Pankinjohtajien mukaan luottoja kysytään entistä vähemmän

Yritykset ja kotitaloudet ovat vuoden loppupuolella kaivanneet lainaa viime vuotta vähemmän. Vähäisen lainakysynnän arvioidaan jatkuvan ensi vuoden alkuun. Finanssialan Keskusliiton tekemän Pankkibarometrin mukaan kotitaloudet ja yritykset ottivat vuoden loppupuolella aiempaa vähemmän lainaa. Pankkibarometri toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa ja siihen vastasivat pankinjohtajat. Luottojen kysyntää koskevat arviot ovat heikentyneet edellisestä, syksyllä tehdystä kyselystä. Lainojen kysynnän arvellaan olevan heikkoa myös ensi vuoden alussa. Suomen talouden taantuma ja Euroopan velkakriisi ovat todennäköisesti vaikuttaneet kielteisesti niin kuluttajien luottamukseen kuin yritysten investointipäätöksiinkin. Kysyntää tasapainottavat kuitenkin kohtalaisella tasolla pysynyt työllisyys ja ennätyksellisen alhaiset korot. Kyselyyn vastanneet pankinjohtajat arvelivat erityisesti asuntolainojen kysynnän heikkenevän entisestään. Taloustilanteen epävarmuuden ohella siihen vaikuttaa asuntolainakatto, joka rajaa asunnon ostoon myönnettävän lainan määrää. Asuntolainakatto lisää ennakkosäästämisen merkitystä ja voi siten tulevaisuudessa pienentää luottojen kysyntää. ”Matala korkotaso kannustaa nykytilanteessa omistusasunnon hankintaan, mutta pitkittynyt Euroopan velkakriisi sekä yleisen taloudellisen tilan epävarmuus ovat lisänneet varovaisuutta kotitalouksien keskuudessa”, kertoo Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen FKL:n tiedotteen mukaan. Osake- ja korkosijoittamisen suosio on barometrin mukaan kasvussa kotitalouksien parissa. Matalien korkojen vuoksi sijoitustuottoja on alettu etsiä muualtakin kuin pankkitalletuksista. Eläkesäästämiseen tarkoitettujen PS-tilien kysyntä on vähentynyt. Myös yritysten lainahalujen arvioidaan pysyvän heikkona ensi vuoden alussakin. Etenkin investointeja ja yrityskauppoja varten otettavien lainojen kysynnän arvellaan pysyvän alhaisena. Luottojen kysynnän uskotaan barometrin mukaan kohdistuvan ennen kaikkea käyttöpääomatarpeiden kattamiseen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Esimerkiksi Finnveran ja Tekesin tarjoaman yritysrahoituksen suosion arvioidaan olevan tällä hetkellä kasvussa, samoin joukkovelkakirjamuotoisen rahoituksen. Pankkiluottojen kysyntä sen sijaan vähenee. Barometriin vastasi 61 yritysasiakkaista vastaavaa pankinjohtajaa ja 72 kotitalousasiakkaista vastaavaa pankinjohtajaa.

  Helmikuussa nostettujen asuntolainojen määrä kasvoi hieman tammikuuhun nähden

Aiheeseen liittyvää