka ensiasunnon ostaja tekee pankin kanssa. Tässä osiossa käsitellään keskeisiä ehtoja ja kustannuksia, kuten korkoa, marginaalia, viitekorkoa, laina-aikaa, lyhennystapaa ja muita mahdollisia kuluja.

Korko, marginaali ja viitekorko

ASP-lainan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Viitekorko on pankin ulkopuolinen korko, johon lainan korko sidotaan. Yleisimpiä viitekorkoja ovat Euribor-korot, mutta ASP-lainassa on yleensä käytössä 12 kuukauden Euribor. Marginaali on pankin osuus korosta, joka lisätään viitekoron päälle. Marginaali voi vaihdella eri pankeissa ja asiakaskohtaisesti.

ASP-lainassa on tyypillisesti edullisempi korko kuin muissa asuntolainoissa, koska valtio tukee ensiasunnon ostajia. Korkotaso voi vaihdella pankista toiseen, joten on suositeltavaa kilpailuttaa lainatarjouksia useammasta pankista.

Laina-aika ja lyhennystapa

ASP-lainan laina-aika eli takaisinmaksuaika voi olla joustava, mutta yleisimmin se on 10–25 vuotta. Laina-ajan pituus vaikuttaa kuukausittaiseen lyhennyserään ja korkokustannuksiin. Pidempi laina-aika tarkoittaa pienempiä kuukausieriä, mutta korkeampia korkokustannuksia.

Yleisin ASP-lainan lyhennystapa on annuiteetti, jossa kuukausittainen maksuerä pysyy samana koko laina-ajan. Maksuerä koostuu osasta lainan pääomaa ja osasta korkoa. Lainan alussa korko-osuus on suurempi, mutta se pienenee ajan myötä, kun pääomaosuus kasvaa.

Muut kulut, kuten järjestelypalkkio

ASP-lainaan voi liittyä muitakin kuluja, kuten järjestelypalkkio tai mahdolliset tilinhoitomaksut. Järjestelypalkkio on kertaluonteinen maksu, jonka pankki perii lainan myöntämisestä. Tilinhoitomaksu puolestaan on kuukausittainen maksu, joka peritään lainan hoidosta. Eri pankeilla voi olla erilaiset käytännöt näiden kulujen suhteen.

On tärkeää huomioida kaikki lainaan liittyvät kulut ja vertailla niitä eri pankkien tarjouksissa. Näin voit valita itsellesi edullisimman ASP-lainan ja säästää kustannuksissa pitkällä aikavälillä.

Valtiontakaus ja lisälaina

ASP-lainan lisäksi ensiasunnon ostajalle on tarjolla muita tukimuotoja, kuten valtiontakaus ja mahdollinen lisälaina. Tässä osiossa käsittelemme näitä vaihtoehtoja ja niiden ehtoja tarkemmin.

Valtiontakauksen hakeminen ja edellytykset

Valtiontakaus on yksi ASP-lainaan liittyvä etu, joka voi helpottaa lainansaantia ja vähentää omavelkaisen takauksen tarvetta. Valtiontakauksen saaminen edellyttää, että asunnon ostaja täyttää tietyt ehdot:

 • Asunnon ostajan tulee olla ensiasunnon ostaja, eli hän ei ole aiemmin omistanut asuntoa tai osuutta asunnosta Suomessa.
 • Asunnon ostajan tulee olla alle 40-vuotias.
 • Asunnon ostajan tulee asua ostettavassa asunnossa vakituisesti.

Valtiontakaus voidaan myöntää enintään 90 % ASP-lainan määrästä. Hakijan tulee itse kattaa loppuosa asunnon hinnasta omalla rahoituksella tai muulla vakuudella. Valtiontakauksen myöntää Kuntarahoitus Oyj, mutta hakemus tehdään yleensä pankin kautta ASP-lainaa haettaessa.

