Tehokkaammat laitteet tasapainottivat kotien sähkönkulutusta

Lämmitykseen kuluu kodeissa yhä enemmän energiaa, mutta kodin laitteiden sähkönkäyttö on pysynyt entisellään. Vaikka tietokoneiden määrä on kasvanut merkittävästi, tehokkaammat televisiot ja energiansäästölamput kumoavat niiden vaikutuksen. Kotitalouksien sähkönkäyttö kasvoi yli kahdella terawattitunnilla vuodesta 2006 vuoteen 2011, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tiedote. Kasvu johtuu asuntojen lämmityksen sähkönkäytöstä. Tiedot selviävät Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -tutkimuksesta. Kodin laitteiden sähkönkäyttö on puolestaan pysynyt entisellään, sillä laitteiden entistä parempi energiatehokkuus korvaa muiden laitteiden kulutuksen kasvun. Hehkulamppujen vaihto energiansäästölamppuihin merkitsi paljon, sillä valaistuksen sähkönkäyttö on puolittunut. Valaistus kuluttaa asuntojen sähköstä enää 8 prosenttia, kun vuonna 2006 se vei vielä 14 prosenttia. Kehityksen taustalla on EU:n ekosuunnitteludirektiivi, joka valaistuksen ohella käänsi laskuun myös televisioiden sähkönkäytön. Televisioiden sähkönkäyttö väheni viidessä vuodessa 32 prosentilla, joten televisiot vievät nyt 3 prosenttia kotitalouksien sähköstä. Vaikka televisioiden ruutukoon kasvu on lisännyt sähkönkäyttöä, valmiustilakulutuksen lasku pienensi kokonaiskulutusta. Tietokoneiden osuus sähkönkäytöstä on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut, sillä ne ovat yleistyneet nopeasti. Niiden osuus asuntojen sähkönkäytöstä on nyt neljä prosenttia. Vaikka laitekannassa on tapahtunut muutosta pöytäkoneista tehokkaampiin kannettaviin, se ei riitä kumoamaan laitteiden lisääntymisen vaikutusta. Yhä harvempi talous pärjää nykyään ilman tietokonetta ja laajakaistayhteyttä – vuonna 2006 sellaisia talouksia oli 40 prosenttia, vuonna 2011 enää 15 prosenttia. Myös auton lämmitykseen kuluu entistä enemmän sähköä. Syynä on, että lohkolämmittimen rinnalla käytetään yhä useammin sisätilanlämmitintä. Auton lämmityksen osuus kotitalouksien sähkönkäytöstä on nyt kolme prosenttia. Lämmitykseen liittyvä sähkönkäyttö on lisääntynyt. Sähköä käytetään entistä enemmän lisälämmitykseen puu- ja öljykeskuslämmitteisissä taloissa. Kasvua oli erityisesti öljylämmitteisissä pientaloissa, joissa tukilämmitykseen käytetään ilma- ja ilmavesilämpöpumppuja. Kaukolämmitteisten omakotitalojen sähkönkäyttö on selvästi vähäisempää kuin muiden omakotitalojen. Uusien asuntojen lämmönjakotapana yleistyy vesikiertoinen lattialämmitys. Kiertovesipumput kuluttavat kuitenkin noin 25 prosenttia enemmän energiaa kuin patterilämmitys. Myös koneellisen ilmanvaihdon yleistyminen lisää sähkönkäyttöä. Koneellinen ilmanvaihto parantaa sisäilman laatua ja lämmön talteenotto myös energiatehokkuutta, mutta sen säätäminen vaatii opettelua. Koneellisen ilmanvaihdon virheelliset asetukset saattavat aiheuttaa poikkeuksellisen suurta sähkönkulutusta.

  Asumismenot ovat kasvussa

Aiheeseen liittyvää