Vuokrat nousseet korkealle, vuokra-asuntojen kysyntä laskee

Suomen asuntojen vuokrat ovat nousseet kipurajan tasolle, mikä on johtanut vuokra-asuntojen kysynnän laskuun. Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston mukaan vuokrat ovat nousseet vuoden kolmannella neljänneksellä 3,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuoden tarkastelujaksolla noin 4,2 prosenttia ja arava-asuntojen 3,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat edellisen vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna keskimäärin 4,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudun keskiarvoa laski Espoo-Kauniainen – alue, jossa vuokrat nousivat vain 0,8 prosentin verran. Jyväskylässä keskimääräinen vuokrataso kohosi 6,0 prosenttia ja Lahdessa 5,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokratasot pomppasivat Jyväskylässä rajusti, sillä niissä oli nousua jopa 7,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Helpommalla pääsivät Turku 0,8 prosentin nousulla ja Tampere, jossa vuokrien hinnat kohosivat 1,9 prosenttia. Edellisen kolmanneksen vuokratasoon verrattuna vuokrat jopa laskivat hieman Oulussa, Tampereella ja niin sanotuissa kehityskunnissa. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrissa laskua oli enemmän, kehityskunnissa vuokrat laskivat jopa 2,1 prosenttia, Kuopiossa 1,7 prosenttia ja Tampereella 2,3 prosenttia vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Vapaarahoitteisten kaksioiden vuokrat laskivat Oulussa vuoden tarkastelujaksolla jopa 5,5 prosenttia ja Turussa 5,1 prosenttia. Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kirjoittaa blogissaan vuokramarkkinoiden nykytilanteen olevan poikkeuksellinen. Vuokra-asuntomarkkinoiden sesonkiaika on kesällä ja alkusyksystä, jonka jälkeen kysyntä vähenee ja vuokrataso laskee maltillisesti. Metsolan mukaan tänä vuonna kysyntä alkoi poikkeuksellisesti hiipua jo syyskuun aikana, kun viime vuonna vuokramarkkinat pysyivät vilkkaana marraskuulle asti. Kysyntä on hiipunut niin nopeasti, että asuntojen vuokrapyyntöjä on jouduttu laskemaan. Metsolan mukaan ainoastaan yksiöiden kysyntä on riittänyt säilyttämään vuokratason ennallaan. Erityisesti kalliimpien, useiden tuhansien eurojen kuukausivuokralla vuokrattavien asuntojen tilanne on vaikea. Metsolan mukaan tilanne heijastelee kuluttajien huolestuneisuutta tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Koko maassa asuntojen vuokra oli keskimäärin 10,82 euroa neliöltä. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat edelleen selvästi muuta Suomea korkeammalla tasolla, 13,62 euroa neliöltä, kun muualla Suomessa vuokraa saa maksaa 9,78 euroa neliöltä. Edullisimmat vuokratasot löytyvät Oulusta, jossa neliövuokra on keskimäärin 9,97 euroa. Vapaarahoitteisista asunnoista vuokraa sai maksaa pääkaupunkiseudulla 15,44 euroa neliöltä ja muualla Suomessa 10,16 euroa neliötä. Kalleimmat vuokrat löytyivät Helsingistä, jossa neliövuokra oli 16,21 euroa ja edullisimmat Oulusta, jossa vuokraa maksettiin 10,61 euroa neliöltä.

  RL: Kilpailuvirasto esittää sakkoja asuntokauppakartellista

Aiheeseen liittyvää