Asuntokaupan odotetaan jatkuvan vakaana

Sisältö

    Levottomasta taloustilanteesta huolimatta kiinteistövälittäjät uskovat asuntokaupan säilyvän vakaana myös loppuvuoden. Asuntojen hinnoissa odotetaan pientä vaihtelua, mutta keskihintojen ja myyntimäärien odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla. Tiedot ilmenevät Kiinteistövälitysalan Keskusliiton tekemästä tutkimuksesta. Liiton toimitusjohtajan Jukka Malilan mukaan asuntojen kauppamäärät ovat olleet hyvällä tasolla koko vuoden. Hän luonnehtii asuntokaupan tilannetta olosuhteisiin nähden varsin hyväksi. Tutkimuksen mukaan välittäjät arvioivat asuntokauppaan vaikuttavan eniten työllisyyden ja rahoitusolosuhteiden säilymisen. Välittäjät uskovat median vaikuttavan merkittävästi kansalaisten käsitykseen talouden tilanteesta ja kulutusmahdollisuuksista, millä on vaikutuksensa asuntokauppaan. Energiatehokkuuden vaatimusten taas ei uskota vaikuttavan merkittävästi asuntokauppaan. Omakotitaloa tai rivitaloasuntoa myyvän näkökulmasta merkittävänä pidettiin viihtyisää ja hoidettua lähiympäristöä.

      Vuokraturva ennustaa hurjaa asuntojen hintojen laskua

    Aiheeseen liittyvää