Kiinteistöverotuspäätökset postitetaan elokuun alussa

Vuoden 2011 kiinteistöverotuspäätökset postitetaan elokuun alussa. Eräpäivät ovat 14.9. ja 2.11. Kiinteistövero määrätään kalenterivuoden alkessa, eli 1.1.2011, kiinteistön omistaneelle. Myös myytyjen kiinteistöjen verot määrätään myyjällä, jos hän on omistanut kiinteistön vielä vuoden alussa. Myös kiinteistön uusi omistaja on vastuussa kaupantekovuonna maksuunpannusta ja suorittamatta olemasta kiinteistöverosta. Kiinteistövero on vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Vero perustuu maan ja sillä olevien rakennusten arvoon. Kiinteistöveron määrä vaihtelee käyttötarkoituksen tai rakennusvaiheen mukaan. Vakituisen asuntojen vero on 0,32-0,75% kiinteistön arvosta. Asunto-osakkeissa kiinteistövero maksetaan yhtiövastikkeen mukana.

  Esteettömyyttä kaivataan yhä enemmän

Aiheeseen liittyvää