Vuokra-asuntomarkkinoilla haasteita

Vuokraturvan mukaan vuokra-asuntomarkkinoita varjostaa kolme haastetta, vuokranantajien ikääntyminen, korkojen nousu ja välinpitämättömyys yleishyödyllistä vuokra-asuntotuotantoa kohtaan. Ikääntyvien vuokranatajien perilliset eivät ole kiinnostuneita vuokrantajan roolista, minkä seurauksena vuokra-asuntoja myydään omistuasunnoiksi. Myös korkojen nousu vähentää kiinnostusta vuokratuottojen havitteluun, sillä nousevat korot syövät vuokratuottoa. Vuokraturvan mukaan kolmas ongelma on välinpitämättömyys yleishyödyllistä vuokra-asuntotuotantoa kohtaan. Perinteinen tuettu vuokra-asuntotuotanto ei kiinnosta enää yksityisen sektorin sijoittajia elvytystoimien päätyttyä. Kunnilla ja valtiolla ei ole juurikaan taloudellisia resursseja yleishyödyllisten vuokra-asuntojen tuotantoon. Lähde: Arvopaperi

  Vuokrat nousseet korkealle, vuokra-asuntojen kysyntä laskee

Aiheeseen liittyvää