Hypo: Kahden asunnon loukun vaara on noussut jyrkästi

Kahden asunnon loukku on asuntomarkkinoiden hidastuessa entistä todennäköisempi vaara. Vanha asunto kannattaa myydä ennen uuden asunnon ostamista. Hypo varoittaa asuntomarkkina-analyysissään uutta asuntoa hankkivia ajautumasta kahden asunnon loukkuun. Analyysin mukaan euroalueen velkakriisi heikentää syksyllä hidastuneita asuntomarkkinoita myös tulevaisuudessa, vaikka kaupankäynti sujuukin tällä hetkellä kohtuullisesti. Hypo kehottaa uutta asuntoa hankkivia myymään ensin vanhan asuntonsa, varmistamaan rahoituksen hakemalla pankista sitovan luottopäätöksen ja allekirjoittamaan vasta tämän jälkeen sitovan ostositoumuksen. Hypon mukaan Suomen asuntomarkkinariskit ovat kuitenkin paremmin hallinnassa kuin useassa muussa maassa. Lainamarginaalit ovat nousussa, mutta asuntolainojen korot ovat kääntyneet jälleen laskuun. Ensi vuonna alkava asuntolainojen korkovähennyksen asteittainen leikkaaminen ja asumisen jatkuva kallistuminen heikentävät näkemiä. Asuntojen ostajat ovat Hypon mukaan entistä hintatietoisempia, sillä markkinoilla riittää asuntoja ja ostaja voi kalliin vaihtoehdon sijaan etsiä edullisemman vaihtoehdon, mikäli hinnasta ei päästä sopuun. Myös Helsingin seudulla riittää kalliita asuntoja. Hypo kehottaa asunnonostajia tekemään realistisen talousarvion, varautumaan kalliisiin asumiskustannuksiin ja korkeampiin korkoihin. Hypo kehottaa tekemään stressitestin kuuden prosentin korolla. Asuntolainaa ottaessa tulee varoa “ilmaisia lounaita”, pankkien kokonaisasiakaspaketit voivat käydä lopulta yllättävän kalliiksi. Hypolta muistutetaan, että esimerkiksi pankeilta saadut bonukset asiakas maksaa aina ensin itse ja talletuksista saatu huippukorko voi olla piilotettu korkeaan rahastopalkkioon.

  Nyt asuntomarkkinoilla tingitään

Aiheeseen liittyvää