Aktia laski prime-korkoaan

Pankit ovat pitäneet prime-korkoja melko korkealla huolimatta siitä, että markkinakorot ovat olleet jo pitkään laskussa. Aktia on kuitenkin laskenut korkoaan tänä vuonna jo puolella prosentilla. Suurin osa suomalaisten lainoista on sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, sillä markkinakorot ovat olleet huomattavan pieniä verrattuna pankkien omiin prime-korkoihin. Keskimääräisesti pankkien prime-korot ovat noin 1,5 prosentin luokkaa. Viime vuonna markkinakorot nousivat yli pankkien prime-korkojen, mutta tänä vuonna markkinakorko on taas painunut reilusti prime-korkojen alle. Markkinakorkojen lasku on myös pakottanut pankkeja laskemaan omia prime-korkoja. Aktia laski prime-korkoaan jo heinäkuussa 0,25 prosenttiyksiköllä 1,5 prosenttiin. Myös OP-Pohjola laski prime-korkoaan heinäkuussa 1,35 prosenttiin. Heinäkuisesta koronlaskusta huolimatta Aktia on päättänyt laskea korkoa uudelleen. Korkoa lasketaan taan 0,25 prosentin verran 1,25 prosenttiin. Kaikki pankit laskevat itse oman prime-koron. Pankit eivät kuitenkaan halua julkistaa laskukaavaansa tai kertoa mitkä tekijät korkoon vaikuttavat. Myös Finanssivalvonta on puuttunut tähän muutama vuosi sitten. Finanssivalvonta moitti pankkeja myös muilta osin koskien prime-korkoja. Havaittiin, että prime-korot nousevat hanakasti markkinakorkojen mukaan, mutta kun markkinakorot laskevat, niin prime-korot eivät laskekaan yhtä nopeasti perässä.

  EKP:n ohjauskorko saattaa nousta torstaina

Aiheeseen liittyvää