Asuntojen vuokrat nousussa koko maassa

Asuntojen vuokrahinnat ovat olleet kasvussa vuoden aikana. Vuokrat ovat nousseet huomattavasti enemmän, kuin vanhojen asuntojen hinnat. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa vuokrat ovat nousseet jopa 4,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Eniten ovat nousseet avara-asuntojen vuokrat. Pääkaupunkiseudulla taas vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hinnat nousivat vähemmän kuin muualla maassa. Helsingin seudulla vapaarahoitteisten vuokrien nousua on tapahtunut 3,4 prosenttia, kun muualla kasvua on tapahtunut 5,3 prosenttia. Oulun alueella vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintoihin on tullut jopa 11,1 prosentin korotus viime vuoteen verrattuna. Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola arvioi korotuksen johtuvan kilpailusta. – Moni on siirtynyt omistusasunnosta asumaan vuokralle, jolloin varakkaammat asukkaat kilpailevat parhaimmista vuokra-asunnoista, sekä osittain vuokrien kallistumista selittää uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Oulun alueelle, toteaa Metsola sanomalehti Kalevalle. Vuokrat ovat nousseet kesään mentäessä enemmän myös alkuvuoteen, tammi-maaliskuuhun, verrattuna. Tilastokeskuksen viime viikolla julkaiseman tuoreimman tiedon mukaan omistusasuntojen hintakehitys on ollut kaikkialla pienempää. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat olivat nousseet huhti-kesäkuuhun mennessä vain 0,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

  Talo tuottaa kaiken kuluttamansa energian

Aiheeseen liittyvää