Rakentamisen ja asumisen lupien ja todistusten hakeminen helpottuu sähköisen palvelun avulla

Rakentamiseen ja asumiseen liittyvien lupien ja todistusten, kuten energiatodistuksen, hakeminen helpottuu tulevaisuudessa palveluiden siirtyessä sähköiseen muotoon. Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hanke pyrkii sähköistämään asumiseen ja rakentamiseen liittyvät palvelut vuoteen 2013 mennessä. Sähköisestä palvelusta voi hakea erilaisia lupia, tukia ja tietoa. Hankkeen päämääränä on yksinkertaistaa ja nopeuttaa tiedonkulkua viranomaisten ja kansalaisten välillä. Ensimmäiset palvelut tulevat koekäyttöön jo tämän vuoden aikana ja ensi vuonna sähköisiä palveluita voi käyttää perinteisten palveluiden rinnalla. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa hankkeessa panostettavan käyttäjäystävällisyyteen, jolloin esimerkiksi rakennusluvan hakeminen onnistuu yhdestä verkko-osoitteesta ympäri vuorokauden ja myös viikonloppuisin. Kiurun mukaan edut ovat selvät, sillä luvan hakijan ei tarvitse matkustaa paikasta toiseen tai tietää mikä viranomainen käsittelee luvan missäkin vaiheessa. Sähköisten palveluiden etuina nähdään palvelun käytettävyys ympäri vuorokauden, jolloin lupien tai todistusten hakija ei ole sidoksissa virastoaikaan. Sähköisessä muodossa olevat palvelut tehostavat ja nopeuttavat asiointia ja tiedonsaantia ja lupahakemusten käsittelyajat nopeutuvat. Matkustamisen ja ajankäytön säästöllä säästetään myös kustannuksissa niin asiakkaan kuin virastonkin puolesta. Sähköistämisellä on ympäristöystävällisiäkin vaikutuksia, sillä sen on laskettu vähentävän lupapalveluiden hiilijalanjälkeä jopa 40 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut tuodaan käyttöön kaikille kunnille. Hankkeen yhteydessä luodaan yleiskäyttöinen karttaliittymä, jonka on tarkoitus lisätä palveluiden käytettävyyttä ja havainnollistamista. Hankkeen rahoittavat valtio ja kunnat yhdessä. Lähde: Ympäristöministeriön tiedote

  Rakennuslupia myönnetty aiempaa vähemmän

Aiheeseen liittyvää