FK: Suomessa euroalueen halvimmat pankkilainat

Nyt kelpaa olla suomalaisen pankin asiakas. Erityisesti asuntolainaa saa Suomesta merkittävästi halvemmalla kuin monesta muusta Euroopan maasta, mutta myös yrityslainat ovat tavallista edullisempia. Lainanotto on Suomessa muuhun euroalueeseen nähden erittäin halpaa, kertoo Finanssialan Keskusliitto. Edullisia ovat niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lainat. Suomalainen asunnonostaja saa lainaa keskimäärin 1,81 prosentin korolla, kun muualla euroalueella asuntolainojen keskikorko on 3,18 prosenttia. FK:n mukaan suomalaista lainanottajaa auttaa Suomen vahva pankkisektori. – Suomalaiset pankit ovat toiminnassaan todella tehokkaita. Pankkisektori trimmattiin Suomessa jo useampi vuosi sitten hyvään kuntoon; asiointia on viety verkkoon ja tietojärjestelmät ovat muuhun Eurooppaan nähden hyvin kehittyneitä, kertoo FK:n analyytikko Elina Salminen. Lisäksi Suomessa asuntolainat sidotaan usein euribor-korkoon, joka on tällä hetkellä edullinen. Kaikkialla se ei ole yleinen käytäntö. Myös yrityslainat ovat Suomessa edullisia verrattuna muuhun Eurooppaan, joskaan eivät yhtä edullisia kuin kotitalouksien asuntolainat. Uusien yrityslainojen keskikorko oli viime vuoden lopulla Suomessa 2,11 prosenttia ja muualla euroalueella 2,68 prosenttia. Halvan lainan saanti on suomalaisille yrityksille merkittävä kilpailuetu muuhun euroalueeseen nähden, sillä rahoituksen saanti on yritysten kasvun edellytys. Halvasta lainasta huolimatta yritykset ottavat nyt lainaa varovasti. Elina Salminen kertoo, että kyse ei kuitenkaan ole niinkään korkotasosta, vaan tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikoista näkymistä. Pienten ja keskisuurten yritysten lainansaanti on tosin viime aikoina hankaloitunut uusien pankkisääntelysäännösten ja pankkiveron myötä. Pankit ovat tarkempia lainanantonsa suhteen, sillä säännökset vaativat niiltä riskipuskurien kasvattamista. Pienyritykset eivät myöskään voi ottaa lainaa yli rajojen siinä missä isot kansainväliset yritykset. Isot yhtiöt ottavat lainaa sieltä, mistä parhailla ehdoilla saavat. Sitä kautta suomalaisten pankkien vahva asema tuo kilpailuetua myös pankeille itselleen. Euroopan keskuspankki pitää ohjauskorkoaan nyt historiallisen matalalla, mutta kaikissa maissa asunto- ja yrityslainojen keskikorot eivät heijasta rahapolitiikan linjaa. Portugalissa uusien yrityslainojen keskikorko on 5,69 prosenttia. Finanssialan uusien sääntelypaineiden vuoksi korot ovat myös Suomessa pienessä nousussa. Sama nousu koskee kuitenkin myös muita euromaita.

  Ruotsalaisten alettava lyhentämään asuntolainojaan

Aiheeseen liittyvää