Asuntovelat hurjassa nousussa

Kotitalouksien asuntovelat ovat yli kaksinkertaistuneet vuosien 2002 ja 2010 välillä. Vuonna 2010 asuntokunnilla oli velkaa 100 miljardia euroa, josta 72 miljardia oli asuntolainaa. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 asuntovelat ovat kasvaneet jopa 120 prosenttia, lisäksi asuntovelkojen osuus kaikista veloista on kasvanut 65 prosentista 72 prosenttiin. Asuntolainaa on joka kolmannella asuntokunnalla, useimmiten 25-44 -vuotiailla. Suurimmat velat olivat 35-44 -vuotiailla, keskimäärin 114 550 euroa asuntokuntaa kohden. Asuntovelkojen korkomenot pienenivät vuonna 2010 jopa 32 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen Velkaantumistilastosta.

  Tämä on paras summa lyhentää lainaa

Aiheeseen liittyvää