Lisälainan mahdollisuus ja sen ehdot

Jos ASP-säästäjän säästöt ja ASP-laina eivät riitä kattamaan koko asunnon hintaa, voi hän hakea lisälainaa pankilta. Lisälainan saaminen edellyttää, että säästäjä on täyttänyt ASP-lainan perusedellytykset ja että hänellä on joko riittävästi omaa rahoitusta tai muita vakuuksia lainan kattamiseksi. Lisälainan ehdot vaihtelevat pankista toiseen, ja niistä kannattaa neuvotella oman pankin kanssa.

On tärkeää huomioida, että lisälainan korko ja muut ehdot voivat poiketa ASP-lainasta. Lisäksi valtiontakaus ei kata lisälainaa, joten lainansaajan tulee itse järjestää vakuudet lisälainalle tai ottaa käyttöön omavelkainen takaus.

Kun haet sekä ASP-lainaa että lisälainaa, on hyvä vertailla eri pankkien tarjouksia ja ehtoja. Näin voit löytää itsellesi parhaiten sopivan kokonaisratkaisun ensiasunnon rahoitukseen.

Asuntokauppa ja asp-laina

Kun olet saavuttanut asp-säästötavoitteesi ja pankki on myöntänyt sinulle asp-lainan, voit aloittaa asunnon etsimisen ja ostamisen. Tässä osiossa käsitellään asuntokaupan eri vaiheita ja asp-lainaan liittyviä asioita.

A. Kauppakirjan allekirjoittaminen ja lainan nosto

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, voit tehdä tarjouksen siitä. Jos tarjouksesi hyväksytään, seuraa kauppakirjan allekirjoittaminen. Kauppakirja on asiakirja, jossa sovitaan asuntokaupan ehdoista, kuten kauppahinnasta, maksuaikataulusta ja muista kauppaan liittyvistä seikoista. Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä maksetaan yleensä käsiraha, joka on osa kauppahintaa.

Ennen kauppakirjan allekirjoittamista sinun tulee tarkistaa pankista, että asp-lainasi on valmis nostettavaksi. Lainan nosto tapahtuu yleensä kaupantekotilaisuudessa, jolloin pankki siirtää lainasumman myyjän tilille ja sinä saat vastineeksi asunnon omistusoikeuden. Lainan nostamiseen liittyvästä prosessista ja aikataulusta kannattaa keskustella pankin kanssa hyvissä ajoin ennen kauppaa.

B. Asunnon omistus ja asumisen aloitus

Kun kauppakirja on allekirjoitettu ja laina nostettu, siirtyy asunnon omistusoikeus sinulle. Voit muuttaa uuteen asuntoosi heti, kun kauppa on tehty ja myyjä on luovuttanut asunnon avaimet sinulle. Muista ilmoittaa muutosta väestörekisteriin ja tehdä tarvittavat sopimukset esimerkiksi sähkön, veden ja internetin osalta.

  Hae Kulutusluottoa

Asp-lainalla ostetun asunnon tulee olla pääasiallinen asuinpaikkasi laina-aikana. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee asua siinä itse vähintään 50 % ajasta ja yleensä myös rekisteröidä se viralliseksi osoitteeksesi. Jos tilanteesi muuttuu siten, että et enää voi tai halua asua asunnossa, tulee sinun neuvotella pankin kanssa mahdollisista ratkaisuista.

C. Lainan lyhentämisen aloitus

Asp-lainan lyhentäminen alkaa yleensä 1-3 kuukauden kuluttua lainan nostosta. Pankki lähettää sinulle erillisen lainanlyhennysaikataulun, joka kertoo tarkat lyhennysajankohdat ja -summat. Laina lyhennetään yleensä kuukausittain, ja lyhennykset veloitetaan automaattisesti tililtäsi.

Asp-lainan lyhennystapa ja -aika on sovittu lainasopimuksessa. Yleisimpiä lyhennystapoja ovat annuiteetti, tasalyhennys ja tasaerä. Jos haluat muuttaa lyhennystapaa tai -aikaa myöhemmin, tulee sinun neuvotella tästä pankin kanssa ja tehdä tarvittavat muutokset sopimukseen.

