Yksin- ja kaksinasuvien määrä kasvussa

Suomessa oli vuoden 2010 lopulla yhteensä yli 2 500 000 asuntokuntaa, joka on 20 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksinasuvien määrä kasvoi 15 000 ja kaksinasuvien 6 000 asuntokunnalla. Suurempien asuntokuntien määrä taas väheni noin tuhannella. Kerrostalossa asuvien asuntokuntien määrä kasvoi eniten, 11 500 asuntokunnalla. Vuoden 2010 lopulla omakoti- tai paritalossa asuvia asuntokuntia oli 1 029 000, rivitalossa asuvia 351 000 ja kerrostalossa asuvia 1 105 000. Kerrostaloissa asuu pääasiassa pienempiä perheitä ja asuntokuntia kuin pientaloissa ja rivitaloissa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista henkilöistä. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen Asunnot ja asuinolot 2010 -tilastosta.

  Vuokralaiset kiinnostuvat yhä kalliimmista vuokra-asunnoista

Aiheeseen liittyvää