HS: Asiantuntijat erimielisiä asuntolainakatosta

Toisten mielestä lainakatto lamauttaisi asuntomarkkinat, toisen mukaan se on välttämätön talouskriisien ehkäisyn väline. Asiasta päätetään kevään aikana. Asiantuntijoiden mielipiteet asuntolainakaton tarpeesta vaihtelevat jyrkästi, kertoo Helsingin Sanomat. Ehdotettu lainakatto tarkoittaisi, että lainaa voisi saada vain 70 – 80 prosenttia asunnon arvosta. Loput hinnasta pitäisi maksaa omilla säästöillä tai muulla lainalla. Tällä hetkellä lainaa voi saada 100 prosenttia asunnon arvosta tai jopa yli asunnon arvon. Lainakattoa tukee etenkin Finanssivalvonta. Sen mukaan liian antelias lainananto voi vaarantaa Suomen talouden vakauden. Arvostelijat kuitenkin sanovat, että lainakatto hankaloittaisi liikaa nuorten ja pienituloisten asunnonhankintaa. Päätös lainakatosta on tarkoitus tehdä tämän kevään aikana. Jos lainakatto päätetään asettaa, se voisi tulla voimaan jo vuoden kuluttua. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita 80 prosentin lainakaton asettamista. Vapaus määrittää katon taso annettaisiin Finanssivalvonnalle, ja sopiva taso riippuisi asuntolainamarkkinoiden tilanteesta. Jos asuntojen hinnat eivät vuoden kuluessa juuri nouse, lainakatostakaan tuskin tulisi kovin tiukka. Etenkin pankeissa ja rakennusalalla on pelätty, että lainakatto vaikuttaisi negatiivisesti ensiasunnon ostajien asemaan ja sen myötä koko asuntomarkkinoihin. Etenkin pienituloisen voi olla vuokranmaksun ohella vaikea laittaa rahaa sivuun omavastuuosuutta varten. Finanssivalvonnan mukaan asunnonostajien tilanne ei kuitenkaan välttämättä vaikeutuisi, sillä lainakatto hidastaisi asuntojen hintojen nousua. Ruotsissa asuntolainakatto on Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Jukka Vesalan mukaan toiminut varsin hyvin. Asunto- ja rahoitusmarkkinoiden ylikuumeneminen on aiheellinen huoli, sillä asuntojen hintakupla ja kuluttajien ylivelkaantuminen ovat kansantaloudelle tuhoisia tapahtumia. Yhteisvaluutan vuoksi korkopolitiikka ei ole kansallisissa käsissä, joten markkinoiden ylikuumenemista on ehkäistävä muilla keinoin. Pankkien mukaan Suomessa velkaannutaan kuitenkin maltillisesti ja luotonanto on terveellä pohjalla. HS muistuttaa, ettei tiukan lainakaton asettaminen ole ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi Kanada on onnistunut lainapolitiikallaan luomaan vakaat asunto- ja pankkimarkkinat. Kanadassa lainaa voi saada 95 prosenttia asunnon arvosta, mutta 80 prosentin ylittävälle osuudelle on saatava takaus valtion hyväksymältä luottovakuutusyritykseltä. Jäljelle jäävä viiden prosentin osuus on rahoitettava omilla säästöillä. Ainakin osittain järjestelmän vakaus perustuu monitasoiseen valvontaan. Luottovakuutusyhtiöt valvovat pankkien luototuskäytäntöjä, ja luottovakuuttajia puolestaan valvoo valtio.

  POP Pankin Asuntolaina – Rahoitus Unelmakotisi Hankintaan

Aiheeseen liittyvää