Muutokset laina-aikana

Asp-laina on joustava vaihtoehto ensiasunnon ostajille, ja se tarjoaa mahdollisuuden tehdä muutoksia lainaan elämäntilanteiden muuttuessa. Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia muutostilanteita, kuten lyhennysvapaiden kuukausien käyttö, lainan korottaminen tai pienentäminen sekä asunnon myynti ja uuden asp-lainan hakeminen.

Lyhennysvapaiden kuukausien käyttö

Elämäntilanteet voivat muuttua laina-aikana, ja siksi asp-laina tarjoaa mahdollisuuden lyhennysvapaisiin kuukausiin. Lyhennysvapaat tarkoittavat ajanjaksoja, jolloin lainan lyhentämistä ei tarvitse suorittaa. Yleensä pankit sallivat lyhennysvapaita kuukausia tietyin ehdoin, esimerkiksi työttömyyden, opiskelun tai perhevapaan aikana.

Lyhennysvapaiden kuukausien käyttö on hyvä tapa helpottaa taloudellista tilannetta väliaikaisesti. Kuitenkin on huomioitava, että lyhennysvapaat eivät poista velkaa kokonaan, vaan ne siirtävät lainan lyhentämistä tulevaisuuteen. Lisäksi korkokulut kertyvät normaalisti lyhennysvapaiden aikana.

Lainan korottaminen tai pienentäminen

Asp-lainan määrää voidaan tarvittaessa muuttaa laina-aikana. Lainan korottaminen on mahdollista, jos esimerkiksi asunnon arvo on noussut tai asuntoon on tehty parannuksia ja remontteja. Lainan korottamisen yhteydessä pankki arvioi uudelleen asiakkaan maksukyvyn ja lainan vakuusarvon.

Toisaalta lainan pienentäminen voi olla tarpeen, jos asiakkaan taloudellinen tilanne on heikentynyt tai asunnon arvo on laskenut. Lainan pienentämisessä on huomioitava, että se voi vaikuttaa laina-aikaan ja kuukausierän suuruuteen.

Asunnon myynti ja uuden asp-lainan hakeminen

Asp-lainalla ostetun asunnon myynti on mahdollista, mutta se edellyttää, että laina maksetaan kokonaan pois kauppahinnasta. Jos asunnon myynnistä jää voittoa, se voidaan käyttää uuden asunnon ostamiseen ja uuden asp-lainan vakuudeksi.

Uuden asp-lainan hakeminen onnistuu, jos edellinen laina on maksettu pois ja asp-tilillä on riittävästi säästöjä uuden lainan saamiseksi. Uuden asp-lainan ehdot voivat olla erilaiset kuin edellisen lainan, ja ne määritellään aina tapauskohtaisesti pankin kanssa.

Asp-lainan hyödyt ja haitat verrattuna muihin lainavaihtoehtoihin

Asp-laina on suunniteltu erityisesti ensiasunnon ostajille, ja se tarjoaa monia etuja verrattuna muihin asuntolainavaihtoehtoihin. Tämä kohta käsittelee asp-lainan hyötyjä ja haittoja sekä vertailee sitä muihin lainatyyppeihin.

Edullinen korkotaso ja valtiontakaus

Hyöty: Asp-lainan suurin etu on sen edullinen korkotaso. Laina on yleensä markkinoiden alhaisimman koron laina, sillä pankit myöntävät sen pienemmällä marginaalilla kuin perinteiset asuntolainat. Lisäksi valtio tukee asp-lainaa korkotuella, joka voi alentaa lainan korkoa entisestään. Valtiontakaus puolestaan helpottaa lainan saamista, koska se kattaa suuren osan lainasta, jolloin omarahoitusosuus voi olla pienempi.

Haitta: Asp-lainan saatavuus riippuu säästötavoitteen täyttymisestä, mikä voi rajoittaa sen käyttöä joillekin hakijoille. Jos säästötavoite jää saavuttamatta, asunnon ostaja ei voi hyödyntää asp-lainan edullista korkotasoa ja valtiontakausta.

