Tapiola: Asuntojen hinnat nousevat edelleen

Asuntomarkkinat ovat rauhoittuneet Suomessa alkuvuonna 2011, mutta hinnat nousevat edelleen maltillisesti. Tapiolan mukaan hintojen nousuvauhti on jäänyt inflaation kasvun alle. Kiinteistö-Tapiolan toimitusjohtajan Vesa Immosen mukaan realistinen palkkataso on laskenut alkuvuonna, mikä hillitsee asuntojen hintojen nousua. Kuitenkin vuokratason kova nousuvauhti lisää omistusasuntojen kysyntää. Korkojen laskujen seurauksena vuoden 2008 lopulla alkanut asuntojen hintojen voimakas nousu on rauhoittunut lähelle Euroopan yleistä tasoa vuoden 2010 puolivälissä. Tapiolan mukaan asunnonostajat ymmärtävät, ettei historiallisen alhainen korkotaso ole pysyvää ja harkitsevat suojautumiskeinoja korkojen nousua vastaan. Varovaisuuden seurauksena myös asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet keväällä. Kuitenkin työllisyystilanteen parantuminen, kuluttajien luottamus omaan talouteensa ja laman väistyminen tukevat asuntojen hintojen kehitystä. Lähde: Tapiolan suhdannekatsaus 1/2011

  Miljoona-asunnot käyvät kaupaksi

Aiheeseen liittyvää