Varmista työsuojeluun liittyvät vastuut avaimet käteen -talopakettia hankkiessa

Pientalorakentamisen “avaimet käteen” -urakoinnin suosion kasvu on heikentänyt työsuojelua. Ulkomaalaisilla rakentajilla ei ole usein riittävästi tietoa ja tahtoa työsuojeluun liittyvistä seikoista. Avaimet käteen -talopaketin hankkijan tulee huolehtia työsuojeluun liittyvistä vastuista ja toimenpiteistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Pekka von Hertzen toteaa viraston tiedotteessa, että pientalorakentamiseen keskittyneet yritykset elävät työsuojelun näkökulmasta “kuin pellossa”. Työsuojeluviranomaiset löysivät puutteita jopa Vuoreksen asuntomessualueelta Tampereelta. Työt keskeytettiin useilla työmailla muun muassa putoamissuojauksen laiminlyönnin ja puutteellisten telineiden takia. Lisäksi suojavaatetus ja suojakypärät puuttuivat useilta työntekijöiltä. Vastuu työturvallisuudesta työmaalla on lain mukaan rakennuttajalla. Rakennuttaja vastaa työmaan työturvallisuudesta turvallisuuskoordinaattorin ominaisuudessa. Ylitarkastaja von Hertzenin mukaan useille rakennuttajille on tullut kallis yllätys, kun tapahtuneen työtapaturman vastuut on selvitetty. Ylitarkastaja kehoittaa avaimet käteen -talopaketin hankkineita sopimaan, että myyjä toimii hankkeessa päätoteuttajana, jolloin vastuu on toimittajan nimeämällä työnjohtajalla. Samalla voidaan sopia, että vastaava työnjohtaja ottaa vastuun työturvallisuudesta. Ilman erillistä sopimusta työnjohtajalla ei ole työturvallisuusvastuuta. Pientalorakentamisessa keskeisiä työturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa putoamissuojaukset, kulkutiet ja koneiden ja laitteiden ja suojaus.

  Loma-asuntoja edullisesti Etelä-Euroopasta

Aiheeseen liittyvää