Joustavuus muuttuvassa elämäntilanteessa

Hyöty: Asp-laina tarjoaa joustavuutta muuttuvissa elämäntilanteissa. Lainan lyhennysvapaita kuukausia on mahdollista käyttää esimerkiksi opiskelun, perhevapaan tai työttömyyden aikana. Lisäksi laina-aikaa voidaan pidentää tai lyhentää tarpeen mukaan.

Haitta: Joustavuuden vastapainona asp-laina sisältää joitakin rajoituksia, kuten asunnon ostamisen ensiasunnoksi. Tämä voi olla hankalaa esimerkiksi silloin, jos hakija haluaa ostaa sijoitusasunnon tai siirtyä suurempaan asuntoon ennen ensiasunnon myymistä.

Mahdolliset rajoitukset asunnon ostamisessa

Hyöty: Asp-laina antaa ensiasunnon ostajalle mahdollisuuden keskittyä säästämiseen ja suunnitella tulevaa asunnon hankintaa pitkällä tähtäimellä. Tämä voi auttaa ostajaa valmistautumaan taloudellisesti paremmin asuntokauppaan ja löytämään sopivan asunnon ilman kiirettä.

Haitta: Asp-lainan ehdot voivat rajoittaa asunnon ostamista tietyin edellytyksin. Esimerkiksi asunnon tulee olla ensiasunto, ja sen hinta ei saa ylittää tiettyä enimmäismäärää alueesta riippuen. Lisäksi lainan määrä voi olla korkeintaan 90 % asunnon arvosta, jolloin ostajan on varauduttava suurempaan omarahoitusosuuteen kuin muissa lainavaihtoehdoissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asp-laina tarjoaa monia etuja ensiasunnon ostajille, kuten edullisen korkotason, valtiontakauksen ja joustavuuden muuttuvissa elämäntilanteissa. Haittapuolena ovat mahdolliset rajoitukset asunnon hankinnassa ja säästötavoitteiden saavuttamisen vaatimus. Jokaisen ensiasunnon ostajan kannattaa punnita asp-lainan hyötyjä ja haittoja suhteessa omaan taloudelliseen tilanteeseensa ja asumistarpeisiinsa.

Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/rahoitus-ja-lainapalvelut/asp-saastaminen-ja-asp-laina/

Usein kysytyt kysymykset

Asp-laina herättää usein monia kysymyksiä ensiasunnon ostoa suunnittelevilla henkilöillä. Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä asp-lainaan liittyviä kysymyksiä ja vastataan niihin yksityiskohtaisesti ja kattavasti.

Mikä on Asp-laina?

Asp-laina eli asuntosäästöpalkkiolaina on erityisesti nuorille suunnattu lainamuoto, joka auttaa ensiasunnon hankinnassa. Lainan saamiseksi nuoren tulee ensin avata Asp-tili ja säästää vähintään 10 % asunnon hankintahinnasta.

Kenelle Asp-laina on tarkoitettu?

Asp-laina on tarkoitettu 15–39-vuotiaille ensiasunnon ostajille. Lainaa voi hakea yksin tai yhdessä esimerkiksi puolison kanssa.

Miten Asp-lainaa haetaan?

Asp-lainaa haetaan pankista, josta nuori on avannut Asp-tilin. Laina haetaan täyttämällä lainahakemus ja toimittamalla tarvittavat liitteet pankkiin.

Miten Asp-tili avataan?

Asp-tilin avaaminen tapahtuu pankissa. Tiliä avatessa nuoren tulee olla vähintään 15-vuotias, mutta alle 18-vuotiaan tilin avaamiseen tarvitaan huoltajan suostumus.

Kuinka paljon Asp-tilille tulee säästää?

Asp-tilille tulee säästää vähintään 10 % asunnon hankintahinnasta. Säästöjen kertyminen kestää vähintään kaksi vuotta, ja säästämisen tulee tapahtua vähintään kahdeksana kalenterineljänneksenä.

Voiko Asp-lainaa saada ilman säästöjä?

