Remontista kannattaa tehdä kirjallinen sopimus

Sisältö

    Remontin teettämiseen liittyy monenlaista stressiä. Onko tekijä luotettava? Pitääkö aikataulu? Onko työn jälki laadukasta? Kiistoja ja ylimääräistä huolta voi ehkäistä tekemällä remontista kirjallisen sopimuksen, kertoo Kuluttajavirasto tiedotteessaan. Kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta on saanut remontti- ja huoltopalveluista tänä vuonna jo yli 2900 yhteydenottoa. Ongelmat remontissa ovat joka vuosi kuluttajaneuvontaan tulevien valitusten kolmen kärjessä. Remonttikiistoille on tyypillistä, että kuluttaja ja remontin tekevä yritys eivät ole tehneet keskenään kirjallista sopimusta. Jos ongelmia tulee, asia saatetaan joutua ratkaisemaan tuomioistuimessa, sillä kiistoissa on vain sana sanaa vastaan. Kuluttajavirasto ohjeistaakin kirjallisen sopimuksen tekoon. Tärkeää on kirjata ylös, mitä remontti sisältää ja paljonko remontti maksaa. Kuluttajan kannattaa selvittää, millä perusteella ja aikataululla remontin tekijä laskuttaa. Samoin on hyvä selvittää, millaisia materiaaleja työssä käytetään ja kenen vastuulla materiaalien hankkiminen on. Jos remontin teettäjältä odotetaan erityisiä järjestelyitä tai toimia, nekin voidaan kirjata sopimukseen. Olennaista on sopia kirjallisesti työn aikataulusta: milloin remontti alkaa ja milloin sen tulee olla valmis. Sopimukseen kannattaa myös kirjoittaa, miten toimitaan, jos työ viivästyy tai remontin tulos ei vastaa sovittua. Myös mahdolliset aliurakoitsijat kannattaa kirjata sopimukseen. Kirjallinen sopimus tehdään yleensä vain pääurakoitsijan kanssa, mutta ainakin suuremmissa remonteissa sopimukseen voi olla järkevää merkitä aliurakoitsijoiden nimet ja yhteystiedot. Jos aliurakoitsijan työssä on virhe, eikä pääurakoitsijaa enää tavoita, kuluttaja saa tehdä valituksen suoraan työn tehneelle. Normaalisti pääurakoitsija kuitenkin vastaa aliurakoitsijoidensa työstä. Kuluttajaviraston verkkosivuilta on saatavissa pienremontin sopimusmalli, jota voi käyttää apuna sopimuksen laatimisessa, mikäli remonttiyrityksellä ei ole selkeitä sopimusehtoja. Jos työn tekijä tarjoaa sopimusmallin, kannattaa isommissa urakoissa varmistaa, että sopimusehdot ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä. Kuluttajaviraston remonttisivut tarjoavat remontin teettäjälle hyödyllistä tietoa esimerkiksi remontin tekijän valinnasta, työn maksamisesta sekä ongelmatilanteissa toimimisesta.

      Omakotitaloissa jopa 70% energiansäästömahdollisuudet

    Aiheeseen liittyvää