Ympäristöystävällinen asuminen kiinnostaa suomalaisia

Ympäristöystävällinen asuminen on suomalaisille tärkeä arvo asunnon ja asuinalueen valinnassa asuinympäristön rauhallisuuden ja palveluiden sijainnin lisäksi. Tiedot selviävät uusimmasta Asukasbarometrista, joka paljastaa myös lähes kaikkien yli 10 00 asukkaan taajamissa asuvien henkilöiden olevan tyytyväisiä asuinalueen yleiseen viihtyvyyteen. Suomen ympäristökeskuksen vanhemman tutkijan Anna Strandellin mukaan suomalaiset arvostavat rauhallisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäksi asuinympäristön sijaintia, luonnonympäristöä ja liikenneyhteyksiä. Eniten viihtyvyyttä vähentävät Strandellin mukaan liikenteen aiheuttamat häiriöt ja asuinalueen sosiaaliset häiriöt, turvattomuus ja rauhattomuus. Lähes yhdeksälle kymmenestä vastaajasta asuinalueen ympäristöystävällisyys on tärkeä arvo. Ympäristöministeriön kehittämisjohtaja Markku Tahvanaisen mukaan ympäristöystävällinen asuminen on yksi suomalaisen yhteiskunnan valttikorteista, joka mahdollistaa pärjäämisen eri maiden välisessä kilpailussa hyvänä asuinpaikkana. Useat vastaajat haluavat päästä vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä. Yli puolet hyväksyy täydennysrakentamisen, jos asuinympäristön asukkaat pääsevät vaikuttamaan sen sijoittamiseen ja suunnitteluun. Strandellin mukaan asukkailla onkin paljon tietoa asuinympäristöstään, tärkeistä säilytettävistä paikoista ja rakentamiseen soveltuvista alueista. Strandellin mukaan asukkaiden ottaminen mukaan suunnitteluun on tärkeää siltäkin kannalta, että täydennysrakentamisen hyöty katoaa, mikäli epätyytyväiset asukkaat lähtevät väljemmille asuinalueille. Omakotitalo on edelleen suomalaisten haaveasunto. Yli puolet vastanneista haluaisi asua omakotitalossa ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä. Strandellin mukaan asumiseen liittyvät toiveet ovat osaksi ristiriitaisia, sillä suomalaiset haluavat asua omakotitalossa, mutta toivovat kuitenkin lisää palveluja ja joukkoliikennettä, jotka ovat vaikeita toteuttaa väljästi rakennetulla omakotitaloalueella. Asukasbarometri 2010 toteutettiin vuoden 2010 loka-joulukuussa puhelinkyselyllä. Kyseessä oli kolmas asukasbarometri, edellinen toteutettiin vuonna 2004.

  Vuokra-asuntojen kysyntä hiipunut tavallista aiemmin

Aiheeseen liittyvää