Ei voi. Asp-lainan edellytyksenä on, että nuori on säästänyt vähintään 10 % asunnon hankintahinnasta Asp-tilille.

Minkälaisia korkoetuja Asp-laina tarjoaa?

Asp-laina tarjoaa monia korkoetuja. Lainasta maksettava korko on yleensä alhaisempi kuin tavallisista asuntolainoista, ja lisäksi valtio maksaa osan lainan korosta ensimmäisten vuosien ajan.

Onko Asp-lainassa korkokattoa?

Kyllä, Asp-lainassa on korkokatto. Se tarkoittaa, että lainan korko ei voi nousta tietyn rajan yli. Korkokatto suojaa lainanottajaa koron nousulta.

Miten Asp-laina maksetaan takaisin?

Asp-laina maksetaan takaisin kuukausittaisilla lyhennyksillä. Lyhennykset sovitaan lainasopimuksessa ja ne voivat olla kiinteitä tai annuiteetti- eli tasaerälyhennyksiä.

Voiko Asp-lainalla ostaa vain uuden asunnon?

Ei. Asp-lainalla voi ostaa sekä uuden että käytetyn omistusasunnon, kunhan se on lainanhakijan ensiasunto.

Voiko Asp-lainaa käyttää remontointiin?

Asp-lainaa voi käyttää asunnon perusparannukseen eli remonttiin, joka parantaa asunnon laatua tai pidentää sen käyttöikää.

Voiko Asp-lainaa saada ilman takaajia?

Asp-lainan saamiseksi ei välttämättä tarvita takaajia, mutta pankki voi vaatia lainalle lisävakuuksia tai takaajan, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

Kuinka nopeasti Asp-laina maksetaan?

Asp-laina maksetaan, kun kaikki lainaehdot on täytetty, asuntokauppa on tehty ja pankki on saanut vakuuden. Lainan maksamisen ajankohta vaihtelee tapauskohtaisesti.

Onko Asp-lainassa valtiontakaus?

Kyllä, Asp-lainassa on valtiontakaus. Valtiontakaus kattaa enintään 90 % lainan määrästä ja se voi toimia lisävakuutena pankille.

Mikä on Asp-tilin korkotuki?

Asp-tilin korkotuki on valtion maksama tuki, joka kattaa osan Asp-lainan korosta ensimmäisten vuosien ajan. Korkotuki auttaa nuoria selviämään lainanlyhennyksistä.

Miten Asp-laina eroaa tavallisesta asuntolainasta?

Asp-laina eroaa tavallisesta asuntolainasta muun muassa korkoetujen, korkokaton ja valtiontakauksen osalta. Lisäksi Asp-lainan saamiseksi on täytettävä tietyt ehdot, kuten säästäminen Asp-tilille.

Voiko Asp-lainaa lyhentää nopeammin?

Kyllä, Asp-lainaa voi lyhentää nopeammin sopimalla asiasta pankin kanssa. Nopeampi lyhentäminen voi alentaa lainan kokonaiskustannuksia.

Mitä tapahtuu, jos Asp-lainan ehdot eivät täyty?

Jos Asp-lainan ehdot eivät täyty, nuori ei voi saada Asp-lainaa. Tällöin on mahdollista hakea tavallista asuntolainaa tai jatkaa säästämistä Asp-tilille.

Voiko Asp-lainan peruuttaa?

Asp-lainan voi peruuttaa ennen lainasopimuksen allekirjoittamista. Peruuttamisen jälkeen nuoren on mahdollista hakea uutta lainaa tai käyttää Asp-säästöjä muuhun tarkoitukseen.

Voiko asp-lainaa saada yhdessä puolison kanssa?

Kyllä, asp-lainaa voi hakea yhdessä puolison tai avopuolison kanssa. Molemmilla hakijoilla tulee olla omat asp-tilit ja säästötavoitteen tulee olla saavutettu molempien tilien osalta. Hakijoiden yhteenlaskettu lainamäärä voi olla suurempi kuin yksittäisen hakijan lainamäärä, mikä mahdollistaa kalliimman asunnon ostamisen. Lainan takaisinmaksu hoidetaan yhteisvastuullisesti.

