Isännöitsijän valintaan kriteerejä

Talonyhtiöt valitsevat usein isännöijäksi “hyvän tyypin”, joka ei kuitenkaan ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan ole oikea tapa valita isännöitsijää. Talonyhtiöiden tulisi vertailla henkilöiden sijaan isännöintiyritysten toimintamalleja ja tuotteistettuja konsepteja. Tämä vaatii myös yrityksiltä toimenpiteitä, yritysten tulisi huomioida palvelunsa kuluttajapalveluna, tuotteistaa palveluita ja kehittää niitä asiakkaiden lähtökohdista. Myös talonyhtiöt voisivat selvityksen mukaan ottaa toimintaansa talonyhtiöstrategiat. Ratkaisuiksi ehdotetaan asukkaan ja isännöitsijän välistä yhteistyötä neuvottelujen ja tulosperustaisten palkkioiden keinoin. Laatua voidaan tarkastella esimeriksi asiakastyytyväisyyden ja energiankulutuksen kautta. Isännöintiyrityksiltä vaaditaan nykyään monenlaista osaamista ja selvitys ehdottaakin, että isännöintiyritykset voisivat profiloitua esimerkiksi energiankulutuksen asiantuntijoiksi. Selvityksessä toivottiin myös hinnoitteluun ja tiedottamiseen selvyyttä muun muassa peruskorjauskustannusten sekä energiasäästöhankkeiden tulosten vertailemisessa ja hinnoittelun läpinäkyvyydessä. Raportista kertoi Taloyhtio.net

  Vuokra-asuntojen kysyntä hiipunut tavallista aiemmin

Aiheeseen liittyvää