Energiatalkoilla säästöjä

Sisältö

    Vantaalainen rivitalokiinteistö säästi 2500 euroa vuodessa kaksivuotisessa energiansäästöprojektissa. Säästöt tulivat teknisten laitteiden lisäksi kannustamalla asukkaat mukaan energiansäästötalkoisiin. Talokeskuksen tiedotteen mukaan Asokotien kiinteistöpäällikkö Henrik Hämäläinen kertoi tavoitteeksi saada 20 asunnon rivitalokohteen energiankulutus laskettua vuoden 2005 tasolle. Talkoissa opastettiin asukkaita energiankulutuksessa ja tarkastettiin teknisiä laitteita. Projektin aikana tarkastettiin tekniset järjestelmät ja paikallistettiin rikkinäisiä laitteita, sekä tehtiin laaja energiakatselmus ja laajat mittaukset viidessä huoneistossa. Säästöä saatiin 17% huippulukemista, josta suurin osa lämpimän veden kulutuksen laskusta. Kohteessa vaihdettiin vakiopaineventtiili, säädettiin asuntojen patterien venttiilit, tiivistettiin ja korjattiin ikkunoita ja korjattiin vuotavia vesikalusteita. Lisäksi asukkaita kannustettiin mukaan järjestemällä asukastilaisuuksia ja tiedottamalla asukkaita energiankulutuksesta. Projektissa todettiin asukkaille jaetuilla tiedotteilla olevan suuri merkitys kulutustottumusten muuttamiseen. Tärkeäksi havaittiin myös se, että asukkaat ilmoittavat asunnoissa havaittavista ongelmista, kuten vuotavista hanoista. Hämäläisen mukaan projekti todettiin onnistuneeksi ja sen kautta saatuja tuloksia pystytään soveltamaan muissakin Asokotien kiinteistöissä.

      Esteettömyyttä kaivataan yhä enemmän

    Aiheeseen liittyvää