Koti Uutiset Kiinteistön arvo nousuun energiatehokkuutta kasvattamalla

Kiinteistön arvo nousuun energiatehokkuutta kasvattamalla

Kiinteistön arvo nousuun energiatehokkuutta kasvattamalla

Energiatehokkuuden parantaminen voi nostaa kiinteistön arvoa jopa 7 prosenttia. Energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet auttavat myös laskemaan ylläpitokustannuksia. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista 40 prosenttia kuluu lämmitykseen ja veden ja sähkön kulutukseen. Energiatehokkuutta parantamalla ylläpitokustannukset laskevat ja samalla kiinteistön arvo nousee. Tuoreessa selvityksessä laskettiin energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden vaikutusta kiinteistön arvoon. Selvitys perustuu kassavirtalaskelmaan. Kiinteistölle asetettiin 8 prosentin keskimääräinen tuottovaatimus, jossa huomioitiin myös kiinteistön vuokratuotot ja normaalit ylläpitokulut. Laskelmat tehtiin käyttämällä mallikiinteistöä, joka oli selvityksessä 10 000m2 -kokoinen toimistokiinteistö. Laskelmassa selvisi, että kiinteistön arvo nousee 5-7 prosenttia, kun energialaskua saadaan alennettua 20 prosenttia ja energiatehokuutta parannettua. Lassila & Tikanojan liiketoimintajohtaja Timo Kankaanranta toteaa, että suunnitelmallinen ja ekotehokas kiinteistöhuolto on merkittävää myös kiinteistönomistajan kannalta.

  Asukkaat käynnistäneet ryhmäkanteen rakennusyhtiötä vastaan