Kristillisdemokraatit suojaisivat nuorten ja lapsiperheiden korkovähennysoikeuden

Kristillisdemokraattion puoluevaltuusto otti kantaa nuorten ensiasunnon ostajien ja lapsiperheiden korkovähennysoikeuden suojaamisen puolesta. Puolevaltuusto ehdottaa kannanotossaan, että hallitusohjelmassa mainitun asuntolainan korkovähennysoikeuden asteittaisessa poistamisessa otettaisiin huomioon ensiasunnon ostajien ja lapsiperheiden muita haastavampi tilanne asuntomarkkinoilla. Nämä ryhmät ovat kannanoton mukaan epäedullisessa asemassa asuntojen hintojen yhä noustessa. Esimerkiksi metropolialueella lapsiperheillä on vain vähän mahdollisuuksia asua lähellä työpaikkaa, sillä suurten asuntojen hinnat ovat huomattavan korkeita. Useilla alueilla on myös pulaa pienistä asunnoista, minkä takia ensimmäistä asuntoaan ostavilla nuorilla asumiskustannukset voivat nousta suureksi. Kannanotossa ehdotetaan, että verovähennysoikeuden poistaminen kohdennettaisiin ensisijaisesti muihin ryhmiin kuin ensiasunnon ostajiin ja lapsiperheisiin. Lähde: Kristillisdemokraatit – tiedote

  Osuuspankin asuntolaina – Tietoa ja kokemuksia

Aiheeseen liittyvää