Ekotehokkaalle rakentamiselle ei riitä kysyntää

Sisältö

    Vähäinen kysyntä, puuttelliset suunnittelumenelmät ja tietoisuus kestävän rakentamisen hyvistä ominaisuuksista ovat VTT:n tutkimuksen mukaan ekotehokkaan rakentamisen esteinä. VTT:n Kestävän rakentamisen prosessit -hankkeessa on selvitetty uutta tietoa rakennusprosesseista ja kehityksen esteistä ja edellytyksistä. Kestävän rakentamisen hyötyjen ymmärtäminen on vähäistä. VTT:n johtava tutkija Tarja Häkkinen kertoo, että paljon työtä ja koulutusta tarvitaan, jotta kestävän rakentamisen ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet saadaan ulotettua koko rakennusprosessiin. Ekotehokkaan rakentamisen kysynnän lisäämiseksi tarvitaan asiakkaiden ja rakennusten käyttäjien parempaa tiedottamista kestävän rakentamisen hyödyistä. Kestävän rakentamisen ympäristöhyödyistä, kuten energian ja luonnon raaka-aineiden kulutuksesta, sekä niiden vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on paljon tietoa, mutta lisää tutkimusta tarvitaan. Kestävän rakentamisen edistämiseen vaaditaan VTT:n mukaan tiedottamisen lisäksi monenlaisia keinoja, kuten uusia liiketoimintamalleja, menetelmäkehitystä ja erilaisia houkuttimia. Lähde: Kysynnän vähäisyys sekä puutteelliset suunnittelumenetelmät kestävän rakentamisen esteinä

      Yksin- ja kaksinasuvien määrä kasvussa

    Aiheeseen liittyvää