Talouselämä: Senioritalo on tuntematon käsite monille

Tampereen teknillisen yliopiston tekemästä tuoreesta tutkimuksesta selviää, että senioritalo on monille vielä tuntematon käsite, joka sekoitetaan helposti palvelutalon kanssa. Tutkimusta varten toteutettuun kyselyyn vastasi yli tuhat 40-74 -vuotiasta aikuista Helsingistä, Tampereelta, Jyväskylästä ja Oulusta. Jopa puolet vastaajista uskoi senioritalo-termin tarkoittavan samaa kuin palvelutalo. Erityisesti yli 70-vuotiaiden vastaajien mielikuvissa senioritalo on sama asia kuin palvelutalo, eikä mielikuva muuttunut, vaikka vastaaja tuntisi jonkun senioritalossa asuvan tai olisi vieraillut siellä. Tutkimuksen mukaan senioritalot eivät houkuttele kuin pientä osaa ikäihmisistä, vaikka ikääntyneillä onkin tarvetta ja halua muuttaa nykyaisiin kerrostaloasuntoihin. Tutkijatohtori Tanja Tyvimaa toteaa Talouselämälle, että ikäspesifejä asuintaloja ei välttämättä tarvisi lainkaan, vaan ihmisille voisi tarjota monelaisia palveluja ja asuinympäristöjä iästä riippumatta. Senioritalolle ei ole tarkkaa määritelmää eikä laki säätele niitä, mutta yleensä senioritalolla tarkoitetaan vähintään 55-vuotiaille tarkoitettua asuintaloa, joka voi tarjota ikääntyville suunnattuja palveluita. Talossa voi olla palvelujen sijaan esimerkiksi kerhohuone tai muu yhteinen tila. Osa palveluja sisältävistä senioritaloista perii myös palvelumaksua asukkailtaan. Lähde: Talouselämä

  Koti korjauksen tarpeessa?

Aiheeseen liittyvää