Rakentamisen innovaatioita

Rakentamiskonserni Lemminkäinen järjesti Rakentava idea -innovaatiokilpailun, jonka tarkoituksena oli hakea ympäristön tai yhteiskunnan kannalta vastuullisia ideoita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Kilpailussa palkittiin kolme ehdotusta joustavaan ja elämäntilanteiden mukaan muuntautuvaan asumiseen. Tuomariston puheenjohtaja, Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki kommentoi parhaita ehdotuksia kunnianhimoisiksi, toteuttamiskelpoisiksi ja kestävän kehityksen näkökulman huomioiviksi. Palkinto 50 000 euroa jaettiin kolmen voittajaidean kesken. Hajautettu asumismalli -ehdotuksessa kritisoidaan suomalaista asuntosuunnittelua, jossa oletetaan samojen ratkaisujen sopivan kaikille. Ehdotus on teoreettinen malli kaupunkiasumisen muodosta, jossa asukas voi laajentaa elintilaansa varsinaisen asunnon ulkopuolella sijaitseviin satelliittihuoneisiin. Malli vähentään erilaisten elämänmuutosten aiheuttamaa muuttotarvetta. Monikäyttöinen kerrostaloasunto -ehdotus tuo mukautuvan kerrostalon, jossa asukas voi valita mihin tarkoitukseen käyttää asuinhuoneita. Monikäyttöisyys ei vaadi rakennustöitä elämäntilanteen ja vaatimusten muuttuessa. Tämä voidaan toteuttaa tilasuunnittelulla, jossa huoneita ei esimerkiksi määrätä makuuhuoneiksi kiinteillä vaatekaapeilla. Taika-asumiskonsepti -kilpailutyössä keskityttiin tämän päivän kuluttajien tarpeisiin ja tuettiin muunteltavuutta ihmisten elämäntilanteiden mukaan. Ehdotus tarjoaa uuden elinkaarimallin asumiselle ja parantaa eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia. Voittajat esiteltiin Lemminkäisen tiedotteessa ja tarkemmat kuvaukset kilpailun voittajatöistä ovat saatavilla Lemminkäisen sivuilta.

  Kotitalousvähennyksen leikkaaminen lisää harmaata taloutta

Aiheeseen liittyvää