HS: Asuntolainan hinta voi jopa tuplaantua pankkisäätelyn takia

Pankkialan tulevat uudistukset ja sääntelyt ovat jo alkaneet nostaa pankkien perimiä lainamarginaaleja. Tulevina vuosina pankit voivat jopa kaksinkertaistaa asuntolainan hinnan, eli asuntolainoista perityn marginaalikoron. Uudet pankkitoimintaa koskevat sääntelyt vaikuttavat muun muassa pankkien oman pääoman määrään, maksuvalmiuspuskureihin ja pitkäaikaisen varainhakinnan määrään. Vuoteen 2019 mennessä voimaan tulevat sääntelyt asettavat pankkien marginaaleille nousupaineita. Finanssialan keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila toteaa Helsingin Sanomille, että finanssialan uudistukset voivat jopa kaksinkertaistaa asuntolainojen marginaalin. Asuntolainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta, eli esimerkiksi euribor-korosta ja pankin omasta lainamarginaalista, jota kutsutaan myös asuntolainan hinnaksi. Mattilan mukaan korkomarginaalin nostotarve on Suomessa arviolta 0,6-1,0 prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä pankit perivät asuntolainassa keskimäärin 0,7-1,0 prosentin marginaalia, joten korotus kaksinkertaistaisi pankkien perimät marginaalit. Nousuja odotetaan pitkällä aikavälillä sääntelyn voimaantulon aikana. Kauppalehden mukaan suomalaisten pankkien kanta terveestä asuntolainamarginaalin tasosta olisi noin 1,5 prosenttiyksikköä. OP-Pohjola ryhmän liiketoimintajohtajan ja pääjohtajan varamiehen Tony Vepsäläisen mukaan arviossa on jo pankkisäätelyn aiheuttamat korotuspaineet mukana. Vepsäläisen mukaan 2,5 prosenttiyksikön tasoiseen marginaaliin ei olla menossa. Pankkien marginaalikorot alkoivat nousta jo viime vuonna, mutta nostot ovat toistaiseksi olleet pieniä.

  Asuntovelkaiset tarvitsevat yhä useammin apua velkakierteeseen

Aiheeseen liittyvää