POP Pankin ennusteet lohdullista tietoa asuntovelallisille

Sisältö

    POP Pankki ennakoi kansalaissuhdanne-ennusteessaan lamaa Suomeen, mutta ennusteet ovat lohdullisia asuntovelallisten näkökulmasta. Pitkittyvän euroalueen velkakriisin ennakoidaan pitävän korot matalalla tasolla. Pankki ennustaa asuntolainoissa yleisesti käytetyn euribor 12kk -koron olevan ensi vuonna keskimäärin 1,5 prosenttia. Lainojen korkokustannukset voivat silti nousta, sillä finanssikriisin jäljiltä pankeille aiheutuu kuluja lisääntyvästä säätelystä. Asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet syksystä lähtien ihmisten harkitessa suuria ostoja aikaisempaa pidempään. Myös asuntojen hintakehitys on pysähtynyt loppuvuoden aikana. Pankki ei kuitenkaan usko asuntojen hintojen laskuun ensi vuoden aikana, koska työttömyyden odotetaan nousevan maltillisesti. Asuntojen hinnat ovat tyypillisesti nousseet samaan tahtiin kotitalouksien tulojen kanssa, joten pankin mukaan Suomessa ei ole asuntojen hintakuplaa. Asuntovelallisten henkilökohtaista taloutta voi horjuttaa mahdollinen työttömyys. Työpaikkojen vähentymistä helpottaa eläköityminen, mutta se ei riitä täysin korjaamaan tilannetta, joten useissa maakunnissa odotetaan irtisanomisia ja lomautuksia. Työpaikkojen ennustetaan vähenevän noin 30 000 työpaikalla. Erityisesti tilanne vaikuttaa viennistä riippuvaisen teollisuuden työpaikkoihin. Tilanne on parempi maakunnissa, jossa kaupan, turismin ja kaivosteollisuuden alat pitävät positiivista työpaikkakehitystä yllä. Terve pankkisektori pystyy POP Pankin mukaan huomioimaan kotitalouksien tilapäiset häiriöt lainanmaksukyvyssä.

      KS: Viidesosa asuntokaupoista johtuu avioerosta

    Aiheeseen liittyvää