Mitä tapahtuu, jos säästötavoitetta ei saavuteta?

Jos säästötavoite ei täyty, asp-lainaa ei ole mahdollista saada. Kuitenkin, jos säästöt jäävät vain hieman alle tavoitteen, voi pankki harkintansa mukaan myöntää asp-lainan. On tärkeää, että asiakas keskustelee pankin kanssa tilanteestaan ja mahdollisista ratkaisuista. Jos asp-lainaa ei myönnetä, voi asiakas harkita muita lainavaihtoehtoja, kuten perinteistä asuntolainaa tai joustoluottoa.

Onko asp-laina paras vaihtoehto kaikille ensiasunnon ostajille?

Asp-laina on monille ensiasunnon ostajille erinomainen vaihtoehto, mutta se ei välttämättä sovi kaikille. Asp-lainan etuja ovat edullinen korkotaso, valtiontakaus ja joustavuus muuttuvassa elämäntilanteessa. Haittapuoli on asunnon ostamiseen liittyvät mahdolliset rajoitukset.

Asp-laina voi olla erityisen hyvä vaihtoehto nuorille ensiasunnon ostajille, jotka haluavat säästää suuren osan asunnon hinnasta ennen ostoa. Kuitenkin, jos ostaja haluaa nopeasti ostaa asunnon tai ei pysty saavuttamaan säästötavoitetta, voi perinteinen asuntolaina tai muu lainavaihtoehto olla sopivampi.

Yhteenveto

Asp-laina on erinomainen vaihtoehto ensiasunnon ostajille, jotka haluavat hyödyntää valtion tarjoamia etuja ja saada edullisen lainan asuntokaupoille. Tämän artikkelin kattavan tarkastelun perusteella voimme tehdä seuraavat johtopäätökset asp-lainasta:

 1. Asp-laina on suunniteltu ensiasunnon ostajille: Sen tarkoitus on auttaa ensiasunnon ostajia säästämään riittävästi rahaa asunnon ostamiseksi ja saamaan samalla edullisen lainan.
 2. Asp-tilin avaaminen vaatii järjestelmällistä säästämistä: Asp-lainan perusedellytyksenä on säästää vähintään kahden vuoden ajan ja saavuttaa tietty säästötavoite ennen lainan hakemista.
 3. Asp-laina on edullinen ja joustava: Asp-lainan korko on usein matalampi kuin muiden asuntolainojen, ja lisäksi valtio takaa osan lainasta. Laina-aika on myös joustava, ja laina-aikana voi käyttää lyhennysvapaita kuukausia tarpeen mukaan.
 4. Asp-lainaa voi hakea yhdessä puolison kanssa: Asp-lainaa voi hakea yksin tai yhdessä puolison kanssa, mikä lisää joustavuutta ja mahdollistaa suuremman lainasumman hakemisen.
 5. Asp-laina ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille ensiasunnon ostajille: Vaikka asp-laina tarjoaa monia etuja, se ei välttämättä sovi kaikille. Esimerkiksi tietyt asunnon ostoon liittyvät rajoitukset voivat estää sen käytön joissakin tilanteissa.

Asp-lainan hyödyntämistä kannattaa harkita ensiasunnon ostoa suunnitteleville, jotka täyttävät lainan myöntämiseen liittyvät ehdot ja ovat valmiita säästämään järjestelmällisesti muutaman vuoden ajan. Aiemmissa kohdissa kerrotut vinkit asp-tilin avaamiseen, säästämiseen ja lainan hakemiseen auttavat varmasti lainanhakuprosessissa ja asunnon ostamisessa.

Muista kuitenkin aina vertailla eri lainavaihtoehtoja ja keskustella pankin tai asiantuntijan kanssa ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Näin voit varmistaa, että valitset itsellesi parhaiten sopivan lainaratkaisun ja pääset nauttimaan ensiasunnon omistamisesta mahdollisimman sujuvasti.

Aiheeseen liittyvää