TalSa: Liian korkea hintapyyntö hidastaa usein asuntokauppaa

Pitkään asuntoaan myynyttä mietityttää, miksi asunto ei mene kaupaksi. Yli vuoden myynnissä olleiden asuntojen kauppaa hidastaa usein liian korkea hintapyyntö, mutta asuntokauppaa voivat jarruttaa myös alueen heikko työllisyystilanne tai tulossa olevat remontit. Suurten asuntojen ja talojen myyntiaika on yleisesti pidempi kuin pienten asuntojen. Liian suuri hintapyyntö hidastaa kuitenkin myyntiä niin pienissä kuin suurissakin kohteissa. Taloussanomat tutki 50 taloa ja asuntoa, jotka ovat olleet myynnissä yli vuoden. Selvityksessä käsiteltiin kaikenkokoisia asuntoja pienistä yksiöistä miljoona-asuntoihin. Lehti löysi pitkään myynnissä olleista kohteista yhtäläisyyksiä, jotka osaltaan selittävät myyntiajan venymistä. Lehden mukaan epävarma taloudellinen tilanne saa ostajat käyttäytymään entistä varovaisemmin, jolloin erityisesti suurempien asuntojen myynti vaikeutuu. Kuluttajat ovat myös entistä valveutuneempia, sillä yleisen hintatason selvittäminen on helppoa internetin avulla. Aluejohtaja Jouni Korhonen Huoneistokeskuksesta kertoi Taloussanomille, että myynti onkin ongelmallista silloin, kun hinta poikkeaa kaupungin yleisestä hintatasosta. Habita Rovaniemen toimitusjohtaja Vesa-Matti Tervonen totesi, että noususuhdanteen aikana ylihinnoitellut asunnot saattoivat mennä kaupaksi ajan kanssa yleisen hintatason noustua. Tervosen mukaan odottaminen ei enää toimi, sillä nykytilanteessa on epätodennäköistä, että viikon tai kuukauden myynnissä ollut asunto menisi kaupaksi kahdessa tai neljässäkään kuukaudessa, jos sitä ei ole saatu myytyä jo aiemmin. Pitkään myytävien asuntojen ongelmana on Taloussanomien mukaan myös niin sanottu ”kohteen kuluminen”, jolla tarkoitetaan pitkään myynnissä olleen asunnon huonoa mainetta. Ostajat epäilet kohteessa olevan jotakin vikaa, jonka takia sitä ei saada kaupaksi. Kohteen maineen huonontuessa sen myynti vaikeutuu ennestään. Hintapyynnön lisäksi pitkään myynnissä olleissa kohteissa näkyi yhteisenä tekijänä lähiakoina tulossa olevat remontit. Hintatietoinen ostaja arvioi kohteen pyyntihinnan lisäksi lähivuosiksi suunnitellut remontit, joiden kustannuksia ei välttämättä ole otettu huomioon kohteen pyyntihinnassa. Kiinteistömaailman Itä-Suomen aluejohtaja Anita Mouhu kertoo lehdelle, että tulevat remontit ovat ongelmallisia erityisesti suurten kohteiden myynnissä. Remontin hinta nousee neliöiden mukaan, joten suurissa asunnoissa myös remonttikustannukset ovat suuremmat. Remonttisuunnitelmat vähentävät muutenkin mukavuudenhaluisten nykyostajien ostohalukkuutta, sillä remontit aiheuttavat ylimääräistä työtä ja vaikuttavat merkittävästi asumismukavuuteen. Alueen työllisyystilanne on yksi myyntiä hidastava tekijä. Lehti löysi pelkästään Salosta viisi eri kohdetta, joita on yritetty myydä yli vuoden. Korhosen mukaan muutkin työttömyydestä kärsivät alueet ovat olleet vaikeita asuntokaupan kannalta. Kiinteistövälittäjä Jouko Virtanen Salon Kiinteistövälityksestä toteaa, että Salon alueella on myös varakkaampia asukkaita, jotka suunnittelevat kodin vaihtoa isompaan. Varovaiset ostajat haluavat kuitenkin saada ensin vanhan talon myytyä, mikä ei alueen tilanteen takia onnistu. Tästä seuraa ikävä oravanpyörä, jossa kumpikaan asunto ei mene kaupaksi. Samaa ilmiötä on havaittavissa myös sellaisilla alueilla, joissa menee paremmin. Kukaan ei halua ostaa uutta asuntoa ennen kuin vanha on myyty, joten kenenkään asunto ei mene kaupaksi. Asunnon myyntiin liittyviä ongelmia voi pyrkiä ratkaisemaan esimerkiksi pitämällä asunnon myynnissä pienen tauon, jonka aikana ongelmakohtia analysoidaan ja pyritään korjaamaan esimerkiksi arvioimalla hintaa uudelleen. Myös ajoitus voi vaikuttaa kaupan sujumiseen, sillä harva ostaja on kiinnostunut esimerkiksi sellaisesta kohteesta, jossa ollaan lähiaikoina vasta päättämässä suurista remonteista.

  Kiinteistövälittäjä suosittelee vuokralaisille omistusasumista

Aiheeseen liittyvää