RL: Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuo lisätyötä taloyhtiöille

Kyselytutkimuksen mukaan uusi asunto-osakeyhtiölaki on otettu taloyhtiöiden hallituksissa vastaan pääasiassa positiivisesti, mutta se on myös nostanut työmäärää useissa taloyhtiöissä. Erityisen positiivisena seikkana on otettu vastaan eri tahojen järjestämät koulutukset lakiin liittyvistä asioista, mikä on parantanut hallitusten osaamista. Myös vastuut ovat selkeytyneet ja uutisointi on lisännyt osakkaiden kiinnostusta. Noin joka kolmannessa yhtiössä lain vaatimat remontti-ilmoitukset ovat lisänneet hallitusten työmäärää. Eniten arvioitiin isännöitsijän työtaakan kasvaneen. Kysely toteutettiin Turussa taloyhtiöiden hallitusten Puheenjohtajien Klubin toimesta. Lähde: Rakennuslehti

  KL: Peruskorjaus laskee asumiskustannuksia

Aiheeseen liittyvää