Asuntolainoille kaavailtu lainakatto puhuttaa puolesta ja vastaan

Asuntolainoille kaavailtu lainakatto on kohdannut vastustusta useilta eri tahoilta. Finanssivalvonnalle ollaan antamassa oikeutta päättää asuntolainakatosta jopa 20 prosentin omarahaosuuteen asti. Nykytilanteessa Finanssivalvonta voi antaa ainoastaan ohjeistuksia, joita useat pankit eivät noudata. Ehdotus saa myös kannatusta, kun Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola puhuu blogissaan lainakaton puolesta. Metsolan mukaan kokonaan lainarahalla rahoitetussa omistusasunnossa asuminen vastaa tilannetta, jossa asunnosta maksettaisiin vuokraa pankille. Sataprosenttisesti asunnon arvon kattava asuntolaina pitkällä laina-ajalla ei lyhene alkuun juuri lainkaan, jolloin lainasta maksetaan pankille lähes pelkästään korkoja. Metsola käyttää esimerkkinä Ruotsin pitkiä asuntolainoja, jolloin lainasta maksetaan pelkkiä korkoja jopa useiden vuosikymmenten ajan. Tilanne vastaa tällöin vuokralla asumista, sillä pankille maksetaan oikeudesta asua asunnossa ilman, että oma omaisuus karttuu asunnon omistajuuden muodossa. Myös luottoluokitusyhtiö Moody’s on kannattanut ehdotusta lainakatosta, sillä se lisäisi yhtiön mukaan suomalaisten pankkien pääomia ja vahvistaisi Finanssivalvonnan toimivaltaa, kertoo Taloussanomat. Moody’s kertoo kommentissaan suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen kasvaneen viime vuosina matalan korkotason takia. Lainakatto rajoittasi velkaantumista ja auttaisi ihmisiä huolehtimaan lainoistaan myös tulevaisuudessa korkotason noustessa. Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän esityksen mukaan Finanssivalvonta saisi oikeuden päättää asuntolainojen lainakatosta aina 20 prosentin omarahaosuuteen asti. Lainakatto asetettaisiin aina neljännesvuosittain taloustilanteen ja Finanssivalvonnan arvion mukaan. Kovimmillaan Finanssivalvonta voisi määrätä pankit vaatimaan asiakkailtaan jopa 20 prosentin omarahaosuutta, jolloin asunnon hinnasta 20 prosenttia pitäisi löytyä lainanhakijalta itseltään. Esimerkiksi 130 000 euron asunnosta omarahaosuus olisi tällöin jopa 26 000 euroa. Lainakattoa on arvosteltu erityisesti siitä, että se asettaa ensiasunnon ostajat vaikeaan tilanteeseen. Suuren summan säästäminen vuokranmaksun ohella voi olla nuorelle perheelle ylivoimaista, jolloin vuokra-asuminen on ainoa vaihtoehto. Varsinais-Suomen Yrittäjien mukaan asuntolainakatto vaikuttaisi ensi-asunnon ostajien lisäksi muihinkin. Ensiasunnon ostajat tekevät noin 20 prosenttia asuntokaupoista, joten ensiasunnon ostajien vähentäminen vaikeuttaisi asunnonvaihtoa ja vaikuttaisi haitallisesti koko asuntokauppaan. Asuntokaupan hiljentymisen seurauksena myös uudisrakentuminen vähentyisi. Ensiasunnon ostajat joutuisivat myös tyytymään nykyistä pienempiin asuntoihin, jolloin he kilpailivat pienistä yksiöistä sijoittajien kanssa.

  ASP-lainat kasvattavat suosiotaan

Aiheeseen liittyvää