Leikkikenttien turvallisuus asuntoyhtiön vastuulla

Huonosti hoidetut peli- ja leikkikentät voivat aiheuttaa vakaviakin onnettomuuksia. Tukesin mukaan jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kaatumiset ovat aiheuttaneet jopa kuolemantapauksia. Asuntoyhtiön vastuulla on huolehtia, että sen alueella sijaitsevat leikki- ja pelikentät ovat riittävän turvallisia. Onnettomuuksia on aiheutunut esimerkiksi koripallokenttien riittämättömistä vastapainoista ja jalkapallomaalien epätasaisista alustoista. Tukes toteuttaa kesällä 2011 valtakunnallisen valvontaprojektin, jonka tarkoituksena on lisätä pallokenttien turvallisuutta. Mukana projektissa ovat kuntien ja aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuudesvalvonnasta vastaavat viranomaiset. Asunto-osakeyhtiöiden pihoilla sijatsevia leikkikenttiä ja pallopelialueita koskee kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö, joka velvottaa asuntoyhtiöt huolehtimaan, ettei leikki- ja pelialueista aiheudu vaaraa käyttäjille. Käytännössä asuntoyhtiön tulee huolehtia, että kentillä sijaitsevat välineet asennetaan asianmukkaisesti ja niitä huolletaan koko käyttöiän ajan. Pallopelialueella ei saa olla esimeriksi mahdollisen vaaran aiheuttavia kiviä tai kuoppia ja talvella käytössä olevat leikkikentät on puhdistettava lumesta ja jäästä. Käyttäjille pitää myös antaa riittävät tiedot turvallisen käytön varmistamiseksi. Lisätietoa: Tekes tiedote Leikkikenttien turvallisuus Yleiset pallopelialueet

  Kiukaan aiheuttamat vaaratilanteet lisääntyneet rajusti

Aiheeseen liittyvää