Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat edelleen

Sisältö

    Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu kiihtyi hieman tänä vuonna, kertoo Rakennuslehti. Kustannukset kallistuivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 2,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä. Eniten nousivat asuinkerrostalojen kustannukset. Nousu oli 3,4 prosenttia. Koulurakennusten, teollisuushallien, terveyskeskus- ja toimistorakennusten sekä myymälärakennusten ylläpitokustannukset nousivat reilut kaksi prosenttia. Vähiten, 2,2 prosenttia, nousua oli myymälärakennusten kustannuksissa. Kustannuskategorioista eniten nousivat kevyen polttoöljyn tuottamat kustannukset. Nousua kertyi 9,3 prosenttia. Erilliskustannukset, joita ovat vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero, nousivat 4,9 prosenttia. Lämpökustannukset nousivat 4,8 prosenttia, käyttö- ja jätevesikustannukset 4,6 prosenttia, kaukolämpökustannukset 3,7 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 3 prosenttia, työkustannukset 2,8 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 2,3 prosenttia ja tarveaineiden kustannukset 1,8 prosenttia. Kustannuksista ainoana laski käyttösähkö, jonka kustannukset alenivat 3,5 prosenttia. Kustannusten nousuvauhti on tänä vuonna kuitenkin ollut hitaampaa kuin monena aikaisempana vuonna. Vuonna 2011 kustannusten nousivauhti liikkui 7 – 11 prosentissa ja vuonna 2008 6 – 9 prosentissa. Vielä alkuvuonna 2012 nousuvauhti oli yli kuusi prosenttia, mutta vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä vauhti laski reiluun kahteen prosenttiin. Kolmannella neljänneksellä vauhti kasvoi 0,7 prosenttia verrattuna toiseen neljännekseen. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa Suomen kiinteistöjen ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä. Edustettuna ovat kiinteistönhoidon eri tehtävät, muun muassa hallinto, huolto, siivous, lämmitys, sähkö ja vesi. Indeksi kertoo, paljonko ylläpitokustannukset ovat nousseet perusajankohdasta, kun ylläpidon kuluerien menekeissä ei ole tapahtunut muutoksia.

      Energiatalkoilla säästöjä

    Aiheeseen